hooyan

بین تمام انتخابایی که تو زندگیم کردم
تنهایی بهترین انتخابم بود.

می‌چسبد در این بهار کنار این شکوفه‌ها کنار باران‌های بی‌قرار و ناگهانی‌اش یک فنجان چای بهار نارنج که کنارش آدمی از جنس عطر #اردی_بهشت نشسته باشد.

می‌چسبد در این بهار کنار این شکوفه‌ها کنار باران‌های بی‌قرار و ناگهانی‌اش یک فنجان چای بهار نارنج که کنارش آدمی از جنس عطر #اردی_بهشت نشسته باشد.

۳ روز پیش
9K
چـای که سـرد میشه روش آب جوش میریزن گـرم میشه گـرم میشه اما کمـرنگه رابطـه های ما هـم همـینه میشه دوباره زنـدش کرد امـا مثـل اول نمیشـه نه رنگـش نه طعـمش ! مواظـب دوسـتی ها ...

چـای که سـرد میشه روش آب جوش میریزن گـرم میشه گـرم میشه اما کمـرنگه رابطـه های ما هـم همـینه میشه دوباره زنـدش کرد امـا مثـل اول نمیشـه نه رنگـش نه طعـمش ! مواظـب دوسـتی ها باشـید ... ♥️😌

۳ هفته پیش
7K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
6K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
5K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
5K
تقدیم به همشهری عزیز نگار خانم تولدت مبارک

تقدیم به همشهری عزیز نگار خانم تولدت مبارک

۴ فروردین 1397
9K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
5K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
6K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
6K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
7K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
8K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
8K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
8K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
8K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
8K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
7K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
7K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
8K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
8K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۴ فروردین 1397
8K