نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

love_inother_style (۸۷ تصویر)

#love_inother_style #پارت_آخر ساکونو جینیونگ:آره پشتت بکن بهم! پشتمو کردم بهش لباسمو محکم نگه داشتم شرفم نره زیر پام که صدایی باز شدن زیپ دستمو محکم تر نگه داشتم که یهو بین کمرم سوخت باورم نمیشد ...

#love_inother_style #پارت_آخر ساکونو جینیونگ:آره پشتت بکن بهم! پشتمو کردم بهش لباسمو محکم نگه داشتم شرفم نره زیر پام که صدایی باز شدن زیپ دستمو محکم تر نگه داشتم که یهو بین کمرم سوخت باورم نمیشد بین کمرمو بوسیده بود به رویی مبارک سرخ شدم نیاوردم لباسامو برداشتم عوضشون کردم یه ...

۴ هفته پیش
1K
#love_inother_style #پارت_81 ساکونو لباسامو بزور تنم کردن بچه ها هرکدوم یه نظری میدادن نینا:اوخیع چه خوشمل شدی من:میسی الیزا:پوو ببین یه کاری کن جینیونگ بدبخت نکن! زیاده برات شیائو:داداشم باید از خداشم باشه ساکونو همسرش ...

#love_inother_style #پارت_81 ساکونو لباسامو بزور تنم کردن بچه ها هرکدوم یه نظری میدادن نینا:اوخیع چه خوشمل شدی من:میسی الیزا:پوو ببین یه کاری کن جینیونگ بدبخت نکن! زیاده برات شیائو:داداشم باید از خداشم باشه ساکونو همسرش بشه من:خوردی الیزا میا:وییی فک کن اینم از آخرازدواج کرد چه حیفم اومد من:مسخره نشین ...

۴ هفته پیش
2K
#love_inother_style #پارت79 (از زبون نویسنده) به سمت کلاسش رفت در زدو وارد شد دانشجوها:سلام استاد ساکونو:سلام بفرمایید دانشجویی پسری که از اولی که ساکونو استادش شد باهاش شرط بست بلند شد دیگه همه رو به ...

#love_inother_style #پارت79 (از زبون نویسنده) به سمت کلاسش رفت در زدو وارد شد دانشجوها:سلام استاد ساکونو:سلام بفرمایید دانشجویی پسری که از اولی که ساکونو استادش شد باهاش شرط بست بلند شد دیگه همه رو به اسم می شناخت ونگ:استاد هنوزم سرحرفتون هستین ساکونو:اونی که هربار سعی میکنی اما لنگ از ...

۴ هفته پیش
1K
#love_inother_style #پارت78 نینا من:ته زشته یکی بیاد چی میگه؟ ته:مشکلت اون در دیگه آره کلمو به معنی آره تکون دادم رفتش سمت در وقفلش کرد خدایا چه غلطی کردم هااا یه قدم میومد نزدیک یه ...

#love_inother_style #پارت78 نینا من:ته زشته یکی بیاد چی میگه؟ ته:مشکلت اون در دیگه آره کلمو به معنی آره تکون دادم رفتش سمت در وقفلش کرد خدایا چه غلطی کردم هااا یه قدم میومد نزدیک یه قدم میرفتم عقب خوردم به کتابخونه با دستاش دورم حصار درست کردش ته:خوب این مشکلم ...

۴ هفته پیش
2K
#love_inother_style #پارت77 ساکونو وایی مامانی مطمئنم الآن اگه نرم از این مهلکه مطمئنم همین جا قش میکنم جاستین:هن تو به چه حقی دوسش داری؟ جینیونگ:به همون حقی که چهارسال پیش داشتم فهمیدی جاستین:ساکونو مال منه ...

#love_inother_style #پارت77 ساکونو وایی مامانی مطمئنم الآن اگه نرم از این مهلکه مطمئنم همین جا قش میکنم جاستین:هن تو به چه حقی دوسش داری؟ جینیونگ:به همون حقی که چهارسال پیش داشتم فهمیدی جاستین:ساکونو مال منه جینیونگ:هروقت تونستی از دختر بازیت دس برداری به خاطرش بیا حرف بزنیم من:بس کنین من ...

