شب پشت شیشه‌های پنجره سر می‌خورد و با زبان سردش ته مانده‌های روز رفته را به درون می‌کشد #فروغ_فرخزاد
عکس بلند

شب پشت شیشه‌های پنجره سر می‌خورد و با زبان سردش ته مانده‌های روز رفته را به درون می‌کشد #فروغ_فرخزاد

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
افسانه چشمهایت علیرضاقربانی .همایون شجریان نستعلیق

افسانه چشمهایت علیرضاقربانی .همایون شجریان نستعلیق

۲ هفته پیش
2K
🤗 🤗 🤗 🤗 🤗

🤗 🤗 🤗 🤗 🤗

۲ هفته پیش
2K
ساوالان .عروس قله های ایران شهریور ۹۸

ساوالان .عروس قله های ایران شهریور ۹۸

۲ هفته پیش
4K
دامنه های قله گاوکشان استان گلستان خرداد ۱۳۹۷

دامنه های قله گاوکشان استان گلستان خرداد ۱۳۹۷

۲ هفته پیش
2K
آه ای زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم نه به فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو بگریزم #فروغ_فرخزاد

آه ای زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم نه به فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو بگریزم #فروغ_فرخزاد

۲ هفته پیش
4K
مشکین شهر .سبلان شهریور ۹۸😍 😍 😍 😍

مشکین شهر .سبلان شهریور ۹۸😍 😍 😍 😍

۲ هفته پیش
2K
زیر باران بیا قدم بزنیم حرف نشنیده ای به هم بزنیم نو بگوییم ونو بیندیشیم عادت کهنه را به هم بزنیم وز باران کمی بیاموزیم که بباریم و حرف کم بزنیم قلم زندگی به دست ...

زیر باران بیا قدم بزنیم حرف نشنیده ای به هم بزنیم نو بگوییم ونو بیندیشیم عادت کهنه را به هم بزنیم وز باران کمی بیاموزیم که بباریم و حرف کم بزنیم قلم زندگی به دست دل است زندگی را بیا رقم بزنیم مجتبی کاشانی

۲ هفته پیش
3K
هیچ کس مراقب سایه ها نیست..!! ۱۳۹۸/۹/۱

هیچ کس مراقب سایه ها نیست..!! ۱۳۹۸/۹/۱

۲ هفته پیش
3K
با باد به رقص آمده پیراهنت اما در عمق وجودت هیجان نیست، مترسک تا صبح در این مزرعه تاراج ملخ بود چشمان تو حتی نگران نیست، مترسک #عبدالجبار_کاکایی

با باد به رقص آمده پیراهنت اما در عمق وجودت هیجان نیست، مترسک تا صبح در این مزرعه تاراج ملخ بود چشمان تو حتی نگران نیست، مترسک #عبدالجبار_کاکایی

۲ هفته پیش
4K
توچال شیر پلا .خرداد ۹۸

توچال شیر پلا .خرداد ۹۸

۲ هفته پیش
2K
یادش بخیر تیرماه ۹۸ خط الراس شیرباد به فلسکه

یادش بخیر تیرماه ۹۸ خط الراس شیرباد به فلسکه

۲ هفته پیش
2K
ملکوه

ملکوه

۳ هفته پیش
3K
ملکوه تربت حیدریه کدکن آبان ۹۸

ملکوه تربت حیدریه کدکن آبان ۹۸

۳ هفته پیش
4K