دیگه خنگ تر از این واقعا خنگم هااا اعتراف

دیگه خنگ تر از این واقعا خنگم هااا اعتراف

۲۲ شهریور 1396
15K
تبریک ب همه پرسپولیسیا

تبریک ب همه پرسپولیسیا

۲۲ شهریور 1396
2K
favvvvvvvti

favvvvvvvti

۱۹ شهریور 1396
5K
در سالروز ۶ تایی ها پرسپولیس درعرض ۶ دقیقه ۳ گل بثمر رساند اصلا چیه این ۶ تموم تن و بدن من داره میلرزه😂😄

در سالروز ۶ تایی ها پرسپولیس درعرض ۶ دقیقه ۳ گل بثمر رساند اصلا چیه این ۶ تموم تن و بدن من داره میلرزه😂😄

۱۶ شهریور 1396
2K
😄😄😄😄😄😄شیش خور کی بودین شماااا 😂😂😂😂

😄😄😄😄😄😄شیش خور کی بودین شماااا 😂😂😂😂

۱۶ شهریور 1396
3K
😍😍😍😍😍😍

😍😍😍😍😍😍

۱۳ شهریور 1396
4K
😂😂😂

😂😂😂

۱۱ شهریور 1396
3K
@Artemis...

@Artemis...

۶ شهریور 1396
4K
بیخیال(:

بیخیال(:

۶ شهریور 1396
8K
اعتماد ب سقفم تو حلقتون😂😛😛😛

اعتماد ب سقفم تو حلقتون😂😛😛😛

۳ شهریور 1396
7K
دمتون گرم عالی بودین😍😍😍😍😍

دمتون گرم عالی بودین😍😍😍😍😍

۳۱ مرداد 1396
4K
چیع این شیش اصن😂😂😂😂😂

چیع این شیش اصن😂😂😂😂😂

۳۱ مرداد 1396
6K
😂😂

😂😂

۳۰ مرداد 1396
5K
😁😁😁😁😁😁عای عم دست راست ولی پا چپ👊👊👊

😁😁😁😁😁😁عای عم دست راست ولی پا چپ👊👊👊

۲۲ مرداد 1396
8K
این راست دستا تو خیابون منم باشه؟؟😂😂

این راست دستا تو خیابون منم باشه؟؟😂😂

۲۲ مرداد 1396
7K
Tim eshq❤jana to mara jano jahami💪🏻

Tim eshq❤jana to mara jano jahami💪🏻

۱۹ مرداد 1396
5K
وقتی حالت با توپ خوب میشه😍😍😍😍

وقتی حالت با توپ خوب میشه😍😍😍😍

۱۹ مرداد 1396
6K
خروس دیگه غیرت داره😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

خروس دیگه غیرت داره😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۱۸ مرداد 1396
7K
کپی نکن مخصوص خودمه😛😛😛😝😝😝😜😜😜😜😜

کپی نکن مخصوص خودمه😛😛😛😝😝😝😜😜😜😜😜

۱۷ مرداد 1396
23K
✘↞ بَـعضْـٰٓیـــــَٰامٰ مُخـْــٰشْـٰٓـٰٓــʘ͜͡ʘـــوٰنْ ⇂⇃ ⇅⇇ اٰزْ آیـٰٓفـْْـْـْــــٰٰٓٓـوٰنْ خْــٰٓوٰنَـْـشـْـٰٓـــوٰنْ ⇔⇛⇘⇘ ⇞⇞⇑⇐ بـٰٓـٰٓـٰٓیـٰشْـتـَـــٰٓـٰٓٓر زَدهٰ مـٰٓـٰٓـْیـٰشْـٰٓـٰٓـــهٰ ↠✘✪ 😂😂😂😂😂دقیقا هم متن هم عکس😂😂

✘↞ بَـعضْـٰٓیـــــَٰامٰ مُخـْــٰشْـٰٓـٰٓــʘ͜͡ʘـــوٰنْ ⇂⇃ ⇅⇇ اٰزْ آیـٰٓفـْْـْـْــــٰٰٓٓـوٰنْ خْــٰٓوٰنَـْـشـْـٰٓـــوٰنْ ⇔⇛⇘⇘ ⇞⇞⇑⇐ بـٰٓـٰٓـٰٓیـٰشْـتـَـــٰٓـٰٓٓر زَدهٰ مـٰٓـٰٓـْیـٰشْـٰٓـٰٓـــهٰ ↠✘✪ 😂😂😂😂😂دقیقا هم متن هم عکس😂😂

۱۶ مرداد 1396
10K