۲۹ آذر 1398
2K
#love_inother_style #پارت76 نینا *نینا باهام بیا لطفا باساکونو بیرون رفتیم ساکونو:خوب؟ من:خوب چی؟ ساکونو:بگو چیشده ازاون موقع ته داره خودشو میکشه نگاش کنی نیم نگاهم بهش نمیندازی من:خوب خوب راستش منتظر نگاهم کردش من:بهم گفتن ...

#love_inother_style #پارت76 نینا *نینا باهام بیا لطفا باساکونو بیرون رفتیم ساکونو:خوب؟ من:خوب چی؟ ساکونو:بگو چیشده ازاون موقع ته داره خودشو میکشه نگاش کنی نیم نگاهم بهش نمیندازی من:خوب خوب راستش منتظر نگاهم کردش من:بهم گفتن باید تورو بایه پسره که توبرن عاشقته تا اینجا اومده برسونمت وگرنه عشقمو میکشن منم ...

۲۹ آذر 1398
2K
#love_inother_style #پارت75 الیزا هوف چقدر آدم استرس میگیره ها همیشه اینطوریه؟ ساکونو:نکه شیش تا شکم زاییدم که میگی چمیدونم.خوب من:یعنی خاک توسرمن تنها سینگل تویی که باید منو همراهی کنی ساکونو:خیلیم دلت بخواد بچه پرو ...

#love_inother_style #پارت75 الیزا هوف چقدر آدم استرس میگیره ها همیشه اینطوریه؟ ساکونو:نکه شیش تا شکم زاییدم که میگی چمیدونم.خوب من:یعنی خاک توسرمن تنها سینگل تویی که باید منو همراهی کنی ساکونو:خیلیم دلت بخواد بچه پرو شنیدم طراح گروه داداشم شدی من:آره دیگه درضمن شوهرمم تو همون گروه پس حرف نزن ...

۲۹ آذر 1398
4K
#love_inother_style #پارت74 ویکی پوووف چه داستانی داریم ما ها اما خوشحالم که یونگ خوشحال تر از قبله الیزا:ولی خداییی چطوری دلت اومد به ما نگی ساکونو:من به نینا گفتم من:نینااااا نینا:به جون خودم.خودش گفت نگم ...

#love_inother_style #پارت74 ویکی پوووف چه داستانی داریم ما ها اما خوشحالم که یونگ خوشحال تر از قبله الیزا:ولی خداییی چطوری دلت اومد به ما نگی ساکونو:من به نینا گفتم من:نینااااا نینا:به جون خودم.خودش گفت نگم بهتون وگرنه مگه من نخود تو دهنم خیس میخوره والا!!! همه زدیم زیر خنده من:خوب ...

۲۹ آذر 1398
8K
#love_inother_style #پارت73 جینیونگ به سمت کلاس رفتم که صدایی دانشجو هام میومد کنجکاو بودم شیوه تدریس اینو بفهمم از برن برگشته پشت در وایستادم *خوب توجه کنین دیگه جلسه معارفه تمومه حواسابه من اولین چیزی ...

#love_inother_style #پارت73 جینیونگ به سمت کلاس رفتم که صدایی دانشجو هام میومد کنجکاو بودم شیوه تدریس اینو بفهمم از برن برگشته پشت در وایستادم *خوب توجه کنین دیگه جلسه معارفه تمومه حواسابه من اولین چیزی که مهم تو این حرفه اینه بتونین با چشماتون حتی طرفو قانع کنین دانشجو:مثلا من ...

۲۹ آذر 1398
3K
#love_inother_style #پارت72 جینیونگ دوسال داره میگذره از رفتن یهویت که کسی خبر نداره کجا رفتی وتنها مسکن من عکس دونفرمونه که دارم *جینیونگ وقته شه بریم سر کلاسا من:باشه الان میام از رویی زمین بلند ...

#love_inother_style #پارت72 جینیونگ دوسال داره میگذره از رفتن یهویت که کسی خبر نداره کجا رفتی وتنها مسکن من عکس دونفرمونه که دارم *جینیونگ وقته شه بریم سر کلاسا من:باشه الان میام از رویی زمین بلند شدم لباسامو مرتب کردم امروز کلاس آخرم قبل از بازی تو سریال جدیدم بود وارد ...

