والا بوخودا 😑

والا بوخودا 😑

۱۳ مرداد 1395
3K
بعدیومین عیدمیلادی..

بعدیومین عیدمیلادی..

۱۱ مرداد 1395
4K
چقدر خوبه یـه عشقـ داشته باشے که حتی وقتـی سرش شلوغہ.. 🙊 یـہو برگرده بهـت بگـه: محض اطلاع حواسِِِــِِِِم بہـت هستـاااا شیطونی نکنییی

چقدر خوبه یـه عشقـ داشته باشے که حتی وقتـی سرش شلوغہ.. 🙊 یـہو برگرده بهـت بگـه: محض اطلاع حواسِِِــِِِِم بہـت هستـاااا شیطونی نکنییی

۱۲ مرداد 1395
6K
اِمشَب میخوام بِشینَم از حماقَتم بِنویسَم ←بِه نام خُدا→ ✘ هَنوزَم عاشقِـشَم✘

اِمشَب میخوام بِشینَم از حماقَتم بِنویسَم ←بِه نام خُدا→ ✘ هَنوزَم عاشقِـشَم✘

۱۲ مرداد 1395
5K
های هم ثوله سحر

های هم ثوله سحر

۱۰ مرداد 1395
2K