میم مثل ما

hassan3357

باز یه آتیشه دلم معرفت حالیشه دلم
وقتی که نیستی پیشم یه دیوونه و روانی میشه دلم

#me

#me

۲۳ ساعت پیش
6K
۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K
عاشق تر از آهنگ که دمی خام شوم من با بوی سر زلف تو آرام شوم من عاشق تر از آنم که تورا یار بدانم من عاشقم و جز تو خریدار ندارم راه مرا اشاره ...

عاشق تر از آهنگ که دمی خام شوم من با بوی سر زلف تو آرام شوم من عاشق تر از آنم که تورا یار بدانم من عاشقم و جز تو خریدار ندارم راه مرا اشاره شو ای همه آرزوی من ناز ترین خلق جهان نشسته رو به روی من جان ...

۶ روز پیش
6K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
4K