واینک سکای ایز ریل😂😂😍😍

واینک سکای ایز ریل😂😂😍😍

۱۵ ساعت پیش
2K
من😍😍 وای وای گردنمو😍😍

من😍😍 وای وای گردنمو😍😍

۱ روز پیش
10K
انصافااا من به این گلی دلتون میاد انفالو کنید تف بر هرانکه انفالو میکند پ.ن سخنان گران بار حاج اقا لو پس انفالو ننماا😂😂

انصافااا من به این گلی دلتون میاد انفالو کنید تف بر هرانکه انفالو میکند پ.ن سخنان گران بار حاج اقا لو پس انفالو ننماا😂😂

۱ روز پیش
12K
من 😍 پ.ن دارم میرم صفاسیتی هوهو😂😂😂

من 😍 پ.ن دارم میرم صفاسیتی هوهو😂😂😂

۲ روز پیش
3K
خدایا این فتوشاپو از اکسوالا نگیر امین😂😂😂 نچ نچمامان سوهوم چه خوششم اومده وای چه خوشگلم شده مامی کیوتم😂😂😂 #سولی

خدایا این فتوشاپو از اکسوالا نگیر امین😂😂😂 نچ نچمامان سوهوم چه خوششم اومده وای چه خوشگلم شده مامی کیوتم😂😂😂 #سولی

۲ روز پیش
5K
مامانممم😍

مامانممم😍

۲ روز پیش
4K
دستاموو😍😍

دستاموو😍😍

۳ روز پیش
4K
لوهان خوشگله کیه منم من

لوهان خوشگله کیه منم من

۳ روز پیش
4K
من 😍 چه قد ژذابما

من 😍 چه قد ژذابما

۳ روز پیش
6K
بگو آآ😂😂 لولو

بگو آآ😂😂 لولو

۳ روز پیش
5K
#چانبک

#چانبک

۳ روز پیش
5K
اخییی خوو مامان سوهو بده دیگه😂😂

اخییی خوو مامان سوهو بده دیگه😂😂

۴ روز پیش
7K
یه سوال این چه کاپلیه؟ منکه میگمهونهانه

یه سوال این چه کاپلیه؟ منکه میگمهونهانه

۴ روز پیش
6K
من😍😍😍 لولوم💓

من😍😍😍 لولوم💓

۶ روز پیش
9K
یه سوال فنی دقیقا فازتون از انفالو کردن چیه خب اگه میخواید انفالو کنین خب فالو نکنین مریض که نیستین هی فالو میکنین هی انفالو ماذافازا☝☝☝

یه سوال فنی دقیقا فازتون از انفالو کردن چیه خب اگه میخواید انفالو کنین خب فالو نکنین مریض که نیستین هی فالو میکنین هی انفالو ماذافازا☝☝☝

۶ روز پیش
10K
منو واداش بکیمو شیو وااااییی چه قد خوشگل افتادما

منو واداش بکیمو شیو وااااییی چه قد خوشگل افتادما

۱ هفته پیش
8K
مهم نیست مردم چی میگن، همین که کنارش آرامش داری یعنی راهو درست رفتی ❤️

مهم نیست مردم چی میگن، همین که کنارش آرامش داری یعنی راهو درست رفتی ❤️

۱ هفته پیش
6K
ترجمه: از اشتباهات درس بگیر... اما هیچ وقت اجازه نده اشتباهاتت تو رو تعریف کنن.. •▪¤●◇♡◇●¤▪•

ترجمه: از اشتباهات درس بگیر... اما هیچ وقت اجازه نده اشتباهاتت تو رو تعریف کنن.. •▪¤●◇♡◇●¤▪•

۱ هفته پیش
5K
شیوچن ایز ریل^^

شیوچن ایز ریل^^

۱ هفته پیش
8K
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ! ﻧﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ِ ﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺣﺴﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺻﻼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻟﺶ؟ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻮﯼ ﻭ ﻣﻦ ، ﻧﻪ ! ...

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ! ﻧﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ِ ﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺣﺴﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺻﻼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻟﺶ؟ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻮﯼ ﻭ ﻣﻦ ، ﻧﻪ ! ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﻮﻡ ﻟﻌﻨﺘﯽ.

۱ هفته پیش
7K