من دیشب تصادف کردم...پنجه پام شکسته

من دیشب تصادف کردم...پنجه پام شکسته

۴ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
2K
این موجودی کارتم...

این موجودی کارتم...

۲ روز پیش
16K
خانم.ها دیگه شورش دراوردید.کمی حیاکنید.....

خانم.ها دیگه شورش دراوردید.کمی حیاکنید.....

۲ روز پیش
2K
خبرجدید اسکناس سه هزارتومنی واردبازارشد😆

خبرجدید اسکناس سه هزارتومنی واردبازارشد😆

۷ روز پیش
3K
این.من.ودوست عزیزم اقاامیر🍀🍀🌿🌿🌾🌾🌾🌴🌴🍁

این.من.ودوست عزیزم اقاامیر🍀🍀🌿🌿🌾🌾🌾🌴🌴🍁

۱ هفته پیش
3K
دوران سربازی😣😣😣

دوران سربازی😣😣😣

۱ هفته پیش
4K
یه روزهای های من عاشق یکی دوست داشتم

یه روزهای های من عاشق یکی دوست داشتم

۲ هفته پیش
4K
سلام دوستان من می خواهم فامیله عوض کنم.لطفاهرکسی فامیلی جدیدی می دونه پیشنهاد بده ممنون میشم؟؟؟

سلام دوستان من می خواهم فامیله عوض کنم.لطفاهرکسی فامیلی جدیدی می دونه پیشنهاد بده ممنون میشم؟؟؟

۲ هفته پیش
5K
سلام.دوستان لطفاً هرکدام که فامیلی خوب وجدیدمیدونیدبفرستیدبرام.می خواهم فامیلیم عوض کنم؟؟؟؟

سلام.دوستان لطفاً هرکدام که فامیلی خوب وجدیدمیدونیدبفرستیدبرام.می خواهم فامیلیم عوض کنم؟؟؟؟

۲ هفته پیش
1K
این نظر بردبرای اقایونی.که بچه مامانی هستن

این نظر بردبرای اقایونی.که بچه مامانی هستن

۲ هفته پیش
7K
تقصرنداره.پیازشده کیلو۵۰۰۰هزارتومان👄👄

تقصرنداره.پیازشده کیلو۵۰۰۰هزارتومان👄👄

۲ هفته پیش
6K
دوستان.این ایدی اینستاگرام هست دنبالم کنید.جبران میشه💑💏

دوستان.این ایدی اینستاگرام هست دنبالم کنید.جبران میشه💑💏

۲ هفته پیش
6K
چقدر خوبه دستانش توی دست باشه

چقدر خوبه دستانش توی دست باشه

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
4K
انتهاےشب شد دلها به فردا امیدوار چشم ها پراز خواب همه میگویند که زندگے سر بالایے و سرازیرے دارد امازندگےهر چه که هست جریان دارد تا خدا هست و خدایے مےکند، امید هست

انتهاےشب شد دلها به فردا امیدوار چشم ها پراز خواب همه میگویند که زندگے سر بالایے و سرازیرے دارد امازندگےهر چه که هست جریان دارد تا خدا هست و خدایے مےکند، امید هست

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
نوازشگر خوبی نبودی سفید شده ! تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی

نوازشگر خوبی نبودی سفید شده ! تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی

۳ هفته پیش
5K
آدمهایی که محبت می‌کنند کمیاب اند ، آدمهایی که قدر محبت رو میدونند نایابند

آدمهایی که محبت می‌کنند کمیاب اند ، آدمهایی که قدر محبت رو میدونند نایابند

۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
2K