گفته ام من باز هم می گویمت جانم تویی عشق پنهان نه ، همه پیدا و پنهانم تویی عشق یعنی اینکه شعر من تمامش نام توست تا همه عالم بداند ، دین و ایمانم تویی ...

گفته ام من باز هم می گویمت جانم تویی عشق پنهان نه ، همه پیدا و پنهانم تویی عشق یعنی اینکه شعر من تمامش نام توست تا همه عالم بداند ، دین و ایمانم تویی من ندیده بنده ی چشمان خلاقت شدم معنی آمین و شکر و عهد و پیمانم ...

11 ساعت پیش
5K
مخاطب داره😏

مخاطب داره😏

10 ساعت پیش
3K
چرا امشب دلم تنگ است نگاهم خشک و بی رنگ است نمیدانم چرا امشب مثال ابر می بارم و همچون یک پرنده در زمان مرگ می بالم همین اندازه می دانم من اینجا درد را ...

چرا امشب دلم تنگ است نگاهم خشک و بی رنگ است نمیدانم چرا امشب مثال ابر می بارم و همچون یک پرنده در زمان مرگ می بالم همین اندازه می دانم من اینجا درد را مهمان خود کرده و در دل صبرها کرده الهی قدرت درک حقایق را درون قلب ...

11 ساعت پیش
7K
فدای سجادم بشم من😍

فدای سجادم بشم من😍

10 ساعت پیش
3K
#Me

#Me

9 ساعت پیش
2K
18 ساعت پیش
2K
18 ساعت پیش
2K
18 ساعت پیش
2K
18 ساعت پیش
1K
18 ساعت پیش
2K
18 ساعت پیش
1K
18 ساعت پیش
2K
18 ساعت پیش
2K
18 ساعت پیش
3K
18 ساعت پیش
2K
18 ساعت پیش
3K
18 ساعت پیش
2K