در این دنیا دو چیز بهترینند

در این دنیا دو چیز بهترینند "زیستن از سر شوق" و"خندیدن از ته دل" هر دو را برایتان آرزو میکنم

۲ روز پیش
3K
گاهی نه دفعۀ بعدی وجود دارد نه وقفه‌ای و نه فرصتی دوباره گاهی فقط اکنون است یا هیچوقت پس هوای اکنونت را داشته باش🌸 ❤️ ‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گاهی نه دفعۀ بعدی وجود دارد نه وقفه‌ای و نه فرصتی دوباره گاهی فقط اکنون است یا هیچوقت پس هوای اکنونت را داشته باش🌸 ❤️ ‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲ روز پیش
7K
🌺کینـه و دشمنـی را کنـار بگذاریـــم روزی می آید کـه دلمـان 🌺بـرای زمانهـای کنـار هم بـودن تنگــــ میشــود 🌺مهربـان باشیـــم زندگـی کوتـاه استــــ❤️

🌺کینـه و دشمنـی را کنـار بگذاریـــم روزی می آید کـه دلمـان 🌺بـرای زمانهـای کنـار هم بـودن تنگــــ میشــود 🌺مهربـان باشیـــم زندگـی کوتـاه استــــ❤️

۲ روز پیش
7K
خداوندا دوستان خوبی دارم شایسته محبت و یادشان مایه ارامش به زندگیشان برکت، به کلام و گام شان قوت به نگاهشان وسعت به جسمشان سلامتی و به مرامشان کرامت عطا بفرما

خداوندا دوستان خوبی دارم شایسته محبت و یادشان مایه ارامش به زندگیشان برکت، به کلام و گام شان قوت به نگاهشان وسعت به جسمشان سلامتی و به مرامشان کرامت عطا بفرما

۲ روز پیش
2K
از بزرگی پرسیدند دوست بهتر است یا خواهر و برادر؟ گفت : ما در انتخاب خواهر و برادر نقشی نداریم اما دوست عزیزیست که خودمان آن را انتخاب کرده ایم ‍‌💕

از بزرگی پرسیدند دوست بهتر است یا خواهر و برادر؟ گفت : ما در انتخاب خواهر و برادر نقشی نداریم اما دوست عزیزیست که خودمان آن را انتخاب کرده ایم ‍‌💕

۲ روز پیش
2K
گاهی وقتها یک شاخه گل معجزه میکند محبت را هرچقدر کم باشد دست کم نگیرید ‍

گاهی وقتها یک شاخه گل معجزه میکند محبت را هرچقدر کم باشد دست کم نگیرید ‍

۲ روز پیش
2K
هیچکس قفل بدون کلید،نمی سازد اگر قفلی در زندگیت،می بینی... شک نکن اون قفل کلیدی هم دارد... کلید خیلی از قفلهای زندگی! پنج چیز است.... ایمان به خدا، صبر، آرامش، تلاش و توکل 💕

هیچکس قفل بدون کلید،نمی سازد اگر قفلی در زندگیت،می بینی... شک نکن اون قفل کلیدی هم دارد... کلید خیلی از قفلهای زندگی! پنج چیز است.... ایمان به خدا، صبر، آرامش، تلاش و توکل 💕

۲ روز پیش
1K
آراستگی هر چیزی در گرو چیز دیگریست: آراستگی ثروت در انفاق و بخشیدن است آراستگی شجاعت، در گذشت و بخشش است. آراستگی اصل و نسب به ادب است امام علی (ع): ادب مرواریدی همیشه درخشان ...

آراستگی هر چیزی در گرو چیز دیگریست: آراستگی ثروت در انفاق و بخشیدن است آراستگی شجاعت، در گذشت و بخشش است. آراستگی اصل و نسب به ادب است امام علی (ع): ادب مرواریدی همیشه درخشان است 💕

۲ روز پیش
1K
❢❥گفتم: خدایــا در زندگیم فقط مشڪلات و سختی‌هاست...❢❥ ❢❥گفتی: فإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا❢❥ ❢❥به یقین با (هر) سختی آسانی است!❢❥ 💕

❢❥گفتم: خدایــا در زندگیم فقط مشڪلات و سختی‌هاست...❢❥ ❢❥گفتی: فإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا❢❥ ❢❥به یقین با (هر) سختی آسانی است!❢❥ 💕

۲ روز پیش
1K
🌸هر عملی که انجام دهیم چه کوچک چه بزرگ ،چه خوب ،چه‌ بد در نهایت به خودمان باز می‌گردد. 🌸پس انتخاب کنید که همواره خوب باشید و نیکی کنید. 🌸لحظه‌هاتون پراز خوبی 💕

🌸هر عملی که انجام دهیم چه کوچک چه بزرگ ،چه خوب ،چه‌ بد در نهایت به خودمان باز می‌گردد. 🌸پس انتخاب کنید که همواره خوب باشید و نیکی کنید. 🌸لحظه‌هاتون پراز خوبی 💕

۲ روز پیش
1K
همیشه چشمی که قشنگه پاک نیست ولی،چشمی که پاکه همیشه قشنگه پاکترین نگاه ها مال پاکترین چشم هاست و پاک ترین چشم ها مال پاک ترین دل هاست

همیشه چشمی که قشنگه پاک نیست ولی،چشمی که پاکه همیشه قشنگه پاکترین نگاه ها مال پاکترین چشم هاست و پاک ترین چشم ها مال پاک ترین دل هاست

۲ روز پیش
1K
😍😍😍

😍😍😍

۴ روز پیش
3K
😍😍😍😍😍😍

😍😍😍😍😍😍

۱ هفته پیش
3K
😍😍😍😍

😍😍😍😍

۲ هفته پیش
4K
😍😍😍😍

😍😍😍😍

۲ هفته پیش
3K
در رحمت خدا همیشه باز و فانوس قشنگش همیشه روشنه پس فکرت را از همۀ این اما و اگرها دور کن ترس و ناامیدی و تردید را بخاک بسپار و امید و صبر و عشق ...

در رحمت خدا همیشه باز و فانوس قشنگش همیشه روشنه پس فکرت را از همۀ این اما و اