واقعا این شعر زیباست.... کودکی در گوشه ای کز کرده بود .. آتشی روشن ز کاغذ کرده بود .. سوز سرما بود و کودک بی لباس .. صورتش سرخ و نگاهش آس و پاس .. ...

واقعا این شعر زیباست.... کودکی در گوشه ای کز کرده بود .. آتشی روشن ز کاغذ کرده بود .. سوز سرما بود و کودک بی لباس .. صورتش سرخ و نگاهش آس و پاس .. صد تَرَک در دستهای کوچکش .. خط پیری بر جبینِ کودکش .. ضَجّه می زد ...

۱۴ اسفند 1396
69
آنروزکه سقف خانه هاچوبی بود! گفتارو عمل درهمه جاخوبی بود! امـروز بنای خانه ها سنگ شـده! دلـها همه با بنا هـماهنگ شـده!

آنروزکه سقف خانه هاچوبی بود! گفتارو عمل درهمه جاخوبی بود! امـروز بنای خانه ها سنگ شـده! دلـها همه با بنا هـماهنگ شـده!

۱۴ خرداد 1396
86
قفسِ خاطرہ هایت بہ ڪنار حبسِ این آهِ گلویم بہ ڪنار خورہ ے اینڪہ ڪجایےبہ ڪنار چشمِِ من خیرہ بہ عڪست بہ ڪنار خبرم میڪنےازآمدنت ؟؟؟ یاهمہ قول وقرارت بہ ڪنار؟ ‌ ‌ ‌‌‌

قفسِ خاطرہ هایت بہ ڪنار حبسِ این آهِ گلویم بہ ڪنار خورہ ے اینڪہ ڪجایےبہ ڪنار چشمِِ من خیرہ بہ عڪست بہ ڪنار خبرم میڪنےازآمدنت ؟؟؟ یاهمہ قول وقرارت بہ ڪنار؟ ‌ ‌ ‌‌‌

۲۷ اردیبهشت 1396
68
بچه که بودیم‌‌

بچه که بودیم‌‌ "دل دردها" را به زبان گریه میگفتیم همه میفهمیدن اما الآن که بزرگ شدیم "درد دلها" را به هر زبانی میگوئیم کسی نمیفهمد! ‌ ‌ ‌‌‌

۲۶ اردیبهشت 1396
66
مازندران نوشهر کشکسرا

مازندران نوشهر کشکسرا

۱۸ اردیبهشت 1396
63
سلام بر دوستان ویسکون مازندران _ چالوس _ روستای دلیر

سلام بر دوستان ویسکون مازندران _ چالوس _ روستای دلیر

۱۷ اردیبهشت 1396
203
دلم‌دل‌تنگ باران‌ است و باران هم نمی بارد گمانم هیچ‌ڪس‌اینجا

دلم‌دل‌تنگ باران‌ است و باران هم نمی بارد گمانم هیچ‌ڪس‌اینجا " گلِ رؤیا " نمی‌کارد شڪایت ‌دارم ‌از بادی ‌ڪه می آید ولی‌هرگز برایم‌ عطر شب بوهای مـویـت ‌را نـمی آرد

۲۴ دی 1395
52
نشستم روی ساحل، حال دریا را نمیدانم! من این پایینم و قانون بالا را نمیدانم ! چرا اینقدر مردم از حقایق رویگردانند؟! دلیل این همه انکار و‌حاشا را نمیدانم! تمام قصه‌های عاشقانه آخرش تلخ است! ...

نشستم روی ساحل، حال دریا را نمیدانم! من این پایینم و قانون بالا را نمیدانم ! چرا اینقدر مردم از حقایق رویگردانند؟! دلیل این همه انکار و‌حاشا را نمیدانم! تمام قصه‌های عاشقانه آخرش تلخ است! دلیل وضع این قانون دنیا را نمیدانم! نپرس از من که: «در آینده تصمیمت چه ...

