امشب برایتان دعا میکنم خدای بزرگ نصیبتان کند هرآنچه ازخوبی ها آرزو دارید لحظه هاتون آروم شبتون بخیر خوابتون شیرین آسمون دلتون ستاره بارون شبتون در پناه خدا

امشب برایتان دعا میکنم خدای بزرگ نصیبتان کند هرآنچه ازخوبی ها آرزو دارید لحظه هاتون آروم شبتون بخیر خوابتون شیرین آسمون دلتون ستاره بارون شبتون در پناه خدا

۴ ساعت پیش
52
جواب بدین

جواب بدین

۴ ساعت پیش
6K
۴ ساعت پیش
7K
۴ ساعت پیش
6K
۴ ساعت پیش
8K
۴ ساعت پیش
5K
واقعا چرا؟😳😂😂

واقعا چرا؟😳😂😂

۴ ساعت پیش
4K
۴ ساعت پیش
4K
۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
2K
شوخی ،خنده😄

شوخی ،خنده😄

۴ ساعت پیش
3K
تقدیم به همه عزیزانم در این برنامه

تقدیم به همه عزیزانم در این برنامه

۴ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
2K
💛✨خداوندا✨💛 تومیدانے آنچه را ڪه من نمے دانم در دانستن تو آرامشے سـت♡ و در ندانستن من تلاطم ها ... خدایا با آرامشـت تلاطم هایم را آرام ساز ♡ ♥شبتون پُر از آرامش♥

💛✨خداوندا✨💛 تومیدانے آنچه را ڪه من نمے دانم در دانستن تو آرامشے سـت♡ و در ندانستن من تلاطم ها ... خدایا با آرامشـت تلاطم هایم را آرام ساز ♡ ♥شبتون پُر از آرامش♥

۱ روز پیش
4K
مثلا مرضیه جان جانان😄😅

مثلا مرضیه جان جانان😄😅

۱ روز پیش
25K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
22K
ﻣﻮﺭچه ها ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند ... ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ می سازند ... ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ...

ﻣﻮﺭچه ها ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند ... ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ می سازند ... ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ می روند ... ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺏ حرف می زنند، ﺗﻨﻬﺎ ...

۱ روز پیش
4K