#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ روز پیش
11K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ روز پیش
10K
۳ روز پیش
3K
موجودات زیبا

موجودات زیبا

۳ روز پیش
5K
بسیار زیبا

بسیار زیبا

۳ روز پیش
5K
#BEAUTIFUL

#BEAUTIFUL

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
گردنه حیران؛ عاشق طبیعتم حمد و سپاس بیکران خداوند یکتا را که به ما هستی بخشید و ما را از نعمت های بیشمار خود برخوردار ساخت

گردنه حیران؛ عاشق طبیعتم حمد و سپاس بیکران خداوند یکتا را که به ما هستی بخشید و ما را از نعمت های بیشمار خود برخوردار ساخت

۲ هفته پیش
27K
زندگی را خیلی سخت نگیر‌ با صدای بلند بخند. صمیمانه دیگران را دوست بدار. بگذار رایحه ی عشق فضای اطرافت را عطرآگین کند و تلاش کن هر لحظه خوشحال و خشنود باشی... به همین سادگی

زندگی را خیلی سخت نگیر‌ با صدای بلند بخند. صمیمانه دیگران را دوست بدار. بگذار رایحه ی عشق فضای اطرافت را عطرآگین کند و تلاش کن هر لحظه خوشحال و خشنود باشی... به همین سادگی

۱ هفته پیش
5K
شبیه زنی در آینه ام که ابروهایش را برمی دارد و فکر می کند دنیا در چشم های تو ! تغییر خواهد کرد ... #لیلا_کردبچه

شبیه زنی در آینه ام که ابروهایش را برمی دارد و فکر می کند دنیا در چشم های تو ! تغییر خواهد کرد ... #لیلا_کردبچه

۱ هفته پیش
4K

"دوستت دارم"در زبان مردان شکلهای مختلفی دارد. بعضی ها با یک شاخه گل، بعضی ها با یک چشمک در یک مهمانی شلوغ، برخی با بوسه ای آتشین در نیمه های شب. عده ای با گفتن:"خانم، آستینم را تا میزنی؟" اما فقط تعداد اندکی از آنها بجای گفتن دوستت دارم، برای ...

۱ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
4K
مستقر میشویم😍😂

مستقر میشویم😍😂

۳ هفته پیش
14K
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!.. ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!.. ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ...

ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!.. ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!.. ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!... ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕــــــــﻮﯾﻢ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ " ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ...

۲ هفته پیش
19K
×بار آخرت باشه تویه کار هایه من دخالت میکنی،شیر فهم شد؟ بی خیال حرکت کردم سمت راه پله،خواستم در و باز کنم که صدایه یه خانوم آشنا اومد ـ سلام +سلام،شما باید مامان امیر باشین،درسته ...

×بار آخرت باشه تویه کار هایه من دخالت میکنی،شیر فهم شد؟ بی خیال حرکت کردم سمت راه پله،خواستم در و باز کنم که صدایه یه خانوم آشنا اومد ـ سلام +سلام،شما باید مامان امیر باشین،درسته ـ درسته عزیزم،تویه عروسی باهم آشنا شدیم،خوبی گلم؟ +به خوبیه شما همینجور که دست من ...

۳ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K