نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

my_new_work (۶ تصویر)

#my_new_work #my_new_drawing #Glas #کارجدیدم

#my_new_work #my_new_drawing #Glas #کارجدیدم

۲۱ مرداد 1396
162
یکروز، مردمانی که باورت نداشتند به همه خواهند گفت چطور ملاقاتت کردند. #جانی_دپ #my_new_work ❤✏ #my_new_drawing

یکروز، مردمانی که باورت نداشتند به همه خواهند گفت چطور ملاقاتت کردند. #جانی_دپ #my_new_work ❤✏ #my_new_drawing

۱۰ مرداد 1396
274
وعده های تو اشک شد از چشم ترم ریخت... #احسان_ل_زاده سبک:کوبیسم #my_new_work ❤✏

وعده های تو اشک شد از چشم ترم ریخت... #احسان_ل_زاده سبک:کوبیسم #my_new_work ❤✏

۲۰ تیر 1396
190
بگذارید زن ها آواز بخوانند هر زن پرنده ای زیباست که قفسش را با درهای باز دوست دارد... #my_new_work ❤✏

بگذارید زن ها آواز بخوانند هر زن پرنده ای زیباست که قفسش را با درهای باز دوست دارد... #my_new_work ❤✏

۱ تیر 1396
118
هنر چیزیست که با آن میشود کثافتی مثل زندگی را تحمل کرد... #فردریچ_نیچه #my_new_work

هنر چیزیست که با آن میشود کثافتی مثل زندگی را تحمل کرد... #فردریچ_نیچه #my_new_work

۱۵ خرداد 1396
130
پشت شیشه میتپد پیشانی یک مرد در تب دردی که مثل زندگی جبری است و سر انگشتش بر روی شیشه های مات بار دیگر مینویسد خانه ام خالیست... #my_new_work

پشت شیشه میتپد پیشانی یک مرد در تب دردی که مثل زندگی جبری است و سر انگشتش بر روی شیشه های مات بار دیگر مینویسد خانه ام خالیست... #my_new_work

۱۹ فروردین 1396
144