لیونل مسی ۳۰ سال بعد تو آژانس

لیونل مسی ۳۰ سال بعد تو آژانس

۱۹ اسفند 1397
25
۱۱ بهمن 1397
20
۱۱ بهمن 1397
20
۱۱ بهمن 1397
94
۱۱ بهمن 1397
79
۱۱ بهمن 1397
18
من خودم شکر 😁

من خودم شکر 😁

۱۱ بهمن 1397
25
۲۵ دی 1397
23
دخمل

دخمل

۱۹ دی 1397
28
عاشقانه

عاشقانه

۱۹ دی 1397
18
پیریِ مآهآخیلی تَرسنآکع،فِک کن سآعَتِ۱ نِصفِ شَب🕑، بآ۸۰سآل سِن عَز بَغَل حآج خآنوم پآشی فِلَشِ گوشیتوروشَن کُنی بآعَصآ دَربِ دَر توخونع🏠 دُنبآل سیمِ شآرژِربِگَردی😹🌙

پیریِ مآهآخیلی تَرسنآکع،فِک کن سآعَتِ۱ نِصفِ شَب🕑، بآ۸۰سآل سِن عَز بَغَل حآج خآنوم پآشی فِلَشِ گوشیتوروشَن کُنی بآعَصآ دَربِ دَر توخونع🏠 دُنبآل سیمِ شآرژِربِگَردی😹🌙

۱۹ دی 1397
30
۱۹ دی 1397
24
۱۹ دی 1397
25
۱۹ دی 1397
26
۱۹ دی 1397
26
پست انگیزشی #کنکور۹۸

پست انگیزشی #کنکور۹۸

۱۹ دی 1397
179
۱۹ دی 1397
26
🌺 خدا بهترین ناصر ماست 🌺 بذر محبت بکاریم در دل خاک و نامی شایسته بگُذراییم بجای در این دیار فناء ، اگر که امید به عالم بقاء داریم...... آنگاه بی شک جوانه خواهیم زد ...

🌺 خدا بهترین ناصر ماست 🌺 بذر محبت بکاریم در دل خاک و نامی شایسته بگُذراییم بجای در این دیار فناء ، اگر که امید به عالم بقاء داریم...... آنگاه بی شک جوانه خواهیم زد تا گلدسته های جاودانگی ، بشرط غنیمت شمردنِ فرصت ها..... ✋ سلام دوست مهربانم..... پنجشنبه ...

۱۹ بهمن 1396
36
🌺 خدا بهترین ناصر ماست 🌺 ای پیدای دور از چشمها ! لبخند بی رمق جهان ، حکایت از دردی دارد که سرد است و جانکاه ، و زمستانی که تمامش یلداست بر جان ِ ...

🌺 خدا بهترین ناصر ماست 🌺 ای پیدای دور از چشمها ! لبخند بی رمق جهان ، حکایت از دردی دارد که سرد است و جانکاه ، و زمستانی که تمامش یلداست بر جان ِ ما .... تا به کی خورشیدِ گرمابخش خویش را باید از تن های پُراز دردِمان ...

۲۰ بهمن 1396
35