عشق را در چشمان مادرم دیدم که با تمام درد و رنج پیری باز هم لقمه را در دهانم می‌گذاشت ❤سلامتی همه مادرا

عشق را در چشمان مادرم دیدم که با تمام درد و رنج پیری باز هم لقمه را در دهانم می‌گذاشت ❤سلامتی همه مادرا

۲ هفته پیش
4K
❤ #love boxing

❤ #love boxing

۳ هفته پیش
2K
خسته از زندانی که نامش زندگیست

خسته از زندانی که نامش زندگیست

۳ هفته پیش
3K
دل گیرم از خدا که میدونست زجر میکشیم ولی باز مار و به دنیا اورد👣

دل گیرم از خدا که میدونست زجر میکشیم ولی باز مار و به دنیا اورد👣

۱۳ مهر 1398
7K
من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز تنهایی🙄👣 #شیراز #shiraz

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز تنهایی🙄👣 #شیراز #shiraz

۱۳ مهر 1398
5K
بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی👣

بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی👣

۱۳ مهر 1398
3K
ما خسته ز آنیم که آرام نگیریم 👣

ما خسته ز آنیم که آرام نگیریم 👣

۱۳ مهر 1398
4K