البیعت لله

hossinian

بسم الله عقل مهدی
اشهدان لا اله الا الله
اشهدان محمد رسول الله
اشهدان قرآن کتاب الله حفظ یقین
اشهدان علی ولی الله
(منتظر ظهور)
اشهدان مهدی حجت الله
اشهدان ایمان کله
و السلام علی من اتّبع الهدی ...
اندیشه ی من اسلام است . . .
هویتم اسلام بی مرز و انقلاب و ایران
بازنشر و کپی آزاد است !!!

کل بشر کشته شوند فهمیده ی شود اکثر این بازی های انسانی دوستانه و خوب رفتاری پیروز فیلم بوده است.

کل بشر کشته شوند فهمیده ی شود اکثر این بازی های انسانی دوستانه و خوب رفتاری پیروز فیلم بوده است.

۱۳ دی 1396
18K
زلزله ها که خرابتان کرد

زلزله ها که خرابتان کرد

۱۳ دی 1396
18K
مرگ بر واقعیت درود بر حقیقت

مرگ بر واقعیت درود بر حقیقت

۱۳ دی 1396
17K
وقت ارزش ندارد تا اندیشه بکنی وقت هست اندیشه کن.

وقت ارزش ندارد تا اندیشه بکنی وقت هست اندیشه کن.

۱۳ دی 1396
17K
نیکی و بدی درنهاد نیست وگرنه نمی توانست از اسلام تخلف بکند.

نیکی و بدی درنهاد نیست وگرنه نمی توانست از اسلام تخلف بکند.

۱۳ دی 1396
17K
عشق ابلیس است اگر ملاک نداشته باشد.

عشق ابلیس است اگر ملاک نداشته باشد.

۱۳ دی 1396
17K
مهم نیست عشق باشد یا نباشد مهم داشتن ملاک است.

مهم نیست عشق باشد یا نباشد مهم داشتن ملاک است.

۱۳ دی 1396
18K
به اینترنت و لبتاب و موبایلم کار نداشته باش تا چنین نشوید.

به اینترنت و لبتاب و موبایلم کار نداشته باش تا چنین نشوید.

۱۳ دی 1396
18K
احمق عشق اگر غلام حلقه به گوش ملاک باشد داریم اگر نباشد و مغایر با ملاک باشد خون خدا هم می ریزیم. (او خدا نیست که مغایر با ملاک باشد)

احمق عشق اگر غلام حلقه به گوش ملاک باشد داریم اگر نباشد و مغایر با ملاک باشد خون خدا هم می ریزیم. (او خدا نیست که مغایر با ملاک باشد)

۱۳ دی 1396
18K
ما مختاریم آنقدر جنون به ملاک (جنون فدای ملاک وگرنه بی ملاک جنون را هم می کشیم) داریم که گردن شمر را همچون گردن شما می کنیم.

ما مختاریم آنقدر جنون به ملاک (جنون فدای ملاک وگرنه بی ملاک جنون را هم می کشیم) داریم که گردن شمر را همچون گردن شما می کنیم.

۱۳ دی 1396
18K
خدا وقتی خدا است که سرور تو باشدو تو بنده ی خاصش باشی آن خدایی که تو را بنده ی خاص نداند خدا نیست . چون نشان بیان از سردرون است.

خدا وقتی خدا است که سرور تو باشدو تو بنده ی خاصش باشی آن خدایی که تو را بنده ی خاص نداند خدا نیست . چون نشان بیان از سردرون است.

۱۳ دی 1396
18K
حضرت مهدی خداگونه است آن خدایی که بتواند بدون حضرت مهدی باشد آن خدا نیست . و آن خدا را می کشیم چون نشان همان بیان سردرون است

حضرت مهدی خداگونه است آن خدایی که بتواند بدون حضرت مهدی باشد آن خدا نیست . و آن خدا را می کشیم چون نشان همان بیان سردرون است

۱۳ دی 1396
18K
جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است. قیافت آدمه که ما از شما این تشخیص را داریم

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است. قیافت آدمه که ما از شما این تشخیص را داریم

۱۳ دی 1396
19K
جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

۱۳ دی 1396
18K
جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

۱۳ دی 1396
15K
جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

۱۳ دی 1396
15K
آنها که می پرسند چه چیز مهم خوشحال می کند نه حقیقت چیست همان هایی هستند که بین خوشایند و عقل همانا خوشایند را انتخاب کردند. دنبال شادی نباش بلکه دنبال حقیقت باش هرچند تلخ ...

آنها که می پرسند چه چیز مهم خوشحال می کند نه حقیقت چیست همان هایی هستند که بین خوشایند و عقل همانا خوشایند را انتخاب کردند. دنبال شادی نباش بلکه دنبال حقیقت باش هرچند تلخ باشد.

۱۳ دی 1396
18K
ما دنبال مهم بودن نیستیم دلسوزیمان برای اینکه نمی توانید تشخیص دهید عقل بالاترین است شدید است .

ما دنبال مهم بودن نیستیم دلسوزیمان برای اینکه نمی توانید تشخیص دهید عقل بالاترین است شدید است .

۱۳ دی 1396
18K
عقل حق تر از قلب و چشم است

عقل حق تر از قلب و چشم است

۱۳ دی 1396
18K
دقیقا :) چون مردم حقیقت را شهود عینی می دانند.

دقیقا :) چون مردم حقیقت را شهود عینی می دانند.

۱۳ دی 1396
18K