🍃🌺 🌹السلام علیکیاامیرلمومنین🌹 دمی که نام علی را به کعبه حک کردی؛

🍃🌺 🌹السلام علیکیاامیرلمومنین🌹 دمی که نام علی را به کعبه حک کردی؛ "علی"نوشتم و این شعر با نمک کردی؛ همینکه قبله کمی مایل است سمت نجف؛ "تمام مجتهدان را دچار شک کردی" 🍃🌺

۶ روز پیش
2K
زندگی،قـصـه ایے بود که تمام زیبایی هایش خلاصه شددرعکسے به وسعت قـابے درڪنج اتاق #دانـیــال_ظــهرابـــے

زندگی،قـصـه ایے بود که تمام زیبایی هایش خلاصه شددرعکسے به وسعت قـابے درڪنج اتاق #دانـیــال_ظــهرابـــے

۷ روز پیش
5K
جـاے پـاے نفسـت مـانـده بـه صـحراے خیـال اے فــراسـوی تجـسم بـه دلـم جـادارے. #اڪـبرے

جـاے پـاے نفسـت مـانـده بـه صـحراے خیـال اے فــراسـوی تجـسم بـه دلـم جـادارے. #اڪـبرے

۷ روز پیش
5K
قسم ..! به نرگس مردم ،

قسم ..! به نرگس مردم ، " فریبِ عشوه فروشت " که آن چه از تو خریدم ..! " به عالمی نفروشم "

۷ روز پیش
5K
سلام اےدسـت هـایـت تڪیه گـاهـم دوچشــم روشـنــت فــانــوس راهــم دراین شبهـاے سـرد وبـے پنــاهــے تـوهستـےبهتـریـن پشــت وپـنـاهــم

سلام اےدسـت هـایـت تڪیه گـاهـم دوچشــم روشـنــت فــانــوس راهــم دراین شبهـاے سـرد وبـے پنــاهــے تـوهستـےبهتـریـن پشــت وپـنـاهــم

۷ روز پیش
7K
تن رنـجیـده ایے ازدرد دارے نشـان بــارزے ازمــــرد دارے بهــارےبـرهمـه آشفـتـه حـالان ولےخـودبـرگهـاے زرد دارے #اڪـبرے

تن رنـجیـده ایے ازدرد دارے نشـان بــارزے ازمــــرد دارے بهــارےبـرهمـه آشفـتـه حـالان ولےخـودبـرگهـاے زرد دارے #اڪـبرے

۷ روز پیش
4K
💝براے همـہ دعا ڪنید... ✨مثل پروردگار ڪہ مهربانیش بر همہ سایہ افڪندہ است. 💕اے دوست مرا دعا ڪن... شاید نزدیڪتر از من بہ خدا ایستادہ باشی.🌺 💞💞

💝براے همـہ دعا ڪنید... ✨مثل پروردگار ڪہ مهربانیش بر همہ سایہ افڪندہ است. 💕اے دوست مرا دعا ڪن... شاید نزدیڪتر از من بہ خدا ایستادہ باشی.🌺 💞💞

۱ هفته پیش
3K
بهترین معلـم دنیا هم که باشمـ چه ســود؟! وقتی نمیتـوانم دوست داشتن را به تــو بیاموزم! 🌂

بهترین معلـم دنیا هم که باشمـ چه ســود؟! وقتی نمیتـوانم دوست داشتن را به تــو بیاموزم! 🌂

۱ هفته پیش
3K
ایمــان همه چیز رو ممـکن میکنه امیــد همه چیز رو ردیـف میکنه عشــق همه چیز رو زیبــا میکنه امیدوارم ایمـان, امیـد و عشــق پایه های محـکم زندگیتـون باشه 🌂

ایمــان همه چیز رو ممـکن میکنه امیــد همه چیز رو ردیـف میکنه عشــق همه چیز رو زیبــا میکنه امیدوارم ایمـان, امیـد و عشــق پایه های محـکم زندگیتـون باشه 🌂

۱ هفته پیش
3K
آدم ها... را بدون این ڪہ بہ وجودشان نیازداشتہ باشی دوست بدار... ڪاری ڪ خدا با تو می ڪند.... ☔️

آدم ها... را بدون این ڪہ بہ وجودشان نیازداشتہ باشی دوست بدار... ڪاری ڪ خدا با تو می ڪند.... ☔️

۱ هفته پیش
2K
مهربان باش مهربانی زبان مشترک همه دلهاست مهربان که باشی صبحت زیباست آسمانت رنگ دیگری دارد روزت زیباست و این گونه دنیایت زیبا می شود ☔️

مهربان باش مهربانی زبان مشترک همه دلهاست مهربان که باشی صبحت زیباست آسمانت رنگ دیگری دارد روزت زیباست و این گونه دنیایت زیبا می شود ☔️

