بیا بریم بلیتش مجانیه ولی امتحان کردنش فقط یه باره

بیا بریم بلیتش مجانیه ولی امتحان کردنش فقط یه باره

۱۵ بهمن 1396
12K
😅

😅

۱۴ بهمن 1396
7K
zootopia

zootopia

۱۳ بهمن 1396
8K
۱۳ بهمن 1396
6K
۱۳ بهمن 1396
6K
girly

girly

۱۳ بهمن 1396
6K
girly

girly

۱۳ بهمن 1396
6K
۱۳ بهمن 1396
6K
😍

😍

۱۳ بهمن 1396
6K
۱۳ بهمن 1396
4K
۱۲ بهمن 1396
5K
۱۲ بهمن 1396
4K
۱۲ بهمن 1396
5K
بعضی آدمها ، انگار چوب اند تا عصبانی می شوند، آتش میگیرند، و همه جا را دودآلود میکنند، همه جا را تیره و تار میکنند، اشک آدم را جاری می کنند. ولی بعضیها این طور ...

بعضی آدمها ، انگار چوب اند تا عصبانی می شوند، آتش میگیرند، و همه جا را دودآلود میکنند، همه جا را تیره و تار میکنند، اشک آدم را جاری می کنند. ولی بعضیها این طور نیستند؛ مثل عودند. وقتی یک حرف میزنی که ناراحت میشوند، و آتش میگیرند، بوی جوانمردی ...

۱۲ بهمن 1396
6K
۱۲ بهمن 1396
5K
۱۲ بهمن 1396
5K
۱۲ بهمن 1396
6K
دوجتون دالم

دوجتون دالم

۱۲ بهمن 1396
5K
۱۲ بهمن 1396
4K
۱۲ بهمن 1396
4K