[ ‏به خودت میای میبینی داری با آهنگا زندگی میکنی... ]

[ ‏به خودت میای میبینی داری با آهنگا زندگی میکنی... ]

۷ ساعت پیش
8K
هرچی بزرگتر میشم ، هرچی بیشتر تجربه میکنم ، تهش فقط یه واقعیته :آدما فقط از دور قشنگن

هرچی بزرگتر میشم ، هرچی بیشتر تجربه میکنم ، تهش فقط یه واقعیته :آدما فقط از دور قشنگن

۱ روز پیش
7K
‏بی نیازی، یعنی خودت یاد بگیری حال خودتو خوب کنی! :)

‏بی نیازی، یعنی خودت یاد بگیری حال خودتو خوب کنی! :)

۱ روز پیش
6K
ᴍɪᴛᴏɴɪ ᵇ̶ ᴍᴀ ᵇ̶ʳ̶ᵉ̶̶ˢ̶ᶤ̶ ᴀᴍᴀ ᶰ̶ᶠ̶̶ᵃ̶ˢ̶ᵉ̶ᵗ̶̶ ᴍɪʙᴏʀᴇ😸⇄🚧🌠⚡️

ᴍɪᴛᴏɴɪ ᵇ̶ ᴍᴀ ᵇ̶ʳ̶ᵉ̶̶ˢ̶ᶤ̶ ᴀᴍᴀ ᶰ̶ᶠ̶̶ᵃ̶ˢ̶ᵉ̶ᵗ̶̶ ᴍɪʙᴏʀᴇ😸⇄🚧🌠⚡️

۲ روز پیش
6K
اَگِه مُهِم بودی زیرِت خَط میکِشیدَم نَه دورِت..! _mhsa

اَگِه مُهِم بودی زیرِت خَط میکِشیدَم نَه دورِت..! _mhsa

۳ روز پیش
9K
ᶤ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵃᶳᵏ ᶳᵒᵐᵉᵇᵒᵈʸ ʷʰʸ ᵈᵒᶰᵗ ˡᶤᵏᵉ ᵐᵉ.ᶠᵘᶜᵏ ᵘ ᵃᶰᵈ ʸᵒᵘʳ ʳᵉᵃᶳᵒᶰ هیچوَقت از کَسی نمیپُرسَم چراٰ ازَم خوشِت نمیاٰد،خودِشو دلیلِشو گاییدَم :)

ᶤ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵃᶳᵏ ᶳᵒᵐᵉᵇᵒᵈʸ ʷʰʸ ᵈᵒᶰᵗ ˡᶤᵏᵉ ᵐᵉ.ᶠᵘᶜᵏ ᵘ ᵃᶰᵈ ʸᵒᵘʳ ʳᵉᵃᶳᵒᶰ هیچوَقت از کَسی نمیپُرسَم چراٰ ازَم خوشِت نمیاٰد،خودِشو دلیلِشو گاییدَم :)

۳ روز پیش
9K
مِهرَبون بِمون ، زیباعیِ واقِعی همینِع:)♡

مِهرَبون بِمون ، زیباعیِ واقِعی همینِع:)♡

۳ روز پیش
7K
مّا باْ دَردامّونْ،دَست زَدیمْ خََنٍدیدیـمْ🌿 :)

مّا باْ دَردامّونْ،دَست زَدیمْ خََنٍدیدیـمْ🌿 :)

۴ روز پیش
6K
ᵐᵃᶰ ᵐᵃᶰᵃᵐ ᵒᶰᵃ ᵒᶰᵃᶰ ᵐᵃᶰᵒ ʰᶤᶜʰᵛᵃᵠᵗ ᵇᵃ ᵇᵃᵠʸᵉ ᵐᵒᵠᵃʸᵉᶳᵉ ᶰᵏᵒᶰ=}💛

ᵐᵃᶰ ᵐᵃᶰᵃᵐ ᵒᶰᵃ ᵒᶰᵃᶰ ᵐᵃᶰᵒ ʰᶤᶜʰᵛᵃᵠᵗ ᵇᵃ ᵇᵃᵠʸᵉ ᵐᵒᵠᵃʸᵉᶳᵉ ᶰᵏᵒᶰ=}💛

۴ روز پیش
8K
∅ᴵᶰᵍʰᵃᵈ ᵗᵃᶰʰᵃᵉᶤ ᵏᵉᶳʰᶤᵈᵃᵐ ᵏᵉ ᵇᵒᵈᵒ ᶰᵃᵇᵒᵈᵉᵗᵒᶰ ᵐᵒʰᵉᵐ ᶰᶤᶳᵗ ᵛᵃᶳᵃᵐ

∅ᴵᶰᵍʰᵃᵈ ᵗᵃᶰʰᵃᵉᶤ ᵏᵉᶳʰᶤᵈᵃᵐ ᵏᵉ ᵇᵒᵈᵒ ᶰᵃᵇᵒᵈᵉᵗᵒᶰ ᵐᵒʰᵉᵐ ᶰᶤᶳᵗ ᵛᵃᶳᵃᵐ

۴ روز پیش
8K
‏هیچ کس اونقَدر گِرفتار نیس کِه نَتونِه حالِتو بِپرسِه مَسئله اینِه کِه چِقدر مَنفعت داری بَراش!

‏هیچ کس اونقَدر گِرفتار نیس کِه نَتونِه حالِتو بِپرسِه مَسئله اینِه کِه چِقدر مَنفعت داری بَراش!

۴ روز پیش
21K
اگه بم بدی کردی و‌ بت لبخند زدم دیگه هیچوقت بهم اعتماد نکن !هیچوقت!

اگه بم بدی کردی و‌ بت لبخند زدم دیگه هیچوقت بهم اعتماد نکن !هیچوقت!

۷ روز پیش
23K
اینجآ کِ مآ نشستیم زندگی آنتن نمیده/🐼

اینجآ کِ مآ نشستیم زندگی آنتن نمیده/🐼

۱ هفته پیش
13K
دیدین همه تنوع طلبا دست میزارن رو وفادارا؟خیلی عجیبه! #msw

دیدین همه تنوع طلبا دست میزارن رو وفادارا؟خیلی عجیبه! #msw

۱ هفته پیش
15K