شهید محسن باقری: در سال 66 در زاهدان چشم به جهان گشود.در سال 89 ازدواج نمود و در سال 1390 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی درآمد.در 18 تیرماه 1392 در ماموریت به اسارت درآمد و ...

شهید محسن باقری: در سال 66 در زاهدان چشم به جهان گشود.در سال 89 ازدواج نمود و در سال 1390 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی درآمد.در 18 تیرماه 1392 در ماموریت به اسارت درآمد و پس از 14 ماه در شهریور ماه 93 پیکر ایشان جهت تشییع به زاهدان منتقل ...

۱ هفته پیش
99
شهید علیرضا ویزشفرد

شهید علیرضا ویزشفرد

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
59
در 10 شهریورماه 52 در زابل چشم به جهان گشود. در سال 1378 ازدواج نمود و ثمره این ازدواج دو فرزند بود. تاریخ و محل شهادت:25 /11/85-بلوار ثارالله زاهدان

در 10 شهریورماه 52 در زابل چشم به جهان گشود. در سال 1378 ازدواج نمود و ثمره این ازدواج دو فرزند بود. تاریخ و محل شهادت:25 /11/85-بلوار ثارالله زاهدان

۱ هفته پیش
3K
شهید حسین مهدی نژاد

شهید حسین مهدی نژاد

۱ هفته پیش
3K
شهید عبدالغفور رسولی زاده

شهید عبدالغفور رسولی زاده

۱ هفته پیش
3K
شهید حسین دادکانی

شهید حسین دادکانی

۱ هفته پیش
3K
شهید چراغ ستوده

شهید چراغ ستوده

۱ هفته پیش
1K
شهید محمد حسین حکمی

شهید محمد حسین حکمی

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
74
شهید جان محمد نصرت زهی

شهید جان محمد نصرت زهی

۱ هفته پیش
3K
نصیر هاشمزهی

نصیر هاشمزهی

۱ هفته پیش
3K
در سال 1330 در روستای قائم آباد از توابع شهرستان نهبندان در خانواده مذهبی به دنیا آمد.در سن 24 سالگی ازدواج کرد و حاصل ازدواج ایشان پنج فرزند است و در سال 1360 به استخدام ...

در سال 1330 در روستای قائم آباد از توابع شهرستان نهبندان در خانواده مذهبی به دنیا آمد.در سن 24 سالگی ازدواج کرد و حاصل ازدواج ایشان پنج فرزند است و در سال 1360 به استخدام بهداری درآمد.در سال 1362 به مدت 6 ماه به جبهه رفت و در 45 روز ...

۱ هفته پیش
3K
۲۳ فروردین 1397
1K
خوب بودن برای مردان عادتی اجتناب ناپذیر شده است و این افراد در عقبه هزاران فریاد پشت سکوتشان خورد می شوند. مردان از سر احتیاجشان مهربان نیستند.آنها دنیا را کوچکتر و حقیرتر از آن می ...

خوب بودن برای مردان عادتی اجتناب ناپذیر شده است و این افراد در عقبه هزاران فریاد پشت سکوتشان خورد می شوند. مردان از سر احتیاجشان مهربان نیستند.آنها دنیا را کوچکتر و حقیرتر از آن می بینند که بدی کرده و خود را با وجود برتری، بد جلوه دهند. مردان هیچگاه ...

۲۳ فروردین 1397
2K
۹ مهر 1396
4K
۷ مرداد 1396
9K
۷ مرداد 1396
3K
۷ مرداد 1396
4K
۲۶ تیر 1396
2K