حوالی_عشق:)

havali_e_eshgh

👇 حرف ناشناس😻 😮


برایم آرزوی خواب های رنگی نکن...
سیاه سفید هم باشد به دیده منت ...
فقط تو را ببینم...
تو را ببوسم...
تو را نفس بکشم
اصلا سیاه سفید باشد...
مثل فیلم های کلاسیک فرانسوی!

http://instagraph.ir/harfeto/907113490  👍


st😻 rt wis: 98💫 6💫 ۲8

۳ هفته پیش
912
۱ هفته پیش
1K
دختر باشه موهاش فر فری چال گونه ام داشته باشه😍 😍 😍

دختر باشه موهاش فر فری چال گونه ام داشته باشه😍 😍 😍

۱ هفته پیش
3K
والا☺ 😉 😏

والا☺ 😉 😏

۱ هفته پیش
2K
😑 😑

😑 😑

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
جای بعضی زخما همیشه باید تازه بمونه☺

جای بعضی زخما همیشه باید تازه بمونه☺

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
والا دا😁 😂

والا دا😁 😂

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
🙄 🙄 😁

🙄 🙄 😁

۷ روز پیش
2K
بگین ک تنها نیستمممم😂 😭 😂 😭

بگین ک تنها نیستمممم😂 😭 😂 😭

۷ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
😎 😂

😎 😂

۷ روز پیش
3K
موندم چجوریه ک همه یا عاشقن یا شکست عشقی خوردن من چرا جزو هیچکدوم نیستم🙄 😂 😂

موندم چجوریه ک همه یا عاشقن یا شکست عشقی خوردن من چرا جزو هیچکدوم نیستم🙄 😂 😂

۶ روز پیش
3K