سوما

kanigian

لینک پروف اصلیم که مسدوده
http://www.wisgoon.com/pin/4003285/

حسرت زندگی مرا میخورند اما نمی دانند از درون ویرانم به امید دیدار دوباره ات شبها را به صبح میرسانم قلبم با یاد تو طوفانی میشود و چشمهایم از گریه های شبانه به سان کویر ...

حسرت زندگی مرا میخورند اما نمی دانند از درون ویرانم به امید دیدار دوباره ات شبها را به صبح میرسانم قلبم با یاد تو طوفانی میشود و چشمهایم از گریه های شبانه به سان کویر خشکی مانده چرا رسیدن به تو اینقدر سخت است آیا سزاوارت نیستم.. که وجودم را ...

۱۴ اردیبهشت 1394
3K
شخصی به بودا گفت “من خوشبختی می خواهم” بودا پاسخ داد : نخست “من” را حذف کن که حکایت از نفس دارد ؛ سپس “میخواهم” را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد… ...

شخصی به بودا گفت “من خوشبختی می خواهم” بودا پاسخ داد : نخست “من” را حذف کن که حکایت از نفس دارد ؛ سپس “میخواهم” را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد… اکنون آنچه که با تو باقی می ماند خوشبختی است !

۱۳ اردیبهشت 1394
2K
یه متن جالب پیدا کردم از کتاب فارسی اول دبستان سال ١٣٢٤ ، دوستان ببینید سطح آموزش در آن دوران چگونه بود..! دو برادر مادر پیر و بیماری داشتند . با خود قرار گذاشتند که ...

یه متن جالب پیدا کردم از کتاب فارسی اول دبستان سال ١٣٢٤ ، دوستان ببینید سطح آموزش در آن دوران چگونه بود..! دو برادر مادر پیر و بیماری داشتند . با خود قرار گذاشتند که یکی خدمت خدا کند و دیگری در خدمت مادر باشد یکی به صومعه رفت و ...

۱۳ اردیبهشت 1394
5K
خاطره سید محمد خاتمی از محمود احمدی نژاد: دو روز مانده بود به اتمام خدمتم در کاخ پاستور (ریاست جمهوری)بعد از دیدار از سازمان صدا و سیما به دفتر برگشتم برای دیدار با دکتر احمدی ...

خاطره سید محمد خاتمی از محمود احمدی نژاد: دو روز مانده بود به اتمام خدمتم در کاخ پاستور (ریاست جمهوری)بعد از دیدار از سازمان صدا و سیما به دفتر برگشتم برای دیدار با دکتر احمدی نژاد که پس از کمی گفت و گو با ایشان جمله ای به ایشان گفتم ...

۱۲ اردیبهشت 1394
5K
دکترخلیل رفاهی درکتاب گردش ایام میگوید: زمانی درقم طلبه بودم. بعلت خامی و بی ارتباطی با جامعه، معتقد بودم فقط کسی که در قم باشد و روحانی، بافضیلت است. اما وقتی در دوره ای که ...

دکترخلیل رفاهی درکتاب گردش ایام میگوید: زمانی درقم طلبه بودم. بعلت خامی و بی ارتباطی با جامعه، معتقد بودم فقط کسی که در قم باشد و روحانی، بافضیلت است. اما وقتی در دوره ای که دانشگاه تهران بودم با اشخاص با فضیلت روبه رو شدم، فهمیدم که درخارج از قم ...

۱۲ اردیبهشت 1394
3K
همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم.کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند..!

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم.کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند..! "آبراهام لینکلن"

۱۲ اردیبهشت 1394
3K
ﺷﺒﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺧﺪﺍ .. ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻣﯿﺪﺍﺩ . ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺩﻭﻧﻔﺮﺁﻧﺠﺎﺑﻮﺩ . ﺑﯿﺪﺭﻧﮓ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ...:ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﻢ ﺁﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ : ﺭﺩﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ . ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﭘﺮﺍﺯﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ..ﻭﻟﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﮏ ...

ﺷﺒﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺧﺪﺍ .. ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻣﯿﺪﺍﺩ . ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺩﻭﻧﻔﺮﺁﻧﺠﺎﺑﻮﺩ . ﺑﯿﺪﺭﻧﮓ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ...:ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﻢ ﺁﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ : ﺭﺩﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ . ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﭘﺮﺍﺯﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ..ﻭﻟﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﮏ ﻭﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ ! ﺑﺎ ﻏﻀﺐ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ؟. ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺗﻮ ...

۱۲ اردیبهشت 1394
3K
این کوچولو عشق منه قربونش برم^_^

این کوچولو عشق منه قربونش برم^_^

۱۲ اردیبهشت 1394
3K
وزیر کار گفت : مشکل ما نقدینگی و نبود کار نیست، بیکاران مهارت ندارند!!!. پس از استدلال بسیار زیبای وزیر کار پیش بینی می شود شاهد شنیدن جملاتی مشابه جملات زیر، از سوی برخی مسؤولان ...

وزیر کار گفت : مشکل ما نقدینگی و نبود کار نیست، بیکاران مهارت ندارند!!!. پس از استدلال بسیار زیبای وزیر کار پیش بینی می شود شاهد شنیدن جملاتی مشابه جملات زیر، از سوی برخی مسؤولان باشیم: وزیر مسکن : مشکل گران بودن خانه نیست، مردم پول ندارند! وزیر رفاه : ...

