فکر میکردم عشق ورزیدن به انسانها ,آخرین مرحله ایست که هر انسان استحقاق آن را دارد,.. ولی به مرور زمان فهمیدم شناخت واقعی هر انسان,آخرین مرحله ایست که یک انسان به آن نیاز دارد و ...

فکر میکردم عشق ورزیدن به انسانها ,آخرین مرحله ایست که هر انسان استحقاق آن را دارد,.. ولی به مرور زمان فهمیدم شناخت واقعی هر انسان,آخرین مرحله ایست که یک انسان به آن نیاز دارد و مستحق آن است.., عشق ,احساسی ناشناخته است.. و شناخت,احساسی عاشقانه است... منبع: قانونهای نانوشته شهرام_شریف_پیران

۳۱ مرداد 1396
16
رودخانه ها هرگز به عقب برنمیگردن مثل رودخانه زندگی کن گذشته رو فراموش کن و روی آینده ات تمرکز کن...

رودخانه ها هرگز به عقب برنمیگردن مثل رودخانه زندگی کن گذشته رو فراموش کن و روی آینده ات تمرکز کن...

۳۱ مرداد 1396
17
ماندگارترین اثر هنری انسان محبت است.

ماندگارترین اثر هنری انسان محبت است.

۳۱ مرداد 1396
16
تنها چیزی که می تواند اراده ی آهنین شما زن ها را در هم بشکند عشق است. #آلبا_دسس_پدس

تنها چیزی که می تواند اراده ی آهنین شما زن ها را در هم بشکند عشق است. #آلبا_دسس_پدس

۸ مرداد 1396
16
در گذر از جاده زندگی آموختم... کسانی که بیشتر دوست می داری زودتر از دست میدهی... #آلبر_کامو

در گذر از جاده زندگی آموختم... کسانی که بیشتر دوست می داری زودتر از دست میدهی... #آلبر_کامو

۸ مرداد 1396
16
ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ MIT آمریکا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :

ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ MIT آمریکا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :" ﻓﻼﻥ ﮐﺎﺭﺭﺍ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻡ " ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻔﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ" ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ " ﺗﺎ ﺍﺛﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ...

۸ مرداد 1396
16
‌ سمت چپ : دختری که در مراکش چوپانی می کنه سمت راست : همون دختر بعد از 20 سال، به عنوان وزیر علوم فرانسه... هیچ چیز غیر ممکن نی

‌ سمت چپ : دختری که در مراکش چوپانی می کنه سمت راست : همون دختر بعد از 20 سال، به عنوان وزیر علوم فرانسه... هیچ چیز غیر ممکن نی

۲۸ تیر 1396
16
از شیخ بهایی پرسیدند: خدا را در کجا یافتی؟ فرمودند: در قلب کسانی که بدون هیچ علتی مهربانند

از شیخ بهایی پرسیدند: خدا را در کجا یافتی؟ فرمودند: در قلب کسانی که بدون هیچ علتی مهربانند

۲۸ تیر 1396
16
💕قبل از پاسخ دادن به سوالات دیگران، مدتی سکوت کن! تا پاسخ بهتری بیابی.. سکوتت در خاطر هیچ‌کس نخواهد ماند؛ اما پاسخت را همیشه به خاطر خواهند سپر

💕قبل از پاسخ دادن به سوالات دیگران، مدتی سکوت کن! تا پاسخ بهتری بیابی.. سکوتت در خاطر هیچ‌کس نخواهد ماند؛ اما پاسخت را همیشه به خاطر خواهند سپر

۲۳ تیر 1396
16
بعضی ادما میان تو زندگی ادم که فقط دوباره یاد آوری کنن هنوزم نمیشه به کسی اعتماد کرد

بعضی ادما میان تو زندگی ادم که فقط دوباره یاد آوری کنن هنوزم نمیشه به کسی اعتماد کرد

۲۳ تیر 1396
16
ماندن به پای کسی که دوستش داری...... قشنگ ترین اسارت زندگی است...... ‌‌‌‌‌

ماندن به پای کسی که دوستش داری...... قشنگ ترین اسارت زندگی است...... ‌‌‌‌‌

۲۳ تیر 1396
16
انسانها خوب همانند گلهای قالی اند نه انتظار آب دارن و نه غذا همیشه ماندگار و مهربانن

