کامی

kamran.K

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…
👈👉
بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

آدم حسابی نیستم اشتباه زیاد دارم کامل هم نیستم حتی غیرمعمولی هم نیستم بعضی وقتا دیوونم شایدم همیشه ولی حداقل خودمم و خودم رو شبیه کسه دیگه ای نکردم …

آدم حسابی نیستم اشتباه زیاد دارم کامل هم نیستم حتی غیرمعمولی هم نیستم بعضی وقتا دیوونم شایدم همیشه ولی حداقل خودمم و خودم رو شبیه کسه دیگه ای نکردم …

۴ روز پیش
4K
به یاد همه اونایی که از پیش ما رفتند … چه اونایی که مرگ اونارو برده … چه اونایی که باد اونارو برده … ولی ما هنوز به خدا سفارششون میکنیم !

به یاد همه اونایی که از پیش ما رفتند … چه اونایی که مرگ اونارو برده … چه اونایی که باد اونارو برده … ولی ما هنوز به خدا سفارششون میکنیم !

۴ روز پیش
4K
خستگی را زندگی کرده ام می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم !

خستگی را زندگی کرده ام می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم !

۵ روز پیش
4K
ﺩلم ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﺮﺩﯼ . . ” ﺷﻤﺎ

ﺩلم ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﺮﺩﯼ . . ” ﺷﻤﺎ

۵ روز پیش
3K
۹ مرداد 1398
6K
۹ مرداد 1398
5K
۹ مرداد 1398
5K
۹ مرداد 1398
5K
۹ مرداد 1398
5K
۹ مرداد 1398
5K
۹ مرداد 1398
6K
۹ مرداد 1398
6K
۹ مرداد 1398
6K
۹ مرداد 1398
6K
۹ مرداد 1398
5K
۹ مرداد 1398
5K
۹ مرداد 1398
5K
۹ مرداد 1398
5K