j.j

javadshojaeikia

@hero.r
میشه برگردی ؟ بعد تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست

شبتون بخیر

شبتون بخیر

۴ ساعت پیش
3K
#اسفند

#اسفند

۴ ساعت پیش
3K
۴ ساعت پیش
4K
#دی

#دی

۴ ساعت پیش
3K
#بهمن

#بهمن

۴ ساعت پیش
3K
#آذر

#آذر

۴ ساعت پیش
3K
#دی

#دی

۴ ساعت پیش
3K
#آذر

#آذر

۴ ساعت پیش
3K
۴ ساعت پیش
3K
#آبان

#آبان

۴ ساعت پیش
2K
#مهر

#مهر

۴ ساعت پیش
2K
#شهریور

#شهریور

۴ ساعت پیش
2K
#مرداد

#مرداد

۴ ساعت پیش
2K
#تیر

#تیر

۴ ساعت پیش
2K
#خرداد

#خرداد

۴ ساعت پیش
2K
کسی نفهمید حال زنی را که هر شب خوابِ آغوشی را پهن میکند روی بند عادت در کنار بوسه ای که هیچ گاه رخ نداد...!

کسی نفهمید حال زنی را که هر شب خوابِ آغوشی را پهن میکند روی بند عادت در کنار بوسه ای که هیچ گاه رخ نداد...!

۴ ساعت پیش
5K
ازهمان اول سوز برفش برای ما پائین شهری ها بود و برفش برای دیگران. مثل تو که یادت برای من است و خودت از آن دیگری! باید کنار آمد با این نداشتن ها...

ازهمان اول سوز برفش برای ما پائین شهری ها بود و برفش برای دیگران. مثل تو که یادت برای من است و خودت از آن دیگری! باید کنار آمد با این نداشتن ها...

۴ ساعت پیش
5K
۴ ساعت پیش
4K
ای عشقت ، آذوقه ی روزهای سرد من ! تمامِ زمستان را با دوست داشتنت سر می کنم ؛ واژه واژه هیزم می ریزم ، نمی گذارم ، آتشِ این شعرها خاموش شود...!

ای عشقت ، آذوقه ی روزهای سرد من ! تمامِ زمستان را با دوست داشتنت سر می کنم ؛ واژه واژه هیزم می ریزم ، نمی گذارم ، آتشِ این شعرها خاموش شود...!

۴ ساعت پیش
4K
چهارشنبه غمگین ترین روزمن است هضم تلخی روزهای گذشتهِ نبودنت رسیدن پنج شنبهُ بی قراری ندیدنت وای ازجمعه ها و دلتنگی نداشتنت...

چهارشنبه غمگین ترین روزمن است هضم تلخی روزهای گذشتهِ نبودنت رسیدن پنج شنبهُ بی قراری ندیدنت وای ازجمعه ها و دلتنگی نداشتنت...

۴ ساعت پیش
4K