صنما چگونه گویم.. که تو نور جان مایی؟! #مولانا

صنما چگونه گویم.. که تو نور جان مایی؟! #مولانا

۱ روز پیش
8K
#مجنون به نصیحتِ دلم آمده است ! بنگر به کجا رسیده دیوانگی ‌ام..! #ابوسعید_ابوالخیر

#مجنون به نصیحتِ دلم آمده است ! بنگر به کجا رسیده دیوانگی ‌ام..! #ابوسعید_ابوالخیر

۱ روز پیش
7K
مهربان که می شَوی! مَن یِک جهان.. آرامشم :) #مرجان_پورشریفی

مهربان که می شَوی! مَن یِک جهان.. آرامشم :) #مرجان_پورشریفی

۱ روز پیش
4K
مرداد هم گذشت.. اما دلم هنوز برای آمَدنت تیر می کشد! #فهیمه_علیپور

مرداد هم گذشت.. اما دلم هنوز برای آمَدنت تیر می کشد! #فهیمه_علیپور

۱ روز پیش
4K
گفتم به دعا که چشم بَد دور از تو... ای دوست مگر چشم بدت مَن بودم؟ :) #بوسعید_ابوالخیر

گفتم به دعا که چشم بَد دور از تو... ای دوست مگر چشم بدت مَن بودم؟ :) #بوسعید_ابوالخیر

۳ روز پیش
4K
نَه بسته ام به کس دل نَه بسته کس به مَن دل چو تخته پاره بَر موج! رها رها رها مَن ...! #سیمین_بهبهانی

نَه بسته ام به کس دل نَه بسته کس به مَن دل چو تخته پاره بَر موج! رها رها رها مَن ...! #سیمین_بهبهانی

۳ روز پیش
5K
برگرد..در مَن..کسی بهانه ات را میگیرد !!

برگرد..در مَن..کسی بهانه ات را میگیرد !!

۴ روز پیش
4K
گرفته حسرتِ دستانِ تو... جهانِ مَرا :)

گرفته حسرتِ دستانِ تو... جهانِ مَرا :)

۴ روز پیش
4K
یادم نمیکنی و ز یادم نمی روی ! یادت بخیر یارِ فراموش کار مَن :) ♡ #شهریار

یادم نمیکنی و ز یادم نمی روی ! یادت بخیر یارِ فراموش کار مَن :) ♡ #شهریار

۴ روز پیش
5K
مَرا تا دل بُوَد... دلبر تو باشی ♡

مَرا تا دل بُوَد... دلبر تو باشی ♡

۴ روز پیش
7K
آخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی😍😍😍😍#اشوان #خندوانه

آخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی😍😍😍😍#اشوان #خندوانه

۴ روز پیش
6K
موهایت را ببند... این فصل به باد هایش معروف است ! دل من به هوایی شدن.. #محمد_ابراهیم_گرجی

موهایت را ببند... این فصل به باد هایش معروف است ! دل من به هوایی شدن.. #محمد_ابراهیم_گرجی

۴ روز پیش
7K
یک قدم پیش، یک قدم به عقب، حالِ من وقتِ دیدنت این است! حال سربازِ بی‌نوایی که.. رو به هر سمت و سو کُند، مین است :) #مجید_آژ

یک قدم پیش، یک قدم به عقب، حالِ من وقتِ دیدنت این است! حال سربازِ بی‌نوایی که.. رو به هر سمت و سو کُند، مین است :) #مجید_آژ

۴ روز پیش
6K
دل از دست داده ام! با هر لبخند تو ... 🌸 #باران_قیصری

دل از دست داده ام! با هر لبخند تو ... 🌸 #باران_قیصری

۴ روز پیش
5K
دو سوُّمِ بدنِ ما؛ آب است.. یک سومِ آن؛ خشکی.. ما جزیره آفریده شده ایم دور از هم.... #عبدالصابر_کاکایی

دو سوُّمِ بدنِ ما؛ آب است.. یک سومِ آن؛ خشکی.. ما جزیره آفریده شده ایم دور از هم.... #عبدالصابر_کاکایی

۵ روز پیش
7K
آبادتر از آن بود ، که یادِ منِ ویرانه بیفتد..! #رسول_ادهمی

آبادتر از آن بود ، که یادِ منِ ویرانه بیفتد..! #رسول_ادهمی

۵ روز پیش
7K
رفتن تو را فقط کافه چی فهمید! از آن جایی که روز به روز... انتخاب قهوه هایم تلخ تر شد !! #امیرحسین_حسین_زاده

رفتن تو را فقط کافه چی فهمید! از آن جایی که روز به روز... انتخاب قهوه هایم تلخ تر شد !! #امیرحسین_حسین_زاده

۵ روز پیش
7K
فال قهوه ام پر از آرزوهاییست... که مَن غمِ نداشتنشان را داغ داغ خوردم...! #محمد_برقعی

فال قهوه ام پر از آرزوهاییست... که مَن غمِ نداشتنشان را داغ داغ خوردم...! #محمد_برقعی

۵ روز پیش
7K
زن مانند مرد نیست... او برای تغییر دنیا دست به کارهای آنچنانی نمی زند؛ گوشه ی مبل را می گیرد و دو انگشت می برد عقب تر...! #رسول_ادهمی t.me/a_time_of_joy

زن مانند مرد نیست... او برای تغییر دنیا دست به کارهای آنچنانی نمی زند؛ گوشه ی مبل را می گیرد و دو انگشت می برد عقب تر...! #رسول_ادهمی t.me/a_time_of_joy

۶ روز پیش
7K
ما مردها ویرانیم... از صدایمان بفهمید وقتی بم است! #آباعابدین #آبا_عابدین t.me/a_time_of_joy

ما مردها ویرانیم... از صدایمان بفهمید وقتی بم است! #آباعابدین #آبا_عابدین t.me/a_time_of_joy

۶ روز پیش
6K