بابک.

jparvizi@yahoo.com


تو به تنهایی
برام یک جمعیتی
به تنهایی یک شهری
یک کشوری...
و من به اندازه چند میلیون نفر
به تو وابسته ام...

۳ ساعت پیش
5K
آه ای زن آشنا به رازی که منم همخوان ترنم نیازی که منم راهی است به پرده‌ی همایونی عشق هر زخمه که می‌زنی به سازی که منم...

آه ای زن آشنا به رازی که منم همخوان ترنم نیازی که منم راهی است به پرده‌ی همایونی عشق هر زخمه که می‌زنی به سازی که منم...

۱۱ ساعت پیش
3K
قاصدک ! شعر مرا از بر کن برو آن گوشه ی باغ سمت آن نرگس مست و بخوان در گوشش و بگو باور کن یک نفر یاد تو را دمی از دل نبرد ...

قاصدک ! شعر مرا از بر کن برو آن گوشه ی باغ سمت آن نرگس مست و بخوان در گوشش و بگو باور کن یک نفر یاد تو را دمی از دل نبرد ...

۱۱ ساعت پیش
2K
آدمای خوب دقیقا موقعی پیداشون میشه که دیگه حوصله ی خودتم نداری

آدمای خوب دقیقا موقعی پیداشون میشه که دیگه حوصله ی خودتم نداری

۱۱ ساعت پیش
2K
دلم بی روی او دریای درد است...💔

دلم بی روی او دریای درد است...💔

۱۲ ساعت پیش
2K
حداقل وقتی گذاشتین رفتین ی جوری با آدم غریبگی نکنین که انگار هیج وقت تو زندگیتون وجود نداشتیم...

حداقل وقتی گذاشتین رفتین ی جوری با آدم غریبگی نکنین که انگار هیج وقت تو زندگیتون وجود نداشتیم...

۱۲ ساعت پیش
2K
من فکر می‌کنم در غیاب تو همۀ خانه‌هایِ جهان خالی‌ست همۀ پنجره‌ها بسته است وقتی‌که تو نیستی من هم تنهاترین اتفاق بی‌دلیل زمینم ...

من فکر می‌کنم در غیاب تو همۀ خانه‌هایِ جهان خالی‌ست همۀ پنجره‌ها بسته است وقتی‌که تو نیستی من هم تنهاترین اتفاق بی‌دلیل زمینم ...

۱۲ ساعت پیش
2K
I just wanted a place from God and that was your heart من از خدا فقط یه جایگاه میخواستم اونم قلبِ تو

I just wanted a place from God and that was your heart من از خدا فقط یه جایگاه میخواستم اونم قلبِ تو

۱۲ ساعت پیش
2K
سخن نمی گویی؟ جهان به جای دیگری، کوچ می کند، و شب ، سکوت می کند کلمات کوچکند بزرگشان میکنم ، تا روزی زبان باز کنند ، و بگویند ،چقدر عاشقت هستم...

سخن نمی گویی؟ جهان به جای دیگری، کوچ می کند، و شب ، سکوت می کند کلمات کوچکند بزرگشان میکنم ، تا روزی زبان باز کنند ، و بگویند ،چقدر عاشقت هستم...

۱۴ ساعت پیش
4K
از من به تو نصیحت

از من به تو نصیحت " تنهایی " را بلد باش. باورش دشوار است اما برخی اینگونه اند. منظور شان از "نرو" دقیقا "بمان" نیست!

۱۴ ساعت پیش
4K
هوای پنج شنبه ها همیشه آلوده ی جای خالی خیلی هاست ...

هوای پنج شنبه ها همیشه آلوده ی جای خالی خیلی هاست ...

۱۴ ساعت پیش
4K
دوستت دارم، دوستت دارم، و دلم تاب تحمل این‌ همه عشق را ندارد...

دوستت دارم، دوستت دارم، و دلم تاب تحمل این‌ همه عشق را ندارد...

۱۴ ساعت پیش
4K
شبیه حس پژمردن! دچار شک و بی رنگی... من آرومَــم.. تو تنهـایــی... حقیقت داره دلتنـگی!

شبیه حس پژمردن! دچار شک و بی رنگی... من آرومَــم.. تو تنهـایــی... حقیقت داره دلتنـگی!

۱۴ ساعت پیش
4K
تو را باید یواشکی خواست یواشکی بغل گرفت یواشکی برایت شعر خواند و یواشکی به دیدارت آمد تو را نباید به جمع آدم ها برد دوست داشتن های یواشکی، دوام شان بیش تر است...

تو را باید یواشکی خواست یواشکی بغل گرفت یواشکی برایت شعر خواند و یواشکی به دیدارت آمد تو را نباید به جمع آدم ها برد دوست داشتن های یواشکی، دوام شان بیش تر است...

۱۴ ساعت پیش
4K
‏تو قلبمون که بلد نیستین جا باز کنین؛ لااقل از چشممون نیفتین .

‏تو قلبمون که بلد نیستین جا باز کنین؛ لااقل از چشممون نیفتین .

۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
حواستان به رگ خوابتان باشد دست نااهلش نیوفتد که دمار از روزگارتان در می آورد ...

حواستان به رگ خوابتان باشد دست نااهلش نیوفتد که دمار از روزگارتان در می آورد ...

۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
چیزی کم از بهشت ندارد هــوای تو ...!

چیزی کم از بهشت ندارد هــوای تو ...!

۲ روز پیش
12K
Live Alone To Catch Your Dreams تنها زندگی کُن تا رویاء هاتو عَمَلی کُنی

Live Alone To Catch Your Dreams تنها زندگی کُن تا رویاء هاتو عَمَلی کُنی

۲ روز پیش
12K