joker

joker.yp

joker:
دوست داشتن یا نداشتن جوکر مثل راه رفتن روی مرز باریک عشق و تنفر اگر جوکر رو دوست دارید همیشه در قلب شماست اگر ازش متنفرید همیشه در
ذهن شماست.

بهت ثابت میکنم وقتی که اینجا قحطی بیاد همین مردم متمدنی که میبینی حاضر میشن همدیگرو بخورن. پیشبینی از جوکر...

بهت ثابت میکنم وقتی که اینجا قحطی بیاد همین مردم متمدنی که میبینی حاضر میشن همدیگرو بخورن. پیشبینی از جوکر...

۳ ساعت پیش
3K
هر سوالی از جوکر داری بپرس. #جوکر

هر سوالی از جوکر داری بپرس. #جوکر

۳ ساعت پیش
4K
رنگ مورد علاقه جوکر. 💜

رنگ مورد علاقه جوکر. 💜

۷ ساعت پیش
3K
رنگ مورد علاقه جوکر. تو چه رنگی دوست داری؟💚

رنگ مورد علاقه جوکر. تو چه رنگی دوست داری؟💚

۷ ساعت پیش
3K
پند از جوکر... #جوکر

پند از جوکر... #جوکر

۱ روز پیش
5K
پند از جوکر... #جوکر

پند از جوکر... #جوکر

۱ روز پیش
4K
اینم دومیش که علیه جوکر شده از اخراج شده هاست. @jkfdt اینم نقابم بود...

اینم دومیش که علیه جوکر شده از اخراج شده هاست. @jkfdt اینم نقابم بود...

۲ روز پیش
6K
علیه جوکر چیزی که زیاد ندیده بودم این آقا قبلا نقاب من بود حالا که اخراج شده علیه جوکر شده. @aydinyp. نمیدونم چرا روز اول نگفت که آخر آیدیشو مثل من گذاشته! شایدم برنامه بوده!؟

علیه جوکر چیزی که زیاد ندیده بودم این آقا قبلا نقاب من بود حالا که اخراج شده علیه جوکر شده. @aydinyp. نمیدونم چرا روز اول نگفت که آخر آیدیشو مثل من گذاشته! شایدم برنامه بوده!؟

۲ روز پیش
5K
پند از جوکر... #جوکر

پند از جوکر... #جوکر

۲ روز پیش
6K
پند از جوکر... #جوکر

پند از جوکر... #جوکر

۲ روز پیش
5K
پند از جوکر... #جوکر

پند از جوکر... #جوکر

۲ روز پیش
4K
کدومش رو انتخاب میکنی؟ 1.پول 2.خوندن ذهن دیگران 3.جوکر بودن به مدت دو روز #جوکر

کدومش رو انتخاب میکنی؟ 1.پول 2.خوندن ذهن دیگران 3.جوکر بودن به مدت دو روز #جوکر

۳ روز پیش
6K
پند از جوکر... #جوکر

پند از جوکر... #جوکر

۳ روز پیش
5K
از چیزهایی که بدت میاد چندتاشو بگو... #جوکر

از چیزهایی که بدت میاد چندتاشو بگو... #جوکر

۴ روز پیش
6K
joker... #جوکر

joker... #جوکر

۴ روز پیش
7K
یک جمله درمورد جوکر بنویس... #جوکر

یک جمله درمورد جوکر بنویس... #جوکر

۵ روز پیش
7K
پند از جوکر... #جوکر

پند از جوکر... #جوکر

۵ روز پیش
8K
پند از جوکر... #جوکر

پند از جوکر... #جوکر

۵ روز پیش
8K
joker... #جوکر

joker... #جوکر

۶ روز پیش
6K
پند از جوکر... #جوکر

پند از جوکر... #جوکر

۶ روز پیش
11K