نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

me (۹۱۵۰ تصویر)

بوس بوس😙 #ariana #me

بوس بوس😙 #ariana #me

۲ ساعت پیش
509
مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم...💫 💎 #me #no_copying

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم...💫 💎 #me #no_copying

۲ ساعت پیش
1K
این پاییزبدجورتوراکم دارد کنارم باش ماهِ من که با توچای میچسبد که با توعاشقی کردن ،دویدن ، شهردر پاییزرا دیدن ؛ که با توکافه گردی ، شعر خواندن ، مبتلا بودن ؛ دراین پاییز ، ...

این پاییزبدجورتوراکم دارد کنارم باش ماهِ من که با توچای میچسبد که با توعاشقی کردن ،دویدن ، شهردر پاییزرا دیدن ؛ که با توکافه گردی ، شعر خواندن ، مبتلا بودن ؛ دراین پاییز ، میچسبد ، عجب پاییز ، میچسبد ! کنارِ تو ؛ خزان زیباترین فصل است ، ...

۳ ساعت پیش
2K
#me🌼🌿 کپشن با شماع❤:///
عکس بلند

#me🌼🌿 کپشن با شماع❤:///

۵ ساعت پیش
848
#me صَبر نَدارَم مَن sorry اَیوب مَغزَمو کَرده ماری مَعیوب💦🌿

#me صَبر نَدارَم مَن sorry اَیوب مَغزَمو کَرده ماری مَعیوب💦🌿

۷ ساعت پیش
2K
#me #motor #motor_girl #yamaha #cb #toyota

#me #motor #motor_girl #yamaha #cb #toyota

۸ ساعت پیش
2K
هـر کے ی جـوره داستـانش مـام خـب حـاجی اینجـورے 👐💤👅 #قدیمی #me #no_copy

هـر کے ی جـوره داستـانش مـام خـب حـاجی اینجـورے 👐💤👅 #قدیمی #me #no_copy

۹ ساعت پیش
3K
|•طَرَف بآ یِکی یآره بآ بَقیه هَم آره اِدِعایع پآکی هَم دآره•| 😹 #no_copy #me

|•طَرَف بآ یِکی یآره بآ بَقیه هَم آره اِدِعایع پآکی هَم دآره•| 😹 #no_copy #me

۱۱ ساعت پیش
3K
اصن دختر ب موهاشه 😏 ولی منو دوسم فلا تو قطر متزادیم😁 من مو بلند و اون کله قارچی❤😙 #me #sara #ari #تراس #مو

اصن دختر ب موهاشه 😏 ولی منو دوسم فلا تو قطر متزادیم😁 من مو بلند و اون کله قارچی❤😙 #me #sara #ari #تراس #مو

۱۳ ساعت پیش
3K
my snap🌻💫 #me

my snap🌻💫 #me

۱ روز پیش
3K
نامه ای از همه اعضای بدنم ب قلبم تو اخر هممونو ب.گا میدی😹

نامه ای از همه اعضای بدنم ب قلبم تو اخر هممونو ب.گا میدی😹

۱ روز پیش
5K
#me #kiangym #gym #sport✔

#me #kiangym #gym #sport✔

۱ روز پیش
841
آرایشگراولین‌قیچی‌روبه‌موهام‌زد:) گفت‌موهات‌خیلی‌بلندُخوش‌رنگه‌چرامیخای‌کوتاه‌کنی؟:)‌ لبخندی‌زدمُ‌گفتم‌شستنش‌سخت‌بودالانم‌تابستونه‌هواگرمه:) خندیدُگفت‌موهای‌یه‌دختروقتی‌انقدبلندُخوشگل‌ُخوش‌رنگ‌باشه‌ هرچقدم اذیتش‌کنه‌کوتاهش‌نمیکنه:) یکم‌مکث‌کردُادامه‌دادمن‌مامانت‌نیستم‌میتونی‌به‌من‌بگی:) ‌بغض‌کردم‌چشمام‌پره‌اشک‌شدولی‌غرورم‌نذاشت‌گریه‌کنم:) گفت‌70درصده‌دخترایی‌که‌میان‌موهاشونوکوتاهه‌کوتاه‌کنن‌بغض‌میکنن:) مثله‌تومن‌میفهممت:‌) ازتوآینه‌نگاهی‌بهش‌انداختم‌دقت‌نکرده‌بودم‌دیر فهمیدم‌ خودشم‌موهاش‌کوتاهه:) چشاموباز کردم‌قرمزه‌قرمزبود‌:) وقتی‌ماشینوخاموش‌کردچیزی‌که‌توآینه‌میدیدم‌غیرقابل‌باوربود:) من!منی‌که‌موهاموبه‌هرچیزی‌‌ُهرکسی‌ترجیح‌میدادم:) منی‌که‌زندگیم‌به‌موهام‌بسته‌بودحالایکی‌دیگه‌شده‌بودم:) وقتی‌داشتم‌میرفتم‌آرایشگره‌صدام‌کرد:) برگشتم‌نگاش‌کردم‌که‌ببینم‌چیکارم‌داره؟:) یه‌کیسه‌دستش‌بودگفت‌اینا‌ماله‌توئه‌نگهشون‌دار:) گفتم‌ایناچیه؟:) گفت‌احساساتت:) دره‌کیسه‌روبازکردم‌موهام‌توش‌بود:) یه‌نگاه‌به‌آرایشگره‌کردم‌لبخنده‌تلخی‌زدُگفت‌:) امیدوارم‌دفعه‌بعدی‌که‌میای‌اینجادیگه‌نخای‌موهاتوکوتاه‌کنی:) لبخندزدم‌‌ُرفت:) وقتی دیدی کسی موهاشو زده بدون خیلی شکسته

