با افتخار ی شهابی أم

hoddamohamadizade

عشق جان
خوش به حال من
که تو جان منی
‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیـدشهاب الدین حسینــی
‌‌‎‌‌‌‌‌‌

#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۵ ساعت پیش
4K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۵ ساعت پیش
4K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۵ ساعت پیش
4K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۵ ساعت پیش
2K
@mehrangizjahani

@mehrangizjahani

۱۳ ساعت پیش
6K
تو در تمامی زبانها ترجمه ی لبخندی هر کجای جهان که تو را بخوانند گل از گلشان میشکفد

تو در تمامی زبانها ترجمه ی لبخندی هر کجای جهان که تو را بخوانند گل از گلشان میشکفد

۱۳ ساعت پیش
11K
.

.

۱۸ ساعت پیش
2K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱۸ ساعت پیش
5K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱۸ ساعت پیش
5K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱۸ ساعت پیش
4K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱ روز پیش
3K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱ روز پیش
3K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱ روز پیش
3K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱ روز پیش
3K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱ روز پیش
6K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱ روز پیش
6K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱ روز پیش
6K
#هنر #کچه دوزی

#هنر #کچه دوزی

۱ روز پیش
6K