۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
15K
my love

my love

۱ روز پیش
3K
@fargol_r @warwoman

@fargol_r @warwoman

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
به نظرِ من ، جای

به نظرِ من ، جای " عاشقتم " بگین " عاشقت میمونم " مهم نیس اون لحظه این حس و داشته باشین مهم اینه از اون به بعد هر لحظه این حس و داشته باشین.. عاشقتم های نیمه کاره بَد به روزِ طرفِ مقابل میاره :) " عاشقت میمونم 💙 ...

۴ روز پیش
5K
مغرور ترین دخترِ شهر کنارت ، دیوونَت شُده:) بَس نیست؟

مغرور ترین دخترِ شهر کنارت ، دیوونَت شُده:) بَس نیست؟

۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
4K
امدی قصه ببافی که موجه بروی؟ ...در نزن رفته ام از خویش کسی منزل نیست

امدی قصه ببافی که موجه بروی؟ ...در نزن رفته ام از خویش کسی منزل نیست

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K