انسانها خوب همانند گلهای قالی اند نه انتظار آب دارن و نه غذا همیشه ماندگار و مهربانن

۲۰ تیر 1396
16
آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند؛ آنها دنیا را کوچکتر از آن می بینند که بدی کنند ... #سواستفاده ممنوع

آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند؛ آنها دنیا را کوچکتر از آن می بینند که بدی کنند ... #سواستفاده ممنوع

۱۸ تیر 1396
16
۱۸ تیر 1396
16
تو انسان خوشبختی هستی اگر یک نفر را داشته باشی که بتوانی با خیالت راحت به او محبت کنی و ترسِ از چشم افتادن را نداشته باشی

تو انسان خوشبختی هستی اگر یک نفر را داشته باشی که بتوانی با خیالت راحت به او محبت کنی و ترسِ از چشم افتادن را نداشته باشی

۱۸ تیر 1396
16
هیچ وقت واسه کسی که بهت صدمه زده گریه نکن فقط لبخند بزن و بگو مرسی که به من یه شانس دادی تا یکی بهتر از تورو پیدا کنم...!

هیچ وقت واسه کسی که بهت صدمه زده گریه نکن فقط لبخند بزن و بگو مرسی که به من یه شانس دادی تا یکی بهتر از تورو پیدا کنم...!

۱۸ تیر 1396
16
درکتاب تذکره الاولیاء، داستان دلچسبی از بایزید بسطامی روایت شده که می تواند الگوی مناسبی برای 'دوستی های اجتماعی' این روزهای ما باشد! احمد خضرویه -مرید بلندمرتبه ی بایزید بسطامی-همسری داشت به نام 'فاطمه' که ...

درکتاب تذکره الاولیاء، داستان دلچسبی از بایزید بسطامی روایت شده که می تواند الگوی مناسبی برای 'دوستی های اجتماعی' این روزهای ما باشد! احمد خضرویه -مرید بلندمرتبه ی بایزید بسطامی-همسری داشت به نام 'فاطمه' که از نوادر زمانه بوده است. گفته اندکه فاطمه با بایزیدبسطامی دوستی بسیار نزدیکی داشته و ...

۱۸ تیر 1396
16
درکتاب تذکره الاولیاء، داستان دلچسبی از بایزید بسطامی روایت شده که می تواند الگوی مناسبی برای 'دوستی های اجتماعی' این روزهای ما باشد! احمد خضرویه -مرید بلندمرتبه ی بایزید بسطامی-همسری داشت به نام 'فاطمه' که ...

درکتاب تذکره الاولیاء، داستان دلچسبی از بایزید بسطامی روایت شده که می تواند الگوی مناسبی برای 'دوستی های اجتماعی' این روزهای ما باشد! احمد خضرویه -مرید بلندمرتبه ی بایزید بسطامی-همسری داشت به نام 'فاطمه' که از نوادر زمانه بوده است. گفته اندکه فاطمه با بایزیدبسطامی دوستی بسیار نزدیکی داشته و ...

۱۸ تیر 1396
16
خود را درگیر طوفان هایی که دیگران برایت می‌سازند، نکن تو آنقدر وقت نداری تا به هرکس که به‌ سویت سنگ پرتاب می‌کند واکنش نشان دهی

خود را درگیر طوفان هایی که دیگران برایت می‌سازند، نکن تو آنقدر وقت نداری تا به هرکس که به‌ سویت سنگ پرتاب می‌کند واکنش نشان دهی

۱۸ تیر 1396
16
چند تا از بهترین لحظه ها ی زندگی : -عاشق شدن -دادن آخرین امتحان -تماس از کسی که دلتون براش تنگ شده -به شخصی که دوسش دارین نگاه کنین و ببینین اونم داشته به شما ...

چند تا از بهترین لحظه ها ی زندگی : -عاشق شدن -دادن آخرین امتحان -تماس از کسی که دلتون براش تنگ شده -به شخصی که دوسش دارین نگاه کنین و ببینین اونم داشته به شما نگاه میکرده -دوستای قدیمی خوبت رو ببینی و بفهمی هیچی بینتون تغییر نکرده -لمس انگشتای ...

۱۸ تیر 1396
16