بابک.

jparvizi@yahoo.com

تو به تنهایی
برام یک جمعیتی
به تنهایی یک شهری
یک کشوری...
و من به اندازه چند میلیون نفر
به تو وابسته ام...

. فکر می‌کردم کاش میشد، صدات باشم وقتی سکوت میکنی! که

. فکر می‌کردم کاش میشد، صدات باشم وقتی سکوت میکنی! که "وجود ندارم" اما بازم جزئی از توام، وجود ندارم اما وجود نداشتنمم وصله به تو ؛ میخواستم وصلِ تو باشَم ..

۷ ساعت پیش
3K
- دوسِت دارم + به همه همینو میگی؟ - آره خُب به همه گفتم که دوسِت دارم♥️

- دوسِت دارم + به همه همینو میگی؟ - آره خُب به همه گفتم که دوسِت دارم♥️

۸ ساعت پیش
4K
وقتی زندگیت رو تو سکوت بسازی دشمنات نمیدونن به چی حمله کنن .

وقتی زندگیت رو تو سکوت بسازی دشمنات نمیدونن به چی حمله کنن .

۸ ساعت پیش
4K
سرباز سرباز است و کاری به جز کشتن ندارد حالا یکی تفنگ بر می دارد یکی هم مثل تو روسری

سرباز سرباز است و کاری به جز کشتن ندارد حالا یکی تفنگ بر می دارد یکی هم مثل تو روسری

۸ ساعت پیش
4K
- زنانگی یعنی؛ اینکه گوشیِ تلفن را برداری و برایِ جایی رفتن از کسی اجازه بگیری! نه که عهدِ قَجر باشد ، نه که اجازه ات دست خودت نباشد ، یک وقت هایی آدم دلش ...

- زنانگی یعنی؛ اینکه گوشیِ تلفن را برداری و برایِ جایی رفتن از کسی اجازه بگیری! نه که عهدِ قَجر باشد ، نه که اجازه ات دست خودت نباشد ، یک وقت هایی آدم دلش میخواهد اجازه اش را بدهد دستِ کسی تا دلش قرص شود که مهم است برای ...

۸ ساعت پیش
4K
۸ ساعت پیش
4K
جنایت فکری به مرگ منتهی نمی شود، جنایت فکری خود مرگ است

جنایت فکری به مرگ منتهی نمی شود، جنایت فکری خود مرگ است

۱۶ ساعت پیش
4K
آفتاب را دوست دارم به خاطر پیراهنت روی طناب رخت باران را اگر که می بارد بر چتر آبی تو و چون تو نماز می خوانی من خداپرست شده ام.

آفتاب را دوست دارم به خاطر پیراهنت روی طناب رخت باران را اگر که می بارد بر چتر آبی تو و چون تو نماز می خوانی من خداپرست شده ام.

۱۶ ساعت پیش
3K
بدترین چیز در دنیا نداشتنِ حسِ تعلّق است.. تعلّق نداشتن به جایی، کسی، آدمی و کمی غم انگیزتر

بدترین چیز در دنیا نداشتنِ حسِ تعلّق است.. تعلّق نداشتن به جایی، کسی، آدمی و کمی غم انگیزتر "قلبی"...

۱۶ ساعت پیش
3K
زندگی در اعماق عادت‌ها هیچ فرقی با مرگ ندارد تو مرده‌ای فقط معنای مرگ را نمی‌دانی...

زندگی در اعماق عادت‌ها هیچ فرقی با مرگ ندارد تو مرده‌ای فقط معنای مرگ را نمی‌دانی...

۱۶ ساعت پیش
3K
گاهی سکوت میکنی ! چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی ... گاهی سکوت میکنی ، چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری ... سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض ! اما ...

گاهی سکوت میکنی ! چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی ... گاهی سکوت میکنی ، چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری ... سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض ! اما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه خاصی نمیتونه غمی رو که تو ...

۱۶ ساعت پیش
3K
‌‌‌ صدای قلب نیست صدای پای توست که شب ها در سینه ام می دوی، کافی ست کمی خسته شوی کافی ست بایستی...

‌‌‌ صدای قلب نیست صدای پای توست که شب ها در سینه ام می دوی، کافی ست کمی خسته شوی کافی ست بایستی...

۱۶ ساعت پیش
3K
‌‌‌ هر کجا برگی هست شور من می‌شکفد... مثل یک گلدان می‌دهم گوش به موسیقی روییدن

‌‌‌ هر کجا برگی هست شور من می‌شکفد... مثل یک گلدان می‌دهم گوش به موسیقی روییدن

۱۶ ساعت پیش
3K
‌‌‌ دلم را که مرور میکنم تمام آن از آن توست فقط نقطه ای از آن خودم روی آن نقطه هم میخ میکوبم و قاب عکس تو را می آویزم.

‌‌‌ دلم را که مرور میکنم تمام آن از آن توست فقط نقطه ای از آن خودم روی آن نقطه هم میخ میکوبم و قاب عکس تو را می آویزم.

۱۶ ساعت پیش
3K
‌‌‌ تو رفتی و از عطر جا مانده ات تمام گل ها شکوفه داده اند.

‌‌‌ تو رفتی و از عطر جا مانده ات تمام گل ها شکوفه داده اند.

۱۶ ساعت پیش
3K
‌‌ مثل اَنار است شعری که برایت سُرودم سرخ و شیرین ... دانه دانه اگر کنی واژه هایش را میبینی چه دل خونی دارد اَنارم ...

‌‌ مثل اَنار است شعری که برایت سُرودم سرخ و شیرین ... دانه دانه اگر کنی واژه هایش را میبینی چه دل خونی دارد اَنارم ...

۱۶ ساعت پیش
3K
‌‌‌ مِهرَت را کُجایِ دِلَم پاشیدِه ای کِه هَرصُبح با طُلوعِ خورشید جَوانه میزنَد ؟!... ‌

‌‌‌ مِهرَت را کُجایِ دِلَم پاشیدِه ای کِه هَرصُبح با طُلوعِ خورشید جَوانه میزنَد ؟!... ‌

۱۶ ساعت پیش
3K
تو دختر خردادی همان دختر پرشر و شور دردانه که دل دل میکند برای رسیدن تابستان خرداد جان ته تغاری جان خوش آمدی...

تو دختر خردادی همان دختر پرشر و شور دردانه که دل دل میکند برای رسیدن تابستان خرداد جان ته تغاری جان خوش آمدی...

۱۶ ساعت پیش
3K
روسری های تو باعث شده زنبور عسل جای گل حسرت و اندوه به کندو ببرد

روسری های تو باعث شده زنبور عسل جای گل حسرت و اندوه به کندو ببرد

۱۶ ساعت پیش
3K
When you are sad, The world mocks you. When you are happy, It smiles at you. But when you make others happy, It bows for you. ‏وقتی غمگین هستید، ‏دنیا شما را به سخره میگیرد! ...

When you are sad, The world mocks you. When you are happy, It smiles at you. But when you make others happy, It bows for you. ‏وقتی غمگین هستید، ‏دنیا شما را به سخره میگیرد! ‏وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند. ‏اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به ...

۱۶ ساعت پیش
3K