هان هیو جو

hhyyoojjoo

صبا 15 یه 5 دی ماهیم چرا لایک نمی کنین لایکا کمه ممنون که هستید
@aida.exo12 @bahare2006
@exo_Do
@chanjae
black.pink@

به زودی همه لایک میشن

به زودی همه لایک میشن

۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
9K
گوناه دارم

گوناه دارم

۲ هفته پیش
9K
یادی هم بکنیم از سریال قشنگ دو جهان یا w

یادی هم بکنیم از سریال قشنگ دو جهان یا w

۲ هفته پیش
4K
گوگولی من

گوگولی من

۲ هفته پیش
6K
زیبایی....................

زیبایی....................

۲ هفته پیش
6K
پلکهای مرطوب مرا باور کن این باران نیست که میبارد صدای خسته ی من است که از چشمانم بیرون می ریزند . . .

پلکهای مرطوب مرا باور کن این باران نیست که میبارد صدای خسته ی من است که از چشمانم بیرون می ریزند . . .

۲ هفته پیش
4K
یه دونه عشق .....................

یه دونه عشق .....................

۲ هفته پیش
3K
اگر کسی را دوست داری باید او را آن طور که هست دوست داشته باشی نه آن جور که گمان می‌کنی باید باشد

اگر کسی را دوست داری باید او را آن طور که هست دوست داشته باشی نه آن جور که گمان می‌کنی باید باشد

۲ هفته پیش
3K
تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست ده‌ها کتاب می‌شود اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است دوستت دارم

تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست ده‌ها کتاب می‌شود اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است دوستت دارم

۲ هفته پیش
3K
من از تمام دنیا فقط آن دایره مشکی چشمان تو را میخواهم وقتی که در شفافیتش بازتاب عکس خودم را میبینم

من از تمام دنیا فقط آن دایره مشکی چشمان تو را میخواهم وقتی که در شفافیتش بازتاب عکس خودم را میبینم

۲ هفته پیش
3K
دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگری ست که او را هرگز نمی شناسی . . .

دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگری ست که او را هرگز نمی شناسی . . .

۲ هفته پیش
3K
هــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـدارد … من امـا فـقـطـ ؛ دسـتـــ بــرمــیــدارمــ !

هــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـدارد … من امـا فـقـطـ ؛ دسـتـــ بــرمــیــدارمــ !

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
4K
عکس قدیمی

عکس قدیمی

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K