۱۵ مرداد 1397
2K
۱۲ مرداد 1397
5K
تقدیم به دوستان ویسگونی

تقدیم به دوستان ویسگونی

۱۲ مرداد 1397
5K
۷ مرداد 1397
5K
۷ مرداد 1397
7K
اکرم منفرد،اولین زن خلبان ایران،او اکنون۷۲ساله هست ودر سوئد زندگی می کند،واو اولین خلبان زن موتور جت ایران است

اکرم منفرد،اولین زن خلبان ایران،او اکنون۷۲ساله هست ودر سوئد زندگی می کند،واو اولین خلبان زن موتور جت ایران است

۶ مرداد 1397
8K
دکتر شریعتی:وقتی زور جامه تقوی می پوشد،بزرگترین فاجعه تاریخ رخ می دهد.

دکتر شریعتی:وقتی زور جامه تقوی می پوشد،بزرگترین فاجعه تاریخ رخ می دهد.

۶ مرداد 1397
9K
۴ مرداد 1397
892
۴ مرداد 1397
6K
۲ مرداد 1397
7K
حکایت نظام کنونی کشورم ایران

حکایت نظام کنونی کشورم ایران

۲ مرداد 1397
7K
۱۶ تیر 1397
5K
۱۶ تیر 1397
4K
۱۶ تیر 1397
4K
۱۶ تیر 1397
4K
بله دیگه،الحق همینم من

بله دیگه،الحق همینم من

۱۶ تیر 1397
6K
واقعا‌..‌.

واقعا‌..‌.

۱۵ تیر 1397
1K
۱۳ تیر 1397
5K
۱۳ تیر 1397
8K
ایالت یوتاهای امریکا

ایالت یوتاهای امریکا

۱۰ تیر 1397
1K