۲ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
8K
ازاین زیبا تر نشو که چشمانم دیگر جا ندارد #حمید_رها @

ازاین زیبا تر نشو که چشمانم دیگر جا ندارد #حمید_رها @

۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
6K
بانوجان اگر زن دیگری مرد شما را دزدید، ناراحت نشوید هیچ انتقامی بهتر از آن نیست... که بگذارید نگهش دارد مردان واقعی دزدیده نمیشوند مردان واقعی وفادارند. ❣🍀

بانوجان اگر زن دیگری مرد شما را دزدید، ناراحت نشوید هیچ انتقامی بهتر از آن نیست... که بگذارید نگهش دارد مردان واقعی دزدیده نمیشوند مردان واقعی وفادارند. ❣🍀

۴ هفته پیش
9K
بعضیا میگن کی گفته محجبه ها فرشته اند امام علی ع میفرماید :همانا عفیف و پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست

بعضیا میگن کی گفته محجبه ها فرشته اند امام علی ع میفرماید :همانا عفیف و پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست

۲۷ فروردین 1397
8K
۲۳ فروردین 1397
7K
۲۳ فروردین 1397
2K
دلتنگی آدم را به خیابان می‌کشد؛ دلتنگم و مردم نمی فهمند قدم زدن گاهی از گریه کردن غم انگیز تر است.•| @

دلتنگی آدم را به خیابان می‌کشد؛ دلتنگم و مردم نمی فهمند قدم زدن گاهی از گریه کردن غم انگیز تر است.•| @

۲۳ فروردین 1397
13K
۲۱ فروردین 1397
3K
۱۹ فروردین 1397
3K
۱۹ فروردین 1397
4K
۱۹ فروردین 1397
8K
۱۶ فروردین 1397
9K
۱۴ فروردین 1397
7K