۲ ساعت پیش
3K
من از بودن هایی که نیستند از نبودن هایی که هستند از داشتن هایی که معنی نداشتن است و از نداشتن هایی که دیگران گمان میکنند به معنی داشتن است من از سکوت های بلند ...

من از بودن هایی که نیستند از نبودن هایی که هستند از داشتن هایی که معنی نداشتن است و از نداشتن هایی که دیگران گمان میکنند به معنی داشتن است من از سکوت های بلند از فریاد های آرام از هستم های دروغ از میروم های با شک از سلام ...

۲ روز پیش
5K
از مدرسه باکلی حال بدو خستگی بیای خونه و با این صحنه مواجه بشی 😍😍مگه میشه براتون نمرد بهترین خانواده دنیا ❤❤

از مدرسه باکلی حال بدو خستگی بیای خونه و با این صحنه مواجه بشی 😍😍مگه میشه براتون نمرد بهترین خانواده دنیا ❤❤

۴ روز پیش
7K
امروز چند شنبه است؟ چندمِ کدام ماه… یا چندمِ کدام سال؟! .امروز چند سال از من میگذرد…. و من چند ساله ام؟! .چیزی به یاد نمیآورم… جز اینکه…امروز اکنون است ... ،و من امروز به ...

امروز چند شنبه است؟ چندمِ کدام ماه… یا چندمِ کدام سال؟! .امروز چند سال از من میگذرد…. و من چند ساله ام؟! .چیزی به یاد نمیآورم… جز اینکه…امروز اکنون است ... ،و من امروز به دنیا امده ام .. و به رسم عادت " تولدم مبارک ۲۵#۲۵دی#تولد#تولدم_مبارک

۴ روز پیش
7K
۵ روز پیش
6K
#زمستون_برف

#زمستون_برف

۶ روز پیش
7K
ادم خواهری چون تو داشته باشد مگر میشود روزی صد بار دورنگشت ..؟مگر میشود روزی هزار بار فدایش نشد ..؟تو ...تو...تو تمام بودو نبود منی ❤

ادم خواهری چون تو داشته باشد مگر میشود روزی صد بار دورنگشت ..؟مگر میشود روزی هزار بار فدایش نشد ..؟تو ...تو...تو تمام بودو نبود منی ❤

۷ روز پیش
6K
موافقین ک ؟؟؟😂😂😂

موافقین ک ؟؟؟😂😂😂

۱ هفته پیش
7K
عمرمی رفیق ❤

عمرمی رفیق ❤

۱ هفته پیش
6K
من خسته است خسته تر از همیشه:)

من خسته است خسته تر از همیشه:)

۲ هفته پیش
5K
حال دلم با تو خوشه ❤@lminal

حال دلم با تو خوشه ❤@lminal

۲ هفته پیش
6K
دلتنگی دلیل خوبی واسه تکرار خریت نیست !

دلتنگی دلیل خوبی واسه تکرار خریت نیست !

۲ هفته پیش
6K
#دختر_دیماهی

#دختر_دیماهی

۲ هفته پیش
5K
😉😂😂@lminal

😉😂😂@lminal

۲ هفته پیش
9K
دقیقا اونجا که نگرانه‌ حالمی قابلیت اینو داره بمیرم برات ...❤

دقیقا اونجا که نگرانه‌ حالمی قابلیت اینو داره بمیرم برات ...❤

۳ هفته پیش
6K
شاید توی دنیای سیاه و سفیدم تنها چیزی که رنگی ِتویی@lminal

شاید توی دنیای سیاه و سفیدم تنها چیزی که رنگی ِتویی@lminal

۳ هفته پیش
6K
خواهرم همه کسمه و باوجودش هیچی کم ندارم ❤شکرخدای مهربون ک دارمت خواهرگلم 😍😘😘👭@lminal

خواهرم همه کسمه و باوجودش هیچی کم ندارم ❤شکرخدای مهربون ک دارمت خواهرگلم 😍😘😘👭@lminal

۳ هفته پیش
4K
👌😹

👌😹

۳ هفته پیش
6K
رفیق جان یلدات مبارک ❤یلدایعنی یادمان باشدکه زندگی انقدرکوتاه است که یک دقیقه بیشتر باهم بودن را باید جشن گرفت 😍❤@lminal

رفیق جان یلدات مبارک ❤یلدایعنی یادمان باشدکه زندگی انقدرکوتاه است که یک دقیقه بیشتر باهم بودن را باید جشن گرفت 😍❤@lminal

۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
6K