iran___31

زیر بارونِ خیالت بَس که تَر بیه دِلِم...
پا پَتی ری تَش بَگَردِم دل هَنی هَم سَردِشه...
خرم آباد🌍

زخم هایی که بر قلب داریم.... اگر چه جایشان هرگز خوب نخواهد شد ولی به یادمان خواهد آورد که ما هم کسانی را دوست داشته ایم... حقیقتِ تلخ آنجاست که قلب همواره خواهد تپید زخم ...

زخم هایی که بر قلب داریم.... اگر چه جایشان هرگز خوب نخواهد شد ولی به یادمان خواهد آورد که ما هم کسانی را دوست داشته ایم... حقیقتِ تلخ آنجاست که قلب همواره خواهد تپید زخم بارها باز خواهد شد و "دوست_داشتن" چون عفونتی خوش خیم تمام وجودمان را خواهد گرفت ...

۱ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۴ روز پیش
3K
الکل بخورید هیچ داستان قشنگی با سالاد شروع نمیشه

الکل بخورید هیچ داستان قشنگی با سالاد شروع نمیشه

۶ روز پیش
4K
💞ولن هم مبارک همتون پایدار باشید همگی💞

💞ولن هم مبارک همتون پایدار باشید همگی💞

۷ روز پیش
3K
فرشته من از شیطون تو هارتره😉

فرشته من از شیطون تو هارتره😉

۱ هفته پیش
3K
آری آن روز چو میرفت کسی.... داشتم آمدنش را باور... من نمیدانستم معنی هرگز را... تو چرا باز نگشتی دیگر؟

آری آن روز چو میرفت کسی.... داشتم آمدنش را باور... من نمیدانستم معنی هرگز را... تو چرا باز نگشتی دیگر؟

۱ هفته پیش
5K
#کورونا

#کورونا

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۱ هفته پیش
4K
😊👌

😊👌

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
3K
کجاید ای گل های بهشتی😍😂

کجاید ای گل های بهشتی😍😂

۲ هفته پیش
6K
🖐👋

🖐👋

۳ هفته پیش
2K
زیباست

زیباست

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
3K
😍

😍

۴ هفته پیش
4K
۲۸ دی 1398
4K