لطفا نپرسیت کیه برام عزیزه فقط براش دعا کنیت

لطفا نپرسیت کیه برام عزیزه فقط براش دعا کنیت

۲۹ آبان 1397
6K
تف تف تف

تف تف تف

۲۹ آبان 1397
7K
یه کار فاخر مغازه ارایشگاه دوست خوب یاسین

یه کار فاخر مغازه ارایشگاه دوست خوب یاسین

۲۷ آبان 1397
4K
هرکی اینستا داره فالوم کنه جبران خواهد گردید خخخخخ

هرکی اینستا داره فالوم کنه جبران خواهد گردید خخخخخ

۱۸ آبان 1397
8K
بله

بله

۲۳ مهر 1397
5K
هر چی بگم کمه

هر چی بگم کمه

۲۱ مهر 1397
4K
۲۱ مهر 1397
4K
ایا ناموسن بیکاری یبار کامنت بزار گاییدی مارو همه پستام یه کامنت گذاشتی

ایا ناموسن بیکاری یبار کامنت بزار گاییدی مارو همه پستام یه کامنت گذاشتی

۱۹ مهر 1397
9K
۱۸ مهر 1397
5K
۱۸ مهر 1397
5K
۱۸ مهر 1397
5K
بله بله اخ چشاش

بله بله اخ چشاش

۱۸ مهر 1397
6K
اینم تاریخ شهرم و افتخارم

اینم تاریخ شهرم و افتخارم

۱۸ مهر 1397
4K
۱۶ مهر 1397
6K
اخ

اخ

۱۵ مهر 1397
5K
زیبا و پر معنی بعضیا حتما به خودشون بگیرن

زیبا و پر معنی بعضیا حتما به خودشون بگیرن

۱۴ مهر 1397
6K
زیباست

زیباست

۱۳ مهر 1397
6K
قدیم خیلی بهتر بود ویس الان دیگه کامل دروغه

قدیم خیلی بهتر بود ویس الان دیگه کامل دروغه

۱۳ مهر 1397
9K
یهو نگرانتون شدم سری بهم نمیزنیت

یهو نگرانتون شدم سری بهم نمیزنیت

۱۱ مهر 1397
14K
خخخخخخ بدبخت

خخخخخخ بدبخت

۷ مهر 1397
5K