آرایشگراولین‌قیچی‌روبه‌موهام‌زد:) گفت‌موهات‌خیلی‌بلندُخوش‌رنگه‌چرامیخای‌کوتاه‌کنی؟:)‌ لبخندی‌زدمُ‌گفتم‌شستنش‌سخت‌بودالانم‌تابستونه‌هواگرمه:) خندیدُگفت‌موهای‌یه‌دختروقتی‌انقدبلندُخوشگل‌ُخوش‌رنگ‌باشه‌ هرچقدم اذیتش‌کنه‌کوتاهش‌نمیکنه:) یکم‌مکث‌کردُادامه‌دادمن‌مامانت‌نیستم‌میتونی‌به‌من‌بگی:) ‌بغض‌کردم‌چشمام‌پره‌اشک‌شدولی‌غرورم‌نذاشت‌گریه‌کنم:) گفت‌70درصده‌دخترایی‌که‌میان‌موهاشونوکوتاهه‌کوتاه‌کنن‌بغض‌میکنن:) مثله‌تومن‌میفهممت:‌) ازتوآینه‌نگاهی‌بهش‌انداختم‌دقت‌نکرده‌بودم‌دیر فهمیدم‌ خودشم‌موهاش‌کوتاهه:) چشاموباز کردم‌قرمزه‌قرمزبود‌:) وقتی‌ماشینوخاموش‌کردچیزی‌که‌توآینه‌میدیدم‌غیرقابل‌باوربود:) من!منی‌که‌موهاموبه‌هرچیزی‌‌ُهرکسی‌ترجیح‌میدادم:) منی‌که‌زندگیم‌به‌موهام‌بسته‌بودحالایکی‌دیگه‌شده‌بودم:) وقتی‌داشتم‌میرفتم‌آرایشگره‌صدام‌کرد:) برگشتم‌نگاش‌کردم‌که‌ببینم‌چیکارم‌داره؟:) یه‌کیسه‌دستش‌بودگفت‌اینا‌ماله‌توئه‌نگهشون‌دار:) گفتم‌ایناچیه؟:) گفت‌احساساتت:) دره‌کیسه‌روبازکردم‌موهام‌توش‌بود:) یه‌نگاه‌به‌آرایشگره‌کردم‌لبخنده‌تلخی‌زدُگفت‌:) امیدوارم‌دفعه‌بعدی‌که‌میای‌اینجادیگه‌نخای‌موهاتوکوتاه‌کنی:) لبخندزدم‌‌ُرفت:) وقتی دیدی کسی موهاشو زده بدون خیلی شکسته

۱ روز پیش
5K
بعضیآ تو دلشون هیچی نیست ، هر چی هست تو ذآت خرآبشونه😹 ༊ #no_copy #me

بعضیآ تو دلشون هیچی نیست ، هر چی هست تو ذآت خرآبشونه😹 ༊ #no_copy #me

۱ روز پیش
4K
#me 🍃❤💫✌🌻👊

#me 🍃❤💫✌🌻👊

۱ روز پیش
2K
dadashi instagram:@ebadi.alik5 لطفا روی تگ های زیر کلیک کنید(: #selfie #me #love #tagsuplikes #face #hair #fun #smile #eyes @tagsuplikes #aks #tasvir #eshgh #خود #خودم #من #عشق #صورت #مو #خنده #چشم #بدن #پسر #دختر #تیپ #هیکل ...

dadashi instagram:@ebadi.alik5 لطفا روی تگ های زیر کلیک کنید(: #selfie #me #love #tagsuplikes #face #hair #fun #smile #eyes @tagsuplikes #aks #tasvir #eshgh #خود #خودم #من #عشق #صورت #مو #خنده #چشم #بدن #پسر #دختر #تیپ #هیکل #اندام #زیبایی

۱ روز پیش
7K
instagram:@ebadi.alik5 لطفا روی تگ های زیر کلیک کنید(: #selfie #me #love #tagsuplikes #face #hair #fun #smile #eyes @tagsuplikes #aks #tasvir #eshgh #خود #خودم #من #عشق #صورت #مو #خنده #چشم #بدن #پسر #دختر #تیپ #هیکل #اندام ...

instagram:@ebadi.alik5 لطفا روی تگ های زیر کلیک کنید(: #selfie #me #love #tagsuplikes #face #hair #fun #smile #eyes @tagsuplikes #aks #tasvir #eshgh #خود #خودم #من #عشق #صورت #مو #خنده #چشم #بدن #پسر #دختر #تیپ #هیکل #اندام #زیبایی

۱ روز پیش
4K
instagram:@ebadi.alik5 لطفا روی تگ های زیر کلیک کنید(: #selfie #me #love #tagsuplikes #face #hair #fun #smile #eyes @tagsuplikes #aks #tasvir #eshgh #خود #خودم #من #عشق #صورت #مو #خنده #چشم #بدن #پسر #دختر #تیپ #هیکل #اندام ...

instagram:@ebadi.alik5 لطفا روی تگ های زیر کلیک کنید(: #selfie #me #love #tagsuplikes #face #hair #fun #smile #eyes @tagsuplikes #aks #tasvir #eshgh #خود #خودم #من #عشق #صورت #مو #خنده #چشم #بدن #پسر #دختر #تیپ #هیکل #اندام #زیبایی

۱ روز پیش
4K
#me

#me

۲ روز پیش
4K
جاتون خالی😕 #me

جاتون خالی😕 #me

۲ روز پیش
4K