۱ هفته پیش
3K
زیر آوار نگاهت... نفسی هست هنوز... توی درگاه محبــت ... قدمی هسـت هــنوز... من که از مســت شدن ... توبـــه زدم باز ولــی... تو اگر مٍـی زده باشی ... قدحـی هســت هنـــوز ... ☔️

زیر آوار نگاهت... نفسی هست هنوز... توی درگاه محبــت ... قدمی هسـت هــنوز... من که از مســت شدن ... توبـــه زدم باز ولــی... تو اگر مٍـی زده باشی ... قدحـی هســت هنـــوز ... ☔️

۱ هفته پیش
2K
گر ندارے دانش ترڪیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مڪن خوب دیدن شرط انسان بودن است عیب را در این وآن پیدا مڪن ☔️

گر ندارے دانش ترڪیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مڪن خوب دیدن شرط انسان بودن است عیب را در این وآن پیدا مڪن ☔️

۱ هفته پیش
3K
تو تنها یکبارزندگی میکنی اما اگر درست زندگی کنی، همین یکبار هم کافیست... ☔️

تو تنها یکبارزندگی میکنی اما اگر درست زندگی کنی، همین یکبار هم کافیست... ☔️

۱ هفته پیش
2K
مرد بودن کار سختی ست وقتی تمام قول و قرارها زنانه است...! ☔️

مرد بودن کار سختی ست وقتی تمام قول و قرارها زنانه است...! ☔️

۱ هفته پیش
2K
چه چیز در این جهان غریبـانه تر از زنی ست که خــودش را، و تنهایی اش را بغل میکند و میپوسد! اما حاضـر نیست دیگر کسی را دوست بدارد؟ 🌂

چه چیز در این جهان غریبـانه تر از زنی ست که خــودش را، و تنهایی اش را بغل میکند و میپوسد! اما حاضـر نیست دیگر کسی را دوست بدارد؟ 🌂

۱ هفته پیش
4K
عشقیندہ یانان عاشیقہ میخانہ نہ لازیم مست اولدے گوزوننن اونا پیمانہ نہ لازیم عشقیندہ اولان یولچے ڪہ یوللاردا اسیردے هر لحظہ سے افسانہ دیر افسانہ نہ لازیم

عشقیندہ یانان عاشیقہ میخانہ نہ لازیم مست اولدے گوزوننن اونا پیمانہ نہ لازیم عشقیندہ اولان یولچے ڪہ یوللاردا اسیردے هر لحظہ سے افسانہ دیر افسانہ نہ لازیم

۲ هفته پیش
3K
این لحظه دل انگیزتـرین شعـربـهـاراسـت وقتـےڪه گلے سرخ بـه دستـان نگـاراسـت بلبـل بـه تمـاشـاے گل سرخ خـوش آمـد یڪ بـاغ زچشـمان تـو سـرمسـت وخـمـاراسـت #اڪـبرے

این لحظه دل انگیزتـرین شعـربـهـاراسـت وقتـےڪه گلے سرخ بـه دستـان نگـاراسـت بلبـل بـه تمـاشـاے گل سرخ خـوش آمـد یڪ بـاغ زچشـمان تـو سـرمسـت وخـمـاراسـت #اڪـبرے

۲ هفته پیش
5K
نمیــــــــــــدانم. ﭼﺸﻤــﺎﻧﺖ ﺑﺎ من چہ مے کند ﻓﻘﻂ ﻭقتــی کہ نگاهم میکنے ﭼﻨﺎن ﺩﻟــﻢ ﺍﺯﺷﯿﻄﻨﺖ نگاﻫﺖ مے لرزد کہ حِـس می ڪنم ﭼﻘﺪﺭﺯﯾﺒـﺎﺳﺖ فَـداشــدَن #شڪیلا

نمیــــــــــــدانم. ﭼﺸﻤــﺎﻧﺖ ﺑﺎ من چہ مے کند ﻓﻘﻂ ﻭقتــی کہ نگاهم میکنے ﭼﻨﺎن ﺩﻟــﻢ ﺍﺯﺷﯿﻄﻨﺖ نگاﻫﺖ مے لرزد کہ حِـس می ڪنم ﭼﻘﺪﺭﺯﯾﺒـﺎﺳﺖ فَـداشــدَن #شڪیلا

۲ هفته پیش
7K
من به صبـحے امیدوارم که بر خیزم و خود را را در زیر چکه های محبتِ ناودانی ات قرار دهم که از بام قلب تو به سمت دلم فرو می ریزد. #دانیال_ظهرابی

من به صبـحے امیدوارم که بر خیزم و خود را را در زیر چکه های محبتِ ناودانی ات قرار دهم که از بام قلب تو به سمت دلم فرو می ریزد. #دانیال_ظهرابی

۲ هفته پیش
5K