همه بگین 😊😍

همه بگین 😊😍

۶ ساعت پیش
2K
فاجِعه آنجا بود یک نفر خَندید خنده اش مثل تو بود در دلم گفتم ای جان...😔💔

فاجِعه آنجا بود یک نفر خَندید خنده اش مثل تو بود در دلم گفتم ای جان...😔💔

۶ ساعت پیش
6K
در خموشی های من ...! یادت چه غوغا میکند ...! 🕊❤️❤️

در خموشی های من ...! یادت چه غوغا میکند ...! 🕊❤️❤️

۶ ساعت پیش
6K
۶ ساعت پیش
4K
سایه بازی فقط این😅😅

سایه بازی فقط این😅😅

۷ ساعت پیش
6K
وقتی لیمو عمانی تو قرمه سبزی رو اشتباهی به جای گوشت میخوری😷😓😂😂😂

وقتی لیمو عمانی تو قرمه سبزی رو اشتباهی به جای گوشت میخوری😷😓😂😂😂

۷ ساعت پیش
6K
زین پس به جای عبارت نامانوس کینه شتری از عبارت کینه کفتری استفاده کنید😂😂

زین پس به جای عبارت نامانوس کینه شتری از عبارت کینه کفتری استفاده کنید😂😂

۷ ساعت پیش
6K
والاااااا مثل شاطر😂😂😂

والاااااا مثل شاطر😂😂😂

۷ ساعت پیش
5K
داشتم واسه همه فالوورهام گل میاوردم در ماشین باز شد همش ریخت😍 تقدیم با عشق به تک تک عشقااا😉💜💙💛

داشتم واسه همه فالوورهام گل میاوردم در ماشین باز شد همش ریخت😍 تقدیم با عشق به تک تک عشقااا😉💜💙💛

۷ ساعت پیش
3K
۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
1K
بیا باهم عکس بگیریم یک عکس دونفره من به دوربین نگاه میکنم تو به من نمیخواهم چشمانت در تاریخ ثبت شوند....

بیا باهم عکس بگیریم یک عکس دونفره من به دوربین نگاه میکنم تو به من نمیخواهم چشمانت در تاریخ ثبت شوند....

۷ ساعت پیش
2K
این‌جا تمام سال پاییز است وقتی که دیگر برنمی‌گردی صد سال دیگر تازه می‌فهمی با عشق امروزم چه‌ها کردی..

این‌جا تمام سال پاییز است وقتی که دیگر برنمی‌گردی صد سال دیگر تازه می‌فهمی با عشق امروزم چه‌ها کردی..

۷ ساعت پیش
4K
با تـــو بودن همیشه پـر معناست بی تــو روحـــم گرفته و تنهاست با تـو یک کاسه آب ، یک دریاست بی تو دردم به وسعت صحراست

با تـــو بودن همیشه پـر معناست بی تــو روحـــم گرفته و تنهاست با تـو یک کاسه آب ، یک دریاست بی تو دردم به وسعت صحراست

۷ ساعت پیش
4K