⚡🔥

⚡🔥

۲۸ آبان 1398
240
۱ آذر 1398
9K
میخواهم ”ذرہ ذره ”داشته باشمت امـا... بــرای همیشـه همینقـدر که سایه ات بـر تنهایی ام باشد کافـیست

میخواهم ”ذرہ ذره ”داشته باشمت امـا... بــرای همیشـه همینقـدر که سایه ات بـر تنهایی ام باشد کافـیست

۳۰ آبان 1398
289
و تُ ھنوز ھمان کسی ھستی، کھ نبودَت، بُمبی ست کھ ھیروشیمای قَلبم را، ویران میکند..

و تُ ھنوز ھمان کسی ھستی، کھ نبودَت، بُمبی ست کھ ھیروشیمای قَلبم را، ویران میکند..

۳۰ آبان 1398
225
توُکِی شُدیِ هَمِهَ زِندِگیمِ😍🙈😍

توُکِی شُدیِ هَمِهَ زِندِگیمِ😍🙈😍

۳۰ آبان 1398
406
عشق پاڪم دلتنگے هایم گفتنے نیست نوشتنے هم نیست اگرعاشق باشے برایت دیدنے ست لمس ڪردنیست توبگو:دلتنگی هایم رادیدے گاهے دلتنگے هایم زیرنقاب سڪوت پنهان مےشود ن بازهم بےصدا دل تنگتم.

عشق پاڪم دلتنگے هایم گفتنے نیست نوشتنے هم نیست اگرعاشق باشے برایت دیدنے ست لمس ڪردنیست توبگو:دلتنگی هایم رادیدے گاهے دلتنگے هایم زیرنقاب سڪوت پنهان مےشود ن بازهم بےصدا دل تنگتم.

۱ آذر 1398
136
دوستت دارم را... آهسته بگو... آرام آرام... نرم نرم... می خواهم ... عشق به خوردِ جانم برود ! ❤ ️❤ ️❤ ️

دوستت دارم را... آهسته بگو... آرام آرام... نرم نرم... می خواهم ... عشق به خوردِ جانم برود ! ❤ ️❤ ️❤ ️

۱ آذر 1398
80
پاییز فصلی است که یادمان می دهد تغییرمیتواندزیباباشد🍂🍃🍁🍁

پاییز فصلی است که یادمان می دهد تغییرمیتواندزیباباشد🍂🍃🍁🍁

۴ مهر 1398
483
آدم هافکرمی کنند اگریک باردیگرمتولدشوند،جوردیگری زندگی می کنند،شادوخوشبخت وکم اشتباه خواهندبود. فکرمی کنندمی توانندهمه چیزراازنوبسازند،محکم و بی نقص! اماحقیقت ندارد... اگرماجسارت طوردیگری زندگی کردن راداشتیم، اگرقدرت تغییرکردن راداشتیم، اگرآدم ساختن بودیم ازهمین جای زندگیمان به ...

آدم هافکرمی کنند اگریک باردیگرمتولدشوند،جوردیگری زندگی می کنند،شادوخوشبخت وکم اشتباه خواهندبود. فکرمی کنندمی توانندهمه چیزراازنوبسازند،محکم و بی نقص! اماحقیقت ندارد... اگرماجسارت طوردیگری زندگی کردن راداشتیم، اگرقدرت تغییرکردن راداشتیم، اگرآدم ساختن بودیم ازهمین جای زندگیمان به بعدرا می ساختیم ... آنتوان_دوسنت_اگزوپری

۲۲ خرداد 1398
474
😍❤

😍❤

۳۰ آبان 1398
31
۱۱ آبان 1398
41
#یه #آهنگِ #پیشنهادی #معرفی کن... یه اهنگی که اگه بهت بگن قراره بفرستی واسه #دلبرت ,اونو‌انتخاب میکنی....

#یه #آهنگِ #پیشنهادی #معرفی کن... یه اهنگی که اگه بهت بگن قراره بفرستی واسه #دلبرت ,اونو‌انتخاب میکنی....

۹ آبان 1398
7K
بداهه.. باید یکنفرباشد... که بااولین کامنت،ولایکش چُنان قلبت ته حلقت به تب وتاب بیوفتدو تمنایش کنی که ازسردلتنگی سراغِ سرجنگها بروی و حالی اش کنی که #الزاماً #باید #میبود و #دیرامده.. ۲نیا پ ن پ...با ...

بداهه.. باید یکنفرباشد... که بااولین کامنت،ولایکش چُنان قلبت ته حلقت به تب وتاب بیوفتدو تمنایش کنی که ازسردلتنگی سراغِ سرجنگها بروی و حالی اش کنی که #الزاماً #باید #میبود و #دیرامده.. ۲نیا پ ن پ...با دعاشایدبدست آوردمت،چون بادعا دستکاری کردن تقدیرکارکوچکی است...

۲۹ آبان 1398
8K
وقتی دلم از دوری آغوش تو تنگ است هردکمه ی پیراهنت انگیزه جنگ است ! مهیا_غلامی

وقتی دلم از دوری آغوش تو تنگ است هردکمه ی پیراهنت انگیزه جنگ است ! مهیا_غلامی

۲۲ آبان 1398
7K
#خوشمزه_های #جذاب

#خوشمزه_های #جذاب

۱ آذر 1398
80
#خوشمزه_های #جذاب

#خوشمزه_های #جذاب

۱ آذر 1398
83
#خوشمزه_های #جذاب

#خوشمزه_های #جذاب

۱ آذر 1398
91