•| اِلے

ice.girl.e

هیچی تا تهش موندگار نیست حتی روحت برای جسمت:)🥀

من اگه توهینی کردم از قصد بوده و منظور داشتم و حتما صلاح دونستم(:

من اگه توهینی کردم از قصد بوده و منظور داشتم و حتما صلاح دونستم(:

۴ روز پیش
30K
نه تو می‌مانی و نه اندوه، و نه هیچ یک از مردم این آبادی...

نه تو می‌مانی و نه اندوه، و نه هیچ یک از مردم این آبادی...

۲ هفته پیش
24K
من ک غصه هامو ب موقع خوردم چرا دردام تموم نشد! :)

من ک غصه هامو ب موقع خوردم چرا دردام تموم نشد! :)

۲ هفته پیش
41K
➖ ⃟🍂 •• ι wιll cloѕe мy eyeѕ and тнen yoυ coмe ιnтo мy arмѕ :)

➖ ⃟🍂 •• ι wιll cloѕe мy eyeѕ and тнen yoυ coмe ιnтo мy arмѕ :)

۴ هفته پیش
25K
••☆بَعدِ [طُ] دیگِه آرِزویی نَدارَم:)

••☆بَعدِ [طُ] دیگِه آرِزویی نَدارَم:)

۶ اسفند 1398
28K
...

...

۱ اسفند 1398
29K
تازه میبینم آدم چقدر میتونه یکی رو دوست داشته باشه حالا میفهمم که عشقم میتونه مثل یه موجود زنده رشد کنه، بزرگ بشه ...

تازه میبینم آدم چقدر میتونه یکی رو دوست داشته باشه حالا میفهمم که عشقم میتونه مثل یه موجود زنده رشد کنه، بزرگ بشه ...

۲۱ بهمن 1398
27K
در گذشته در گذشتیم...

در گذشته در گذشتیم...

۹ بهمن 1398
107K
هیچکس تو گناهی ک امتحان نشده مقصر نیس:)

هیچکس تو گناهی ک امتحان نشده مقصر نیس:)

۸ بهمن 1398
29K
تزریقِ، نفرت در استخوانِ مغز

تزریقِ، نفرت در استخوانِ مغز

۱۷ آذر 1398
36K