۲۴ دی 1395
64
چالوس ذوات

چالوس ذوات

۱۸ فروردین 1395
68
سلام صبحتون بخیر عیدتون مبارک سالی سرشار از خوبی و خوشی داشته باشید

سلام صبحتون بخیر عیدتون مبارک سالی سرشار از خوبی و خوشی داشته باشید

۱ فروردین 1395
51
, شاید نشود به گذشته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت ولی می شود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

, شاید نشود به گذشته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت ولی می شود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

۲۹ اسفند 1394
78
جنگل مازوپشته چـــالوس

جنگل مازوپشته چـــالوس

۲۸ اسفند 1394
79
چالوس - ذوات

چالوس - ذوات

۲۸ اسفند 1394
53
رادیودریای چالوس

رادیودریای چالوس

۲۸ اسفند 1394
48
جنگل بین چالوس وکلاردشت جاده قدیم ناصرالدین شاهی

جنگل بین چالوس وکلاردشت جاده قدیم ناصرالدین شاهی

۲۸ اسفند 1394
51
مازندران -چالوس - روستای الیت

مازندران -چالوس - روستای الیت

۲۸ اسفند 1394
98
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﺑﺮﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮔﺮﮒ ﮔﺮﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺖ ... ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺯ ﺭﻧﮕﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮐﻮﺩﮎ ...

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﺑﺮﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮔﺮﮒ ﮔﺮﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺖ ... ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺯ ﺭﻧﮕﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ ... ﺳﺨﺖ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...

۱۷ آذر 1394
82
یادم باشدعاشق کسی بشوم که شعربلدباشد''کسی که بفهمدوقتی ستاره ها رابه چشمانش وزمین رابه آغوشش تشبیه میکنم ''یعنی '''''دیوانه '''''دوستت دارم ''!!!

یادم باشدعاشق کسی بشوم که شعربلدباشد''کسی که بفهمدوقتی ستاره ها رابه چشمانش وزمین رابه آغوشش تشبیه میکنم ''یعنی '''''دیوانه '''''دوستت دارم ''!!!

۱۳ آذر 1394
48
میتوان عاشق بودبه همین آسانی ''من خودم چندسالی ست که عاشق هستم ''عاشق برگ درخت ''عاشق بوی طربناک چمن ''عاشق رقص شقایق در باد ''عاشق نرگس شاد''آری میتوان عاشق بودمردم شهرولی میگویندعشق یعنی رخ زیبای ...

میتوان عاشق بودبه همین آسانی ''من خودم چندسالی ست که عاشق هستم ''عاشق برگ درخت ''عاشق بوی طربناک چمن ''عاشق رقص شقایق در باد ''عاشق نرگس شاد''آری میتوان عاشق بودمردم شهرولی میگویندعشق یعنی رخ زیبای نگاریابه قول خواجه عشق یعنی لحظه ای بوس وکنار ''من نمیدانم چیست ?!!اینکه این مردم ...

۴ آذر 1394
52
خستگی رازندگی کرده ام ''میخواهم کمی هم زندگی راخسته کنم !!'گاهی دلم ازهرچه آدمیست میگیردگاهی دلم دوکلمه حرف مهربانانه میخواهدنه به شکل دوستت دارم ویانه به شکل بی تومیمیرم '''ساده باشه مثل دلتنگ نباش ''فرداروزدیگریست ...

خستگی رازندگی کرده ام ''میخواهم کمی هم زندگی راخسته کنم !!'گاهی دلم ازهرچه آدمیست میگیردگاهی دلم دوکلمه حرف مهربانانه میخواهدنه به شکل دوستت دارم ویانه به شکل بی تومیمیرم '''ساده باشه مثل دلتنگ نباش ''فرداروزدیگریست ''بعضی دردهارانبایدگفت نبایدباکسی تقسیم کردنبایدگذاشت زخمش سربازکند''بایدبماندبین خودت 'دلت وچشمهایت ''اندازه اش ''عمقش را''حجمش رافقط ...

۳ آذر 1394
63