شهید محسن باقری: در سال 66 در زاهدان چشم به جهان گشود.در سال 89 ازدواج نمود و در سال 1390 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی درآمد.در 18 تیرماه 1392 در ماموریت به اسارت درآمد و ...

شهید محسن باقری: در سال 66 در زاهدان چشم به جهان گشود.در سال 89 ازدواج نمود و در سال 1390 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی درآمد.در 18 تیرماه 1392 در ماموریت به اسارت درآمد و پس از 14 ماه در شهریور ماه 93 پیکر ایشان جهت تشییع به زاهدان منتقل ...

۱۹ اردیبهشت 1397
283
شهید علیرضا ویزشفرد

شهید علیرضا ویزشفرد

۱۹ اردیبهشت 1397
3K
۱۹ اردیبهشت 1397
184
در 10 شهریورماه 52 در زابل چشم به جهان گشود. در سال 1378 ازدواج نمود و ثمره این ازدواج دو فرزند بود. تاریخ و محل شهادت:25 /11/85-بلوار ثارالله زاهدان

در 10 شهریورماه 52 در زابل چشم به جهان گشود. در سال 1378 ازدواج نمود و ثمره این ازدواج دو فرزند بود. تاریخ و محل شهادت:25 /11/85-بلوار ثارالله زاهدان

۱۹ اردیبهشت 1397
3K
شهید حسین مهدی نژاد

شهید حسین مهدی نژاد

۱۹ اردیبهشت 1397
3K
شهید عبدالغفور رسولی زاده

شهید عبدالغفور رسولی زاده

۱۹ اردیبهشت 1397
3K
شهید حسین دادکانی

شهید حسین دادکانی

۱۹ اردیبهشت 1397
3K
شهید چراغ ستوده

شهید چراغ ستوده

۱۹ اردیبهشت 1397
1K
شهید محمد حسین حکمی

شهید محمد حسین حکمی

۱۹ اردیبهشت 1397
3K
۱۹ اردیبهشت 1397
202
شهید جان محمد نصرت زهی

شهید جان محمد نصرت زهی

۱۹ اردیبهشت 1397
3K
نصیر هاشمزهی

نصیر هاشمزهی

۱۹ اردیبهشت 1397
3K
در سال 1330 در روستای قائم آباد از توابع شهرستان نهبندان در خانواده مذهبی به دنیا آمد.در سن 24 سالگی ازدواج کرد و حاصل ازدواج ایشان پنج فرزند است و در سال 1360 به استخدام ...

در سال 1330 در روستای قائم آباد از توابع شهرستان نهبندان در خانواده مذهبی به دنیا آمد.در سن 24 سالگی ازدواج کرد و حاصل ازدواج ایشان پنج فرزند است و در سال 1360 به استخدام بهداری درآمد.در سال 1362 به مدت 6 ماه به جبهه رفت و در 45 روز ...

۱۹ اردیبهشت 1397
3K
۲۳ فروردین 1397
1K
خوب بودن برای مردان عادتی اجتناب ناپذیر شده است و این افراد در عقبه هزاران فریاد پشت سکوتشان خورد می شوند. مردان از سر احتیاجشان مهربان نیستند.آنها دنیا را کوچکتر و حقیرتر از آن می ...

خوب بودن برای مردان عادتی اجتناب ناپذیر شده است و این افراد در عقبه هزاران فریاد پشت سکوتشان خورد می شوند. مردان از سر احتیاجشان مهربان نیستند.آنها دنیا را کوچکتر و حقیرتر از آن می بینند که بدی کرده و خود را با وجود برتری، بد جلوه دهند. مردان هیچگاه ...

۲۳ فروردین 1397
2K
۹ مهر 1396
4K
۷ مرداد 1396
9K
۷ مرداد 1396
3K
۷ مرداد 1396
4K
۲۶ تیر 1396
2K