نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

cydy (۶۴ تصویر)

「 •ɪᴛ ᴘᴀɪɴs ᴍᴇ ᴛᴏ ʙᴇ ǫᴜɪᴇᴛ , ᴡʜᴇɴ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ ᴡᴀɴᴛs ᴛᴏ sᴘᴇᴀᴋ !•」 ساکت بودن وقتی قلبم پُر از حرفه آزارم میده! #art #cydy

「 •ɪᴛ ᴘᴀɪɴs ᴍᴇ ᴛᴏ ʙᴇ ǫᴜɪᴇᴛ , ᴡʜᴇɴ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ ᴡᴀɴᴛs ᴛᴏ sᴘᴇᴀᴋ !•」 ساکت بودن وقتی قلبم پُر از حرفه آزارم میده! #art #cydy

۱ هفته پیش
7K
ارتی جدید ●~●\ #art #cydy

ارتی جدید ●~●\ #art #cydy

۲ هفته پیش
4K
الکی نشستم نقاشی کشیدم ،-، #draw #cydy

الکی نشستم نقاشی کشیدم ،-، #draw #cydy

۲ هفته پیش
3K
「•Tʜᴇ ғᴀsᴛᴇsᴛ ᴡᴀʏ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟɪᴛʏ ᴏғ ʜᴜᴍᴀɴs ɪs ᴛᴏ Pᴀʏ ᴀᴛᴛᴇɴᴛɪᴏɴ ᴛᴏ ᴛʜᴇᴍ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ •」 سریع ترین راه برای عوض کردن شخصیت آدما اینه که بیش از حد بهشون توجه کنی #art ...

「•Tʜᴇ ғᴀsᴛᴇsᴛ ᴡᴀʏ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟɪᴛʏ ᴏғ ʜᴜᴍᴀɴs ɪs ᴛᴏ Pᴀʏ ᴀᴛᴛᴇɴᴛɪᴏɴ ᴛᴏ ᴛʜᴇᴍ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ •」 سریع ترین راه برای عوض کردن شخصیت آدما اینه که بیش از حد بهشون توجه کنی #art #cydy

۳ هفته پیش
5K
فانتایم فاکسی .______. #draw #cydy

فانتایم فاکسی .______. #draw #cydy

۳ هفته پیش
5K
این ارت واسه بهترین و کیوت ترین دوستم *^* #art #cydy

این ارت واسه بهترین و کیوت ترین دوستم *^* #art #cydy

۳ هفته پیش
6K
اینم پرپل گای '^'🔪 #art #cydy

اینم پرپل گای '^'🔪 #art #cydy

۳ هفته پیش
4K
جان :| #draw #cydy

جان :| #draw #cydy

۳ هفته پیش
4K
اثر هنری دیگری از من :| bendy* #art #cydy

اثر هنری دیگری از من :| bendy* #art #cydy

۴ هفته پیش
14K
ارت جدید*nightmare bonnie #art #cydy

ارت جدید*nightmare bonnie #art #cydy

۲۲ بهمن 1397
17K
#m #cydy

#m #cydy

۱۹ بهمن 1397
20K
ارت جدیدم* bonnie #art #cydy

ارت جدیدم* bonnie #art #cydy

۱۹ بهمن 1397
21K
「•ɢᴏɪɴɢ ᴀɴᴅ ғᴏʀɢᴇᴛᴛɪɴɢ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʙᴇɪɴɢ ᴡᴏʀᴛʜʟᴇss •」 رفتن و فراموش شدن بهتر از موندن و بی ارزش شدنه #art #cydy

「•ɢᴏɪɴɢ ᴀɴᴅ ғᴏʀɢᴇᴛᴛɪɴɢ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʙᴇɪɴɢ ᴡᴏʀᴛʜʟᴇss •」 رفتن و فراموش شدن بهتر از موندن و بی ارزش شدنه #art #cydy

۱۶ بهمن 1397
16K
گذشته رو فراموش کن ولی درسی که بهت داد رو نه ! #art #cydy

گذشته رو فراموش کن ولی درسی که بهت داد رو نه ! #art #cydy

۱۳ بهمن 1397
9K
#m #cydy #shift_chara

#m #cydy #shift_chara

۱۲ بهمن 1397
5K
#art #cydy

#art #cydy

۱۲ بهمن 1397
4K
#art #cydy

#art #cydy

۱۲ بهمن 1397
4K
「•Yᴏᴜ ᴀʟᴡᴀʏs ʟᴀᴜɢʜᴇᴅ ᴀᴛ ᴛʜᴇ sᴍɪʟᴇ ᴇᴠᴇɴ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴛᴡɪsᴛ ʏᴏᴜʀ ᴛʜʀᴏᴀᴛᴀʟᴡᴀʏs..:)•」 #art #cydy

「•Yᴏᴜ ᴀʟᴡᴀʏs ʟᴀᴜɢʜᴇᴅ ᴀᴛ ᴛʜᴇ sᴍɪʟᴇ ᴇᴠᴇɴ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴛᴡɪsᴛ ʏᴏᴜʀ ᴛʜʀᴏᴀᴛᴀʟᴡᴀʏs..:)•」 #art #cydy

۲۶ دی 1397
19K
:) #art #cydy

:) #art #cydy

۲۶ دی 1397
19K
•{ losing my mind }• #draw #cydy

•{ losing my mind }• #draw #cydy

۲۶ دی 1397
16K