اسفند ماهیی

hassan3357

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش راهم را قدم بزن دردهایم را بکش سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !

این حساب کاربری خصوصی میباشد