۲۹ آذر 1398
3K
#love_inother_style #پارت71 ساکونو +میشه منم با دخترتون برقصم جناب یونگ بابا:البته من:هننن بابا بابا:سکوت کن بیا جینیونگ دستشو گذاشت دور کمرم دستمو گذاشتم رویی شونش چرا اینقدر گرمه یا من گرممه کخ دارم بگو آدم ...

#love_inother_style #پارت71 ساکونو +میشه منم با دخترتون برقصم جناب یونگ بابا:البته من:هننن بابا بابا:سکوت کن بیا جینیونگ دستشو گذاشت دور کمرم دستمو گذاشتم رویی شونش چرا اینقدر گرمه یا من گرممه کخ دارم بگو آدم قحط بود آخه عاشق این شدی همش این سگ وگربه بهم میپریم اما این آخرین ...

۲۸ آذر 1398
3K
#love_inother_style #پارت70 ساکونو بهشون خیره بودم قراره واسه همیشه ازکنارشون برم شیائو:ساکونو بیا میخوام عکس بگیریم من:یااا تنها تنها اومدم باخنده رفتم پیش جمع کنارجینیونگ افتادم قلبم به شدت میکوبید که یهو شیائو یکم هلم ...

#love_inother_style #پارت70 ساکونو بهشون خیره بودم قراره واسه همیشه ازکنارشون برم شیائو:ساکونو بیا میخوام عکس بگیریم من:یااا تنها تنها اومدم باخنده رفتم پیش جمع کنارجینیونگ افتادم قلبم به شدت میکوبید که یهو شیائو یکم هلم داد داشتم میفتادم که دستامو گرفت تویی دستش عکاس:همه بگین سیب ما:سیب هنوزم دستاش تویی ...

۲۸ آذر 1398
2K
#love_inother_style #پارت69 ویکی یونگ:خیلی دیر فهمیدیا اشکایی شوقم میریخت به انگشتر وبع یونگ چشم دوختم یونگ:حالا آیا بامن ازدواج میکنی کلمو به معنی آره تکون دادم سرشو آورد بوسه ای رویی پیشونیم زد که باعث ...

#love_inother_style #پارت69 ویکی یونگ:خیلی دیر فهمیدیا اشکایی شوقم میریخت به انگشتر وبع یونگ چشم دوختم یونگ:حالا آیا بامن ازدواج میکنی کلمو به معنی آره تکون دادم سرشو آورد بوسه ای رویی پیشونیم زد که باعث شدش ساعتم ارور بده یونگ:خیلی ضد حال ساعتت ها من:ببخشید که یهو آسمون با ترقه ...

۲۸ آذر 1398
2K
#love_inother_style #پارت68 ویکی پوففف ببین حالا هاا خدایا اینم حامله شدش که وییی ولی خیلی خوشحالم جوننن دارم خاله میشم که یهو ساعتم صدادادش رفتم قرصمو برداشتم با یع لیوان آب دادم بالا نشستم سرجام ...

#love_inother_style #پارت68 ویکی پوففف ببین حالا هاا خدایا اینم حامله شدش که وییی ولی خیلی خوشحالم جوننن دارم خاله میشم که یهو ساعتم صدادادش رفتم قرصمو برداشتم با یع لیوان آب دادم بالا نشستم سرجام که گوشیم لرزید به گوشیم نگاهی انداختم یونگ بود خندیدم بازش کردم یونگ:وقت داری! من:من ...

۲۸ آذر 1398
2K
#love_inother_style #پارت67 ساکورا ایششش نکن دیگه کوین کوین:خیلی حال میده اذیت کردنت من:خیل خنکی اقا من اصلا طلاق میخوام طلاق کوین:خجالت بکششش بعدشم من طلاقت نمیدم همین که هس میخواستی وقتی پدر کلیسا پیوند میخوند ...

#love_inother_style #پارت67 ساکورا ایششش نکن دیگه کوین کوین:خیلی حال میده اذیت کردنت من:خیل خنکی اقا من اصلا طلاق میخوام طلاق کوین:خجالت بکششش بعدشم من طلاقت نمیدم همین که هس میخواستی وقتی پدر کلیسا پیوند میخوند قبول نکنی من:من خر شدم قبول کردم جادو کردی منو اصلا آقا من درخواست ویدیو ...

