با موهام بازی کن نه با قلبم..........!!

با موهام بازی کن نه با قلبم..........!!

۲۶ اسفند 1397
33
کمال به انگلیسی میشه کاظم 😂😂😁😁😃😃😄😄

کمال به انگلیسی میشه کاظم 😂😂😁😁😃😃😄😄

۲۶ اسفند 1397
28
سلام روزتون بخیر و شادی دوستان گرامی کمتراز4روزمونده به اغازسال1398براتون ارزومیکنم،12ماه عشق،52هفته اسایش،365روزخوشبختی،8760ساعت خنده،عیدتون پیشاپیش مبارک

سلام روزتون بخیر و شادی دوستان گرامی کمتراز4روزمونده به اغازسال1398براتون ارزومیکنم،12ماه عشق،52هفته اسایش،365روزخوشبختی،8760ساعت خنده،عیدتون پیشاپیش مبارک

۲۷ اسفند 1397
51
شارژ شگفت انگیز فقط «بغل تو»

شارژ شگفت انگیز فقط «بغل تو»

۲۷ اسفند 1397
27
‏اینا دقیقا فامیلای مان رسما سالی یه بار ایام نوروز مهاجرت میکنن خونه ما 😂😁😃

‏اینا دقیقا فامیلای مان رسما سالی یه بار ایام نوروز مهاجرت میکنن خونه ما 😂😁😃

۲۷ اسفند 1397
21
محمد لطفی،،،موزیک: شنیدی میگن عشق

محمد لطفی،،،موزیک: شنیدی میگن عشق

۲۷ اسفند 1397
63
بهمن کیوانی،،،، موزیک: خواهش

بهمن کیوانی،،،، موزیک: خواهش

۲۷ اسفند 1397
23
مهدی زکی زاده،،،،، موزیک: آروم آروم

مهدی زکی زاده،،،،، موزیک: آروم آروم

۲۷ اسفند 1397
23
امین رفیعی،،،موزیک : نفس

امین رفیعی،،،موزیک : نفس

۲۷ اسفند 1397
29
حسین منتظری،،،،، موزیک: محشری تو

حسین منتظری،،،،، موزیک: محشری تو

۲۷ اسفند 1397
39
شوخیه فقط،،،،،من خودم میمون گوریل 😁😁😂😂😊😊

شوخیه فقط،،،،،من خودم میمون گوریل 😁😁😂😂😊😊

۲۷ اسفند 1397
125
واسه عید آجیل خریدیم خوشحال میشم تشریف بیارید 😂😊😃😄🙈💀

واسه عید آجیل خریدیم خوشحال میشم تشریف بیارید 😂😊😃😄🙈💀

۲۸ اسفند 1397
38
پدر...............!! ای تکیه گاه محکم من ، ای پدر جان ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان ای نام زیبایت همیشه اعتبارم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

پدر...............!! ای تکیه گاه محکم من ، ای پدر جان ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان ای نام زیبایت همیشه اعتبارم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

۲۸ اسفند 1397
21
سلام دوستان عزیز و گرامی سال نو مبارررررک نوروز باستانی مباررررررک امیدوارم سال جدید واستون سالی پر از خوشبختی و شادی و خبرای عالی و پر از پول باشه

سلام دوستان عزیز و گرامی سال نو مبارررررک نوروز باستانی مباررررررک امیدوارم سال جدید واستون سالی پر از خوشبختی و شادی و خبرای عالی و پر از پول باشه

۱ فروردین 1398
88
غصه هستی...........!! ولی.......... ارزش خوردن داری.......................!!!!

غصه هستی...........!! ولی.......... ارزش خوردن داری.......................!!!!

۲ فروردین 1398
36
سلام دوستان عزیز و گرامی سال نو مبارررررک نوروز باستانی مباررررررک امیدوارم سال جدید واستون سالی پر از خوشبختی و شادی و خبرای عالی و پر از پول باش

سلام دوستان عزیز و گرامی سال نو مبارررررک نوروز باستانی مباررررررک امیدوارم سال جدید واستون سالی پر از خوشبختی و شادی و خبرای عالی و پر از پول باش

۱ فروردین 1398
93
«نوروز منی نو» با جان نو خریده به دیدارت می دوم شکوفه های توأم من به شور میوه شدن در هوای «تو» پر می کشم............!!

«نوروز منی نو» با جان نو خریده به دیدارت می دوم شکوفه های توأم من به شور میوه شدن در هوای «تو» پر می کشم............!!

۴ فروردین 1398
20
«تو» که باشی غم مرا به اسم که هیچ به قیافه هم نمی شناسد...................!!

«تو» که باشی غم مرا به اسم که هیچ به قیافه هم نمی شناسد...................!!

۵ فروردین 1398
35
۲۵ اسفند 1397
19
۲۵ اسفند 1397
15