۱۲ اردیبهشت 1394
3K
ﺍﺯ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﻥ ﻧﺘﺮﺱ .. ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ .. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﺩ .. ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ .. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺣﻔﻆ ...

ﺍﺯ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﻥ ﻧﺘﺮﺱ .. ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ .. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﺩ .. ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ .. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .. ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ....... "ﺯﻧﺪﮔﻲ .." " ﻋﺸﻖ .." " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ...

۱۱ اردیبهشت 1394
3K
پس از افرینش ادم خدا گفت به او: نازنینم ادم... با تو رازی دارم نازنینم ادم... نه به اندازه تنهایی من نه به اندازه ی عرش... نه به اندازه گلهای بهشت...! که به اندازه یک ...

پس از افرینش ادم خدا گفت به او: نازنینم ادم... با تو رازی دارم نازنینم ادم... نه به اندازه تنهایی من نه به اندازه ی عرش... نه به اندازه گلهای بهشت...! که به اندازه یک دانه گندم، توفقط یادم باش !!!

۹ اردیبهشت 1394
3K
دلم میخواست های من زیادند..بلندند... طولانیند...اما مهمترین دلم میخواست ها اینست که .انسان باشم. انسان بمانم .انسان محشور شوم...چقدر وقت کم است . تا وقت دارم باید مهرورزی کنم بهمین چند نفر که ازتمام مردم ...

دلم میخواست های من زیادند..بلندند... طولانیند...اما مهمترین دلم میخواست ها اینست که .انسان باشم. انسان بمانم .انسان محشور شوم...چقدر وقت کم است . تا وقت دارم باید مهرورزی کنم بهمین چند نفر که ازتمام مردم دنیا بامن نفس میکشند.باید مهر بورزم به همین جغرافیایی که سهم من است از جهان.وقت ...

۹ اردیبهشت 1394
3K
نظر یک ریاضی دان را درباره انسانیت پرسیدند, درجواب گفت: اگر زن یا مردی دارای اخلاق باشد نمره یک میدهم, اگر دارای زیبایی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک میگذارم ۱۰ اگر پول هم ...

نظر یک ریاضی دان را درباره انسانیت پرسیدند, درجواب گفت: اگر زن یا مردی دارای اخلاق باشد نمره یک میدهم, اگر دارای زیبایی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک میگذارم ۱۰ اگر پول هم داشته باشد یک صفردیگر جلوی عدد۱۰میگذارم:۱۰۰ اگردارای اصل و نسب هم باشد یک صفر دیگر ...

۹ اردیبهشت 1394
3K
هر انچه مرا نکشد...! قطعا قویترم خواهد ساخت برای علاج تمام دردها دو چیز وجود دارد.... گذر زمان وسکوت. مخاطبین خاص

هر انچه مرا نکشد...! قطعا قویترم خواهد ساخت برای علاج تمام دردها دو چیز وجود دارد.... گذر زمان وسکوت. مخاطبین خاص

۹ اردیبهشت 1394
3K
مخاطبین خاص^_^

مخاطبین خاص^_^

۶ اردیبهشت 1394
2K
مخاطبین خاص:خدا توبه پذیره اینقد قاضی نشین واسه دیگران

مخاطبین خاص:خدا توبه پذیره اینقد قاضی نشین واسه دیگران

۶ اردیبهشت 1394
3K
توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما اگر خالص شوی با او، صدایت میکند حتما اگر بیهوده رنجیدی، از این دنیای بی رحمی به درگاهش قناعت کن، عنایت میکند حتما دلت درمانده میمیرد، اگر غافل ...

توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما اگر خالص شوی با او، صدایت میکند حتما اگر بیهوده رنجیدی، از این دنیای بی رحمی به درگاهش قناعت کن، عنایت میکند حتما دلت درمانده میمیرد، اگر غافل شوی از او به هر وقتی صدایش کن، حمایت میکند حتما خطا گر میروی گاهی، ...

۶ اردیبهشت 1394
2K
پاسخ به 7 هزار پزشکی که قرار گذاشتند تجمع اعتراض آمیز برای سریال در حاشیه برگزار کنند : ..... چه چیزی باعث به وجود آمدن این میزان از نخوت در شماست؟ چه چیزی باعث شده ...

پاسخ به 7 هزار پزشکی که قرار گذاشتند تجمع اعتراض آمیز برای سریال در حاشیه برگزار کنند : ..... چه چیزی باعث به وجود آمدن این میزان از نخوت در شماست؟ چه چیزی باعث شده این توهم در شما به وجود بیاید که می توانید هفت هزار نفری جلوی یک ...

۳ اردیبهشت 1394
2K
رجب هفتمین ماه اسلامی است و از ماه های حرام می باشد . رجب به معنی قربانی وتعیم است . آن حضرت (ص) با دیدن این ماه دعای ذیل را می خواندند: “اللهم بَارِکُ لَنَا ...

رجب هفتمین ماه اسلامی است و از ماه های حرام می باشد . رجب به معنی قربانی وتعیم است . آن حضرت (ص) با دیدن این ماه دعای ذیل را می خواندند: “اللهم بَارِکُ لَنَا فِی رَجَبَ وشَعُبَانَ و وَ بَلَّغُنَا رَمَضانَ ” (بارالها ! ماه رجب و شعبان را ...

۲ اردیبهشت 1394
5K
۲ اردیبهشت 1394
2K