با موهام بازی کن نه با قلبم..........!!

با موهام بازی کن نه با قلبم..........!!

۲۶ اسفند 1397
7K
کمال به انگلیسی میشه کاظم 😂😂😁😁😃😃😄😄

کمال به انگلیسی میشه کاظم 😂😂😁😁😃😃😄😄

۲۶ اسفند 1397
11K
سلام روزتون بخیر و شادی دوستان گرامی کمتراز4روزمونده به اغازسال1398براتون ارزومیکنم،12ماه عشق،52هفته اسایش،365روزخوشبختی،8760ساعت خنده،عیدتون پیشاپیش مبارک

سلام روزتون بخیر و شادی دوستان گرامی کمتراز4روزمونده به اغازسال1398براتون ارزومیکنم،12ماه عشق،52هفته اسایش،365روزخوشبختی،8760ساعت خنده،عیدتون پیشاپیش مبارک

۲۷ اسفند 1397
21K
شارژ شگفت انگیز فقط «بغل تو»

شارژ شگفت انگیز فقط «بغل تو»

۲۷ اسفند 1397
12K
‏اینا دقیقا فامیلای مان رسما سالی یه بار ایام نوروز مهاجرت میکنن خونه ما 😂😁😃

‏اینا دقیقا فامیلای مان رسما سالی یه بار ایام نوروز مهاجرت میکنن خونه ما 😂😁😃

۲۷ اسفند 1397
8K
محمد لطفی،،،موزیک: شنیدی میگن عشق

محمد لطفی،،،موزیک: شنیدی میگن عشق

۲۷ اسفند 1397
8K
بهمن کیوانی،،،، موزیک: خواهش

بهمن کیوانی،،،، موزیک: خواهش

۲۷ اسفند 1397
8K
مهدی زکی زاده،،،،، موزیک: آروم آروم

مهدی زکی زاده،،،،، موزیک: آروم آروم

۲۷ اسفند 1397
9K
امین رفیعی،،،موزیک : نفس

امین رفیعی،،،موزیک : نفس

۲۷ اسفند 1397
9K
حسین منتظری،،،،، موزیک: محشری تو

حسین منتظری،،،،، موزیک: محشری تو

۲۷ اسفند 1397
9K
شوخیه فقط،،،،،من خودم میمون گوریل 😁😁😂😂😊😊

شوخیه فقط،،،،،من خودم میمون گوریل 😁😁😂😂😊😊

۲۷ اسفند 1397
11K
واسه عید آجیل خریدیم خوشحال میشم تشریف بیارید 😂😊😃😄🙈💀

واسه عید آجیل خریدیم خوشحال میشم تشریف بیارید 😂😊😃😄🙈💀

۲۸ اسفند 1397
21K
پدر...............!! ای تکیه گاه محکم من ، ای پدر جان ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان ای نام زیبایت همیشه اعتبارم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

پدر...............!! ای تکیه گاه محکم من ، ای پدر جان ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان ای نام زیبایت همیشه اعتبارم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

۲۸ اسفند 1397
9K
سلام دوستان عزیز و گرامی سال نو مبارررررک نوروز باستانی مباررررررک امیدوارم سال جدید واستون سالی پر از خوشبختی و شادی و خبرای عالی و پر از پول باشه

سلام دوستان عزیز و گرامی سال نو مبارررررک نوروز باستانی مباررررررک امیدوارم سال جدید واستون سالی پر از خوشبختی و شادی و خبرای عالی و پر از پول باشه

۱ فروردین 1398
15K
غصه هستی...........!! ولی.......... ارزش خوردن داری.......................!!!!

غصه هستی...........!! ولی.......... ارزش خوردن داری.......................!!!!

۲ فروردین 1398
31K
سلام دوستان عزیز و گرامی سال نو مبارررررک نوروز باستانی مباررررررک امیدوارم سال جدید واستون سالی پر از خوشبختی و شادی و خبرای عالی و پر از پول باش

سلام دوستان عزیز و گرامی سال نو مبارررررک نوروز باستانی مباررررررک امیدوارم سال جدید واستون سالی پر از خوشبختی و شادی و خبرای عالی و پر از پول باش

۱ فروردین 1398
15K
«نوروز منی نو» با جان نو خریده به دیدارت می دوم شکوفه های توأم من به شور میوه شدن در هوای «تو» پر می کشم............!!

«نوروز منی نو» با جان نو خریده به دیدارت می دوم شکوفه های توأم من به شور میوه شدن در هوای «تو» پر می کشم............!!

۴ فروردین 1398
8K
«تو» که باشی غم مرا به اسم که هیچ به قیافه هم نمی شناسد...................!!

«تو» که باشی غم مرا به اسم که هیچ به قیافه هم نمی شناسد...................!!

۵ فروردین 1398
25K
۲۵ اسفند 1397
4K
۲۵ اسفند 1397
7K