بِهمون نمیخوری-وَلی برامون شایَد!😹🔥👀

بِهمون نمیخوری-وَلی برامون شایَد!😹🔥👀

۳ هفته پیش
3K
تو اوجِ سقوط پَروآز میکُنَم🔥

تو اوجِ سقوط پَروآز میکُنَم🔥

۲۴ شهریور 1398
4K
‏با کسی که مقصره ولی ازت عذر خواهی نمیکنه هرچقدر بحث کنی بی فایده اس! #no_copy

‏با کسی که مقصره ولی ازت عذر خواهی نمیکنه هرچقدر بحث کنی بی فایده اس! #no_copy

۱۶ شهریور 1398
8K
ما بی حوصله های عصبی رو چه به رابطه های عاشقانه!💛

ما بی حوصله های عصبی رو چه به رابطه های عاشقانه!💛

۱۵ شهریور 1398
9K
-شیطون تو جلدمه‍،ولی میکنم خدآ رو پرستش!

-شیطون تو جلدمه‍،ولی میکنم خدآ رو پرستش!

۱۴ شهریور 1398
9K
بَرا خودِت زِندِگی کُن،دیدَم پُشتِ سَرِ خُدآهَم حَرف زَدَن👌

بَرا خودِت زِندِگی کُن،دیدَم پُشتِ سَرِ خُدآهَم حَرف زَدَن👌

۱۴ شهریور 1398
12K