سید امیر

hojjat.

زندگی ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ...
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯽ
ﻭ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻢ
ﻭ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺪ،
ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ،
ﺩﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮﺩ،
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﮔﺮﻩ ﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻧﮕﯽ ﻭ ﻃﺮﺣﯽ،
ﺁﻣﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻧﺎ ﺯیبا،
ﺳﺎﯾﻪ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ...
ﮔﺮﻩ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ،
ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻘﺸﺖ ﻧﯿﺰ،
ﻭ ﻫﺰﺍﺭﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮ ﻓﺮﺷﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺍﯼ!
ﮐﺎﺵ" ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﺖ،
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﺒﺎﻓﯽ...

دوست ترت دارم، از هرچه دوست ای تو به من، از خودِ من، خویش تر دوست تر از انکه بدانی چقدر بیشتر از بیشتر از بیشتر... !!! قیصر_امین_پور

دوست ترت دارم، از هرچه دوست ای تو به من، از خودِ من، خویش تر دوست تر از انکه بدانی چقدر بیشتر از بیشتر از بیشتر... !!! قیصر_امین_پور

۱ روز پیش
5K
جانا بجز از عشق تو دیگر هوَسم نیست سوگند خورَم من، که بجای تو کَسم نیست❤️ امروز منم عاشق بی مونس و بی‌یار فریاد همی خواهم و فریاد رسَم نیست

جانا بجز از عشق تو دیگر هوَسم نیست سوگند خورَم من، که بجای تو کَسم نیست❤️ امروز منم عاشق بی مونس و بی‌یار فریاد همی خواهم و فریاد رسَم نیست

۱ روز پیش
4K
توی دنیای مجازی ، خیــلی از ماها تو دل خیلی از آدمــــــا همـــــزمان با خاموش شدن نت بلاک خاموش می شیـــــم .......

توی دنیای مجازی ، خیــلی از ماها تو دل خیلی از آدمــــــا همـــــزمان با خاموش شدن نت بلاک خاموش می شیـــــم .......

۱ روز پیش
6K
اگر در انتظار شادی نشسته ای تا قیامت صبرکن! چرا که شادی را باید بوجود آورد. نه اینکه در انتظارش نشست! پس شروع کن، از یک لبخندِ سـاده...

اگر در انتظار شادی نشسته ای تا قیامت صبرکن! چرا که شادی را باید بوجود آورد. نه اینکه در انتظارش نشست! پس شروع کن، از یک لبخندِ سـاده...

۱ روز پیش
4K
سـاکتـم چــون یـک بغـض سنگی تمـام تــار هـای گلویم را بــه راحتی قطــع کــرده حـالــا فقــط منـم و حنجــره ای کـــه فریـادش سکـوت اسـت?

سـاکتـم چــون یـک بغـض سنگی تمـام تــار هـای گلویم را بــه راحتی قطــع کــرده حـالــا فقــط منـم و حنجــره ای کـــه فریـادش سکـوت اسـت?

۱ روز پیش
6K
ادما به همه چیز زود عادت میکنند! پس میونِ قهرو آشتیا و دعواهاتون وسطِ فاصله گرفتناتون هرچند برای مدتِ کوتاه مراقب باشین به نبودنتون عادت نکنند!

ادما به همه چیز زود عادت میکنند! پس میونِ قهرو آشتیا و دعواهاتون وسطِ فاصله گرفتناتون هرچند برای مدتِ کوتاه مراقب باشین به نبودنتون عادت نکنند!

۱ روز پیش
4K
بنےآدم اعضاےیکدیگرند همه عاقلندوبراین باورند که یک روزنوبت به مامیرسد که آسان زمان وداع میرسد چه براوج قله چه چاه عمیق همه بےگمان درصفیم اےرفیق ⁩

بنےآدم اعضاےیکدیگرند همه عاقلندوبراین باورند که یک روزنوبت به مامیرسد که آسان زمان وداع میرسد چه براوج قله چه چاه عمیق همه بےگمان درصفیم اےرفیق ⁩

۱ روز پیش
4K
توکه گردیده دل در دام و رامت گلی بستان زدستان غلامت بحق خالق گلهای زیبا که باشدزندگانی ات بکامت شادیهای دنیا تقدیم دوستان بهتراز جان

توکه گردیده دل در دام و رامت گلی بستان زدستان غلامت بحق خالق گلهای زیبا که باشدزندگانی ات بکامت شادیهای دنیا تقدیم دوستان بهتراز جان

۳ روز پیش
5K
خنک آن دم که نِشینیم در ایوان من و تو به دونقش وبه دوصورت وبه یک جان من وتو من وتو بی من وتو جمع شویم ازسر ذوق خوش و فارغ زخرافات پریشان من وتو ...

خنک آن دم که نِشینیم در ایوان من و تو به دونقش وبه دوصورت وبه یک جان من وتو من وتو بی من وتو جمع شویم ازسر ذوق خوش و فارغ زخرافات پریشان من وتو ✍حضرت مولانا

۳ روز پیش
4K
پرسیدند: دوست بهتر است یا برادر؟! گفت: برادر مانند طلا است... و دوست مانند الماس است... گفتند: چطور؟! گفت: طلا اگر بشکند درست میشود، اما؛ الماس اگر بشکند هرگز درست نمیشود.

