نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

lion_king (۸ تصویر)

شیرِجنگل ناگهان چشمش به یک آهو فتاد از هوای عشق او قلبش تپیدن ها نهاد روز و شب هایش پر از انگار شد در دلش میل وصال و حسرتش خلوار شد با خودش کرد او ...

شیرِجنگل ناگهان چشمش به یک آهو فتاد از هوای عشق او قلبش تپیدن ها نهاد روز و شب هایش پر از انگار شد در دلش میل وصال و حسرتش خلوار شد با خودش کرد او ملامت ، عشق آهو میبری ؟ آهوی دشت مغان را عاقبت تو می دری؟ ! ...

۲۰ آذر 1398
74K
#lion_king #lion #king #حیوانات #شیر #طبیعت_زیبا

#lion_king #lion #king #حیوانات #شیر #طبیعت_زیبا

۲۰ آذر 1398
958
#lion_king #lion #king #حیوانات #شیر

#lion_king #lion #king #حیوانات #شیر

۲۰ آذر 1398
834
#lion_king #lion #king

#lion_king #lion #king

۲۰ آذر 1398
629
#lion_king #lion #king

#lion_king #lion #king

۲۰ آذر 1398
571
#lion_king #lion #king #شیر

#lion_king #lion #king #شیر

۲۰ آذر 1398
826
#lion_king #lion #king

#lion_king #lion #king

۲۰ آذر 1398
701
#lion_king #lion #king #طبیعت_زیبا #حیوانات #شیر

#lion_king #lion #king #طبیعت_زیبا #حیوانات #شیر

۲۰ آذر 1398
768