۲۸ آذر 1398
2K
#love_inother_style #پارت66 تهیونگ پوففف امروزم مسیج نداد چرا واقعا کرواتمو یکم شل کردم به صندلیم تکیه دادم تلفن دفترم زنگ خورد من:بگو منشی:ببخشید آقا کیم اقایی شن جینیونگ میخوان شمارو ببین چیکار کنم من:بفرستینشون داخل ...

#love_inother_style #پارت66 تهیونگ پوففف امروزم مسیج نداد چرا واقعا کرواتمو یکم شل کردم به صندلیم تکیه دادم تلفن دفترم زنگ خورد من:بگو منشی:ببخشید آقا کیم اقایی شن جینیونگ میخوان شمارو ببین چیکار کنم من:بفرستینشون داخل منشی:چشم قربان چهره اش تویی چهارچوب مشخص شد خیلی تغییر کرد یهو قیافش ازاین رو ...

۲۸ آذر 1398
2K
#love_inother_style #پارت65 نینا امروز بالاخره داریم فارغ التحصیل میشیم خیلی ذوق دارم دوباره بتونم تهیونگ رو ببینم خیلی دلم براش تنگ شده بود من:هیع ساکونو چطوره؟؟ ساکونو:هان خوبم مرسی من:چیزی شده کیف دستی از شربودن ...

#love_inother_style #پارت65 نینا امروز بالاخره داریم فارغ التحصیل میشیم خیلی ذوق دارم دوباره بتونم تهیونگ رو ببینم خیلی دلم براش تنگ شده بود من:هیع ساکونو چطوره؟؟ ساکونو:هان خوبم مرسی من:چیزی شده کیف دستی از شربودن همیشت خبری نیس ساکونو:نه هنوز تو فاز کنکور مونده بودم سرهمین راستی نینی ببینم اگه ...

۲۸ آذر 1398
2K
#love_inother_style #پارت64 بک رومو کردم سمت فرشته عزیز دور دونه فرشته ای که داشتنشو مدیون ساکونو بودم بازو پدرشو سفت چسبیده بود خنده ایی کردم زمانی که وارد این حرفه مدل شدم فک نمیکردم اینقدر ...

#love_inother_style #پارت64 بک رومو کردم سمت فرشته عزیز دور دونه فرشته ای که داشتنشو مدیون ساکونو بودم بازو پدرشو سفت چسبیده بود خنده ایی کردم زمانی که وارد این حرفه مدل شدم فک نمیکردم اینقدر معروف بشم که این همه خبرنگار این صحنه هارو لازم داشته باشن از فکر بیرون ...

۲۸ آذر 1398
1K
#love_inother_style #پارت63 میا هوف با استرس زل زده بودم به در یعنی حقیقت داره *میا منم ساکونو دارم میام داخل ساکونو:به به عروس خانوم چطوری؟ من:کوفت چت شده تو هان! ساکونو:ببین من کی رو به ...

#love_inother_style #پارت63 میا هوف با استرس زل زده بودم به در یعنی حقیقت داره *میا منم ساکونو دارم میام داخل ساکونو:به به عروس خانوم چطوری؟ من:کوفت چت شده تو هان! ساکونو:ببین من کی رو به عنوان زنداداشم انتخاب کردم هیع خودت انداختی دیگه اشکال نداره من:مرگ مگه من چمه؟؟؟ ساکونو:هیچیت ...

۲۸ آذر 1398
1K
#love_inother_style #پارت62 جیمین من:دیگه از این کارا نکن لطفا من تحمل دوری از تورو ندارم حالا چیشده الیزا:آهان قبولللل شدمممم جیمین:جدییی چه خوب رشته چی؟ الیزا:گرافیک طراحیش واییی فک کن چقدر خوب میشه *نمیاین داخل ...

#love_inother_style #پارت62 جیمین من:دیگه از این کارا نکن لطفا من تحمل دوری از تورو ندارم حالا چیشده الیزا:آهان قبولللل شدمممم جیمین:جدییی چه خوب رشته چی؟ الیزا:گرافیک طراحیش واییی فک کن چقدر خوب میشه *نمیاین داخل زوج هایی عزیزم من:الآن میایم مادر دستایی الیزا رو گرفتم الیزا:زشته جیمین من:دیگه همه فهمیدن ...

۲۸ آذر 1398
2K