نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

forever_I_love_you (۱۸ تصویر)

#forever_i_love_you #موفرفری_کیوت_کاوایی هو جین***** قسمت به درد خودت میخورهههههه گاوووووووو ارا گفت بابا اروم باش حالا چیزی نشده هانا تایید کرد یه دفه جیمین و کوک اومدن رو صحنه کارگردان:کدوم خری به اینا اجازه داده ...

#forever_i_love_you #موفرفری_کیوت_کاوایی هو جین***** قسمت به درد خودت میخورهههههه گاوووووووو ارا گفت بابا اروم باش حالا چیزی نشده هانا تایید کرد یه دفه جیمین و کوک اومدن رو صحنه کارگردان:کدوم خری به اینا اجازه داده بینت وسط فیلمبرداری کارگردان:کاتتتتتتتتتتت هممون رفتیم تو اتاق گریم گریمامونو بپاکیم جکی :هویییییی لاری خیلی ...

۱۱ دی 1398
15K
#forever_i_love_you #موفرفری_کیوت_کاوایی هانا***** لارینا کم کم خوابش برد اون پسره بلند کرد و بردتش تو اتاقش بعد اومد و نشست رو یکی از مبلا و گفت من پارک تمین هستم ۲۱ سالمه و صاحب لارینا ...

#forever_i_love_you #موفرفری_کیوت_کاوایی هانا***** لارینا کم کم خوابش برد اون پسره بلند کرد و بردتش تو اتاقش بعد اومد و نشست رو یکی از مبلا و گفت من پارک تمین هستم ۲۱ سالمه و صاحب لارینا ام هممون تو شوک بودیم که تمین شروع کرد به توضیح دادن بابایه لارینا یه ...

۲ دی 1398
23K
#موفرفری_کیوت_کاوایی #forever_i_love_you خب گایز کیا فیک همیشه عاشقتم رو میخونن? و کسانی که میخونن اگر تو فیک شخصیتی دارن با اسم اون شخصیت بهم بگن که نقششو پر مرگ کنم و اونایی که شخصیت دارن ...

#موفرفری_کیوت_کاوایی #forever_i_love_you خب گایز کیا فیک همیشه عاشقتم رو میخونن? و کسانی که میخونن اگر تو فیک شخصیتی دارن با اسم اون شخصیت بهم بگن که نقششو پر مرگ کنم و اونایی که شخصیت دارن اما نمیخونن یا شخصیتشو کم رنگ کنم یا کلا شخصیتشو وردارم لطفا بهم بگین ممنون

۲ دی 1398
9K
#موفرفری_کیوت_کاوایی #forever_I_love_you همون کسیه که تو پارت قبل به لارینا زنگ میزنه اسم پارک تمین سن ۲۱ ددی کینگه و یه جورایی صاحب لاریناست شخصیت اصلیه دوم دیگه سوال داشتین درموردش ازم بپرسین

#موفرفری_کیوت_کاوایی #forever_I_love_you همون کسیه که تو پارت قبل به لارینا زنگ میزنه اسم پارک تمین سن ۲۱ ددی کینگه و یه جورایی صاحب لاریناست شخصیت اصلیه دوم دیگه سوال داشتین درموردش ازم بپرسین

۲ دی 1398
7K
#موفرفری_کیوت_کاوایی #forever_I_love_you تصمیم گرفتم ادامه بدم هو جین****** ساعت ۲ صبح بود که با صدایه چرخیدن کلید تویه در بیدار شدم همین که در باز شد بویه الکل کل خونه رو گرفت رفتم طرف لارینا ...

#موفرفری_کیوت_کاوایی #forever_I_love_you تصمیم گرفتم ادامه بدم هو جین****** ساعت ۲ صبح بود که با صدایه چرخیدن کلید تویه در بیدار شدم همین که در باز شد بویه الکل کل خونه رو گرفت رفتم طرف لارینا که کاملا مست بود با یه صدایی کشیده گفت اونیییی نمیدونستممم بیداریی و زد زیر ...

۲ دی 1398
47K
#forever_I_love_you هو جین** #موفرفری_کیوت_کاوایی با دخترا از خونه یه پسرا زدیم بیرون هنوز تموم بدنم درد میکرد فکر کنم فردا کلا کبود جلویه در خونه لارینا و یه پسره و یه دختره رو دیدیم اینهه ...

