[گمشده ای درخیال من]

helma_joonwis

روزگارم این است
دلخوشم با غزلی
تکه نانی
آبی
جمله ی کو تاهی
یا به شعر نابی
و اگر باز بپرسی،
گویم
دلخوشم با نفسی
حبه قندی
چایی
صحبت اهل دلی
فارغ از همهمه ی دنیایی
دل خوشی ها کم نیست،
دیده ها نابیناست.......

👌 👌 🌸 🍃 ____
❤ ❤ ❤ ️موردی پیدا نشد