حسین ....

hossin7549

چطور میشه تو دنیا موند

که بدترین ضربه هارو

از بهترین شخص زندگیت میخوری.‌.‌.

دردِ بے درمان یعنے: ڪنارت باشم و مرا نبینے… ڪنارم باشے و نبینمت… ڪنارِ هم باشیم و قدرندانیم… و خاطره سازے نڪنیم… درد یعنے هدر دادن ِ ثانیہ هایے ڪہ آرزویش را داشتیم…

دردِ بے درمان یعنے: ڪنارت باشم و مرا نبینے… ڪنارم باشے و نبینمت… ڪنارِ هم باشیم و قدرندانیم… و خاطره سازے نڪنیم… درد یعنے هدر دادن ِ ثانیہ هایے ڪہ آرزویش را داشتیم…

1 روز پیش
5K
💕💕💕💕

💕💕💕💕

1 روز پیش
2K
1 روز پیش
2K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
2K
گذشت زمان آدمارو نه منطقی میکنه نه عاقل آدما فقط خسته میشن دست میکشن از خواستن.

گذشت زمان آدمارو نه منطقی میکنه نه عاقل آدما فقط خسته میشن دست میکشن از خواستن.

2 روز پیش
4K
asma

asma

2 روز پیش
2K
3 روز پیش
4K
3 روز پیش
3K
فـــکر می‌کردم.... آدم ها همـــــانطور که ؟ آمده اند، می‌روند، نمی دانســــتم که نمی روند! می مانند و ردشان می ماند حتی اگر همه چیزشان را هم با خودشان بردارند و بروند...

فـــکر می‌کردم.... آدم ها همـــــانطور که ؟ آمده اند، می‌روند، نمی دانســــتم که نمی روند! می مانند و ردشان می ماند حتی اگر همه چیزشان را هم با خودشان بردارند و بروند...

3 روز پیش
4K
هیـچکس بـه یـادم نـیـسـت همیـن که ازدنیـا برم زیـرعکـسم مینویسـن همیشـه بـه یـادم...

هیـچکس بـه یـادم نـیـسـت همیـن که ازدنیـا برم زیـرعکـسم مینویسـن همیشـه بـه یـادم...

3 روز پیش
3K
هوای دلم گرفتـه است ناجـور دلم صدایــت را میخواهد . اسـمم میان نفسـهایت قــــدم بزنـد و من باز هم بگویم جانم ‌‌

هوای دلم گرفتـه است ناجـور دلم صدایــت را میخواهد . اسـمم میان نفسـهایت قــــدم بزنـد و من باز هم بگویم جانم ‌‌

3 روز پیش
3K
آدمهــا برای هم سنگ تمام میگذارند.. امــا نه زمانی که در میانشان هستی نــه...!! آنجا که در میان خاک خوابیده ای سنگ تمام را میگذارند و مـــی روند...

آدمهــا برای هم سنگ تمام میگذارند.. امــا نه زمانی که در میانشان هستی نــه...!! آنجا که در میان خاک خوابیده ای سنگ تمام را میگذارند و مـــی روند...

3 روز پیش
3K
گذشت زمان آدمارو نه منطقی میکنه نه عاقل آدما فقط خسته میشن دست میکشن از خواستن...

گذشت زمان آدمارو نه منطقی میکنه نه عاقل آدما فقط خسته میشن دست میکشن از خواستن...

3 روز پیش
4K
بـه بی کسی های هر کسی سر زدم یک تودر زندگـیش بـود سراغ بی کسی های خـودم را که گرفـتم درد بی رنگی بود و هـیچ نبوداشک بود و آسمان بود و دردی که هـیچ ...

بـه بی کسی های هر کسی سر زدم یک تودر زندگـیش بـود سراغ بی کسی های خـودم را که گرفـتم درد بی رنگی بود و هـیچ نبوداشک بود و آسمان بود و دردی که هـیچ کس نفهمیدجز خودم

3 روز پیش
5K