#forever_I_love_you هو جین** #موفرفری_کیوت_کاوایی با دخترا از خونه یه پسرا زدیم بیرون هنوز تموم بدنم درد میکرد فکر کنم فردا کلا کبود جلویه در خونه لارینا و یه پسره و یه دختره رو دیدیم اینهه و ارا و لونا و مارنی بدون توجه به اون سه تارفتن تو خونه جکی ...

۲۴ آذر 1398
19K
#forever_i_love_you #موفرفری_کیوت_کاوایی ارا** چون هو جین داره زیر دست و پایه لارینا له میشه من مینویسم نمیدونم که میدونید لارینا بوکسوره اگر نمیدونستین الان بدونید پسرا همشون بیدار شده بودن و با تعجب به لاری ...

#forever_i_love_you #موفرفری_کیوت_کاوایی ارا** چون هو جین داره زیر دست و پایه لارینا له میشه من مینویسم نمیدونم که میدونید لارینا بوکسوره اگر نمیدونستین الان بدونید پسرا همشون بیدار شده بودن و با تعجب به لاری نگاه میکردن گوشیه لارینا زنگ زد رفت همین که جواب اون فرود داد یه جیغ ...

۲۳ آذر 1398
16K
#forever_i_love_you *نظراتتون به من انگیزه میدن تا بهتر بنویسم* هو جین*** دیشب با جین تو یه اتاق خوابیده بودیم جین نذاشت رو تختش بخوابم الانم چون رو زمین خوابیدم کمرم درد میکنه عههه این نویسندگی ...

#forever_i_love_you *نظراتتون به من انگیزه میدن تا بهتر بنویسم* هو جین*** دیشب با جین تو یه اتاق خوابیده بودیم جین نذاشت رو تختش بخوابم الانم چون رو زمین خوابیدم کمرم درد میکنه عههه این نویسندگی و اینا معمولا کار لاریناست ولی بیچاره تا ساعت ۴ بخاطر سر و صدایه جکی ...

۲۰ آذر 1398
3K
#forever_i_love_you جکی یه برگه ورداشت و داد بهم اول تو دلم خوندم تهیونگ به جکی نگاه کردم که به کوکی نگاه میکرد دلم واسش سوخت گفتم تو با کوکی تو یه اتاقین خوشحال شد و ...

#forever_i_love_you جکی یه برگه ورداشت و داد بهم اول تو دلم خوندم تهیونگ به جکی نگاه کردم که به کوکی نگاه میکرد دلم واسش سوخت گفتم تو با کوکی تو یه اتاقین خوشحال شد و باهم رفتن تو اتاق کوک اینهه و تهیونگ رفتن تو اتاق ته رو زمین دراز ...

۱۹ آذر 1398
512
#forever_I_love_you همه منتظر بودن تا قرعه کشی کنیم اسم بچه هارو نوشتم و انداختم تو یه کیسه گفتم اچا بیا تو قرعتو ور دار چشماشو بست و یه برگه برداشت ازش برگرو گرفتم و بلند ...

#forever_I_love_you همه منتظر بودن تا قرعه کشی کنیم اسم بچه هارو نوشتم و انداختم تو یه کیسه گفتم اچا بیا تو قرعتو ور دار چشماشو بست و یه برگه برداشت ازش برگرو گرفتم و بلند از روش خوندم هوپیی اچا و هوپی بلند شدن و رفتن تو اتاق هوپ گفتم ...

۱۹ آذر 1398
936
#forever_I_love_you یونجون سرشو برگردون سمتم و یه لبخند زد حس کردم صورتم داغ کرده دیدم هانا با ناراحتی به زمین خیره شده یونجون بلند شد و نشست کنارم بقلم کرد اوپا رو بقل کن لاری ...

#forever_I_love_you یونجون سرشو برگردون سمتم و یه لبخند زد حس کردم صورتم داغ کرده دیدم هانا با ناراحتی به زمین خیره شده یونجون بلند شد و نشست کنارم بقلم کرد اوپا رو بقل کن لاری بعد همه زدن زیر خنده اچا و لیدیا با یه نگاه منظور دار بهم نگاه ...

۱۹ آذر 1398
1K
#forever_i_love_you رفتیم تو اینبار یونجونم باهامون اومد دیدم هانا دست یونجون رو گرفت و برد یه طرف و دم گوشش یچی گفت نشستیم جلو شومینه جونگ کوک گفت جیمین شیی برامون یه اهنگ بخون they ...

#forever_i_love_you رفتیم تو اینبار یونجونم باهامون اومد دیدم هانا دست یونجون رو گرفت و برد یه طرف و دم گوشش یچی گفت نشستیم جلو شومینه جونگ کوک گفت جیمین شیی برامون یه اهنگ بخون they send me away to find them a fortune a chest filled with diamonds and gold ...

۱۸ آذر 1398
14K
#forever_i_love_you یکم خجالت کشیدم گفتم خوبم تو چطوری? لبخند زد و گفت عالیییم سرمو تکون دادم درو زدن یه دختره اومد تو اومد طرفم و گفت من کیم ارا هستم گفتم منم پارک لارینا هستم ...

#forever_i_love_you یکم خجالت کشیدم گفتم خوبم تو چطوری? لبخند زد و گفت عالیییم سرمو تکون دادم درو زدن یه دختره اومد تو اومد طرفم و گفت من کیم ارا هستم گفتم منم پارک لارینا هستم سرمو تکون دادم ارا بقلم کرد وااایی تو چقدر کیوتی لبخند زدم جیمین زد پس ...

۱۷ آذر 1398
912
#forever_I_love_you صدایه باز شدن در و خندیدن دخترا رو شندیدم درو باز کردم و اومدم بیرون سلام دخترا چه خبر باهمدیگه گفتن سلامتییی رفتم یه لیوان اب خوردم همه یه دخترا درو هم جمع شده ...

#forever_I_love_you صدایه باز شدن در و خندیدن دخترا رو شندیدم درو باز کردم و اومدم بیرون سلام دخترا چه خبر باهمدیگه گفتن سلامتییی رفتم یه لیوان اب خوردم همه یه دخترا درو هم جمع شده بودن جریان چیه? اچا گفت پسرا ساعت ۶ هممونو به خونشون دعوت کردن سروم تکون ...

۱۷ آذر 1398
674
#forever_i_love_you رو به یونگی گفتم هیچی نیست فقط یکم خسته ام دیدم اچا از در کافی شاپ واردشد انتظار داشتین از کجایه کافی شاپ بیاد تو خب از در میاد دیگه یونگی بلند شد و ...

#forever_i_love_you رو به یونگی گفتم هیچی نیست فقط یکم خسته ام دیدم اچا از در کافی شاپ واردشد انتظار داشتین از کجایه کافی شاپ بیاد تو خب از در میاد دیگه یونگی بلند شد و رفت طرف اچا همدیگرو بقل کردن لونا و جیمین با هم رفتن پارک رو برو ...

۱۷ آذر 1398
470
#forever_i_love_you جکی شروع کرد به توضیح دادن گفت یه پسره خیلی نازه و چطور اشنا شدن و ازین چرت و پرتا یه چند تا خمیازه کشیدم داد زدم مننننننن بایددددددد ببینمششششش جکی که انگار تعجب ...

#forever_i_love_you جکی شروع کرد به توضیح دادن گفت یه پسره خیلی نازه و چطور اشنا شدن و ازین چرت و پرتا یه چند تا خمیازه کشیدم داد زدم مننننننن بایددددددد ببینمششششش جکی که انگار تعجب کرده بود اروم با چشمای گرد شده سرشو تکون داد بدو رفتم تو اتاقم یه ...

۱۶ آذر 1398
2K
#forever_i_love_you جزورو خوندم بلند شدم دیدم دخترا تو آشپزخونه نشستن و دارن با هم میخندن رفتم و از پشت اینهه رو بقل کردم گفت هویی لاری کجا بودی گفتم داشتم خر میزدم هانا اومد یه ...

#forever_i_love_you جزورو خوندم بلند شدم دیدم دخترا تو آشپزخونه نشستن و دارن با هم میخندن رفتم و از پشت اینهه رو بقل کردم گفت هویی لاری کجا بودی گفتم داشتم خر میزدم هانا اومد یه پس گردنی بهم زد و گفت درست بحرف بیفرهنگ چشم غره رفتم بهش اینهه رو ...

۱۶ آذر 1398
462
#forever_i_love_you من پارک لارینام یه دختر شوخ و شنگ که خیلی کیوته دوست خل و چلم کیم هاناست از بچگی با هم دوست بودیم یادمه اولین باری که دیدمش رفتم زدم پس کلش تو فکر ...

#forever_i_love_you من پارک لارینام یه دختر شوخ و شنگ که خیلی کیوته دوست خل و چلم کیم هاناست از بچگی با هم دوست بودیم یادمه اولین باری که دیدمش رفتم زدم پس کلش تو فکر قدیما بودم که یه سوسک خیلی موچولو دیدم گفتم سلام اقا سوکسه چه خفرا ازین ...

۱۶ آذر 1398
1K