پرسیدند: دوست بهتر است یا برادر؟! گفت: برادر مانند طلا است... و دوست مانند الماس است... گفتند: چطور؟! گفت: طلا اگر بشکند درست میشود، اما؛ الماس اگر بشکند هرگز درست نمیشود.

۳ روز پیش
4K
بندگی یعنی... در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری ۲۵ مهر روز جهانی ریشه کنی فقر

بندگی یعنی... در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری ۲۵ مهر روز جهانی ریشه کنی فقر

۳ روز پیش
4K
💟بنام دوستانم🌺 دوستانی که دلشان دریاست ومهرشان پاینده همانهایی که نشانی مهربانی وعشق وآرامش آسمانی دارند خدایا،شکر،دارمشان بهترینهارانصیبشان کن

💟بنام دوستانم🌺 دوستانی که دلشان دریاست ومهرشان پاینده همانهایی که نشانی مهربانی وعشق وآرامش آسمانی دارند خدایا،شکر،دارمشان بهترینهارانصیبشان کن

۵ روز پیش
12K
زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود... [ زندگی را زندگی کن ]

زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود... [ زندگی را زندگی کن ]

۵ روز پیش
11K
خدایاقضاوت متعلق به توست ای یاری رسان ﺑـهﺗﻤﺎﻡﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺸﺎﻥﻗﻀﺎﻭﺕﻣﯿکنند ﺣـﺲنمیکنند نمیشنوند،نمیچشند ﻓﻘﻂﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪﻭمتهم میکنند بیاموزتوخدایی نه آنها

خدایاقضاوت متعلق به توست ای یاری رسان ﺑـهﺗﻤﺎﻡﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺸﺎﻥﻗﻀﺎﻭﺕﻣﯿکنند ﺣـﺲنمیکنند نمیشنوند،نمیچشند ﻓﻘﻂﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪﻭمتهم میکنند بیاموزتوخدایی نه آنها

۵ روز پیش
10K

"به ماسوله آمده بودیم که بنویسیم ماسوله را نمی توان نوشت ماسوله را باید دید" سهراب سپهری

۵ روز پیش
12K
گـفـتـم از ایـنـجـا تـا کـربـلا ، چـقـدر راه اسـت؟ گـفـت ، آنـقـدر کـه بـگـویـی #الـسـلام عـلـیـک یـا ابـا عـبـدالـلـه الحسین ع

گـفـتـم از ایـنـجـا تـا کـربـلا ، چـقـدر راه اسـت؟ گـفـت ، آنـقـدر کـه بـگـویـی #الـسـلام عـلـیـک یـا ابـا عـبـدالـلـه الحسین ع "

۵ روز پیش
21K
گاهی خلوت دوست را بهم بریز تا بداند که تنها نیست این مرام ماست که در وجود دوست خانه ای داشته باشیم حتی به مساحت یک یاد دوستی هاتون ماندگار❤️

گاهی خلوت دوست را بهم بریز تا بداند که تنها نیست این مرام ماست که در وجود دوست خانه ای داشته باشیم حتی به مساحت یک یاد دوستی هاتون ماندگار❤️

۱ هفته پیش
3K
زندگی زیباست… آدمی باید عشق داشته باشد؛ تا بتواند بگوید: دوستت دارم“ آدمی باید شاکر داشته و نعمتهایش باشد؛ تا بتواند بگوید:متشکرم

زندگی زیباست… آدمی باید عشق داشته باشد؛ تا بتواند بگوید: دوستت دارم“ آدمی باید شاکر داشته و نعمتهایش باشد؛ تا بتواند بگوید:متشکرم

۱ هفته پیش
3K
خاطره ها هیچ وقت پاڪ نمےشوند شاید کم رنگ بشوند اما پاڪ نمےشوند گوشہ اے گم مےشوند گوشہ اے از ذهنت رامےگیرند وناگہان یڪ روز یڪ جا وسط خنده هاے مستانہ توراعمیق بہ فکر فرومےبرن

خاطره ها هیچ وقت پاڪ نمےشوند شاید کم رنگ بشوند اما پاڪ نمےشوند گوشہ اے گم مےشوند گوشہ اے از ذهنت رامےگیرند وناگہان یڪ روز یڪ جا وسط خنده هاے مستانہ توراعمیق بہ فکر فرومےبرن

۱ هفته پیش
3K
بخشش کنید امانگذارید ازشما سوء استفاده شود عشق بورزید اما نگذاریدبا قلبتان بد رفتاری شود اعتماد کنید اماساده و زود باور نباشید حرف دیگران را بشنوید اما صدای خودتان را ازدست ندهید

بخشش کنید امانگذارید ازشما سوء استفاده شود عشق بورزید اما نگذاریدبا قلبتان بد رفتاری شود اعتماد کنید اماساده و زود باور نباشید حرف دیگران را بشنوید اما صدای خودتان را ازدست ندهید

۱ هفته پیش
3K