ارغوانمـ

iarqvn

_دخدرونه مرد باش/👊
تا ابد عزادارت میمونم دختر آبی:)💙

بقیه کین..! طُ الماس منی...💎😻 #سیاوش_یزدانی[💙🔗]

بقیه کین..! طُ الماس منی...💎😻 #سیاوش_یزدانی[💙🔗]

۱ روز پیش
2K
قدر عمر تمام بشر دوسَت دارم💫✨ استقلالمـ💙

قدر عمر تمام بشر دوسَت دارم💫✨ استقلالمـ💙

۳ روز پیش
2K
سحر ، #دختر_آبی به خاطرِ من و میلیونها دخترِ دیگه خودشو فدا کرد🙂 خودشو سوزوند و صدای ما شد😔💔 از آرزوی خودش گذشت فقط به خاطر من که آرزوهام دود نشه و بره هوآ...فقط به ...

سحر ، #دختر_آبی به خاطرِ من و میلیونها دخترِ دیگه خودشو فدا کرد🙂 خودشو سوزوند و صدای ما شد😔💔 از آرزوی خودش گذشت فقط به خاطر من که آرزوهام دود نشه و بره هوآ...فقط به خاطر من و دختران سرزمینم:(💔 به قدری از این موضوع ناراحتم که کلمات رو گم ...

۶ روز پیش
17K
کی بهتر از تو؟...که بهترینی😻💕💙 #راموس

کی بهتر از تو؟...که بهترینی😻💕💙 #راموس

۱ هفته پیش
3K
آقای قاضی...حکم بده حبسم کن تو سلول چشاش∞💙 #سیاوش_یزدانی[👐😻]

آقای قاضی...حکم بده حبسم کن تو سلول چشاش∞💙 #سیاوش_یزدانی[👐😻]

۱ هفته پیش
3K
والا😹✌💦

والا😹✌💦

۱ هفته پیش
3K
رعـــــــــالیم💪👑💙 یه کلام💕✌💫 #رعال_مادرید

رعـــــــــالیم💪👑💙 یه کلام💕✌💫 #رعال_مادرید

۱ هفته پیش
2K
خارِ شباهت😹👍 مگه داریم!؟ مگه میشه!؟😹😹😹

خارِ شباهت😹👍 مگه داریم!؟ مگه میشه!؟😹😹😹

۲ هفته پیش
2K
هر کی باما مشکل داره مشکل گشا ابوالفضل😹✌

هر کی باما مشکل داره مشکل گشا ابوالفضل😹✌

۲ هفته پیش
2K
تکرارے نمیشه💫👐💙

تکرارے نمیشه💫👐💙

۲ هفته پیش
2K
تویی دلیل حالِ خوبِ من:)💙 #استقلالم😻💫

تویی دلیل حالِ خوبِ من:)💙 #استقلالم😻💫

۲ هفته پیش
2K
🙊😹

🙊😹

۲ هفته پیش
2K
من زندگی را سخت مجبورم...:)💙

من زندگی را سخت مجبورم...:)💙

۲ هفته پیش
3K
داغون تر از پرسپولیس مگه هست؟ پرسپولیستم رفیق😂

داغون تر از پرسپولیس مگه هست؟ پرسپولیستم رفیق😂

۲ هفته پیش
3K
به اینکه استقلالیم افتخار میکنم😻✨💙 از طرفِ دیگه به اینکه لنگی هم نیستم افتخار میکنم😹🔥 #استقلالیم_تا_چشات_دراد

به اینکه استقلالیم افتخار میکنم😻✨💙 از طرفِ دیگه به اینکه لنگی هم نیستم افتخار میکنم😹🔥 #استقلالیم_تا_چشات_دراد

۲ هفته پیش
3K
طُ رو دیدهـ رد دادهـ قلبمـ✨💙 #سیاوش_یزدانی

طُ رو دیدهـ رد دادهـ قلبمـ✨💙 #سیاوش_یزدانی

۳ هفته پیش
2K
خدایا ببخش که مدارا کردم...👐😹 همه بگید الهی آمین😹💙

خدایا ببخش که مدارا کردم...👐😹 همه بگید الهی آمین😹💙

۳ هفته پیش
3K
بدشانسی ینی این که... اهوازی باشی و روزی که علی کنسرت داره تو اهواز نباشی😿💔 حالا باید یه سال دیگه صبر کنم تا بیاد اهواز😓✌ #علی_یاسینی

بدشانسی ینی این که... اهوازی باشی و روزی که علی کنسرت داره تو اهواز نباشی😿💔 حالا باید یه سال دیگه صبر کنم تا بیاد اهواز😓✌ #علی_یاسینی

۳ هفته پیش
4K
شاه قلبم...💫💙 #فرهاد_مجیدی👐✨

شاه قلبم...💫💙 #فرهاد_مجیدی👐✨

۳ هفته پیش
2K
در عجبم✨💫 مگه میشه یه لبخند این قدر زیبا باشه!؟😻💙 #دیبالا

در عجبم✨💫 مگه میشه یه لبخند این قدر زیبا باشه!؟😻💙 #دیبالا

۴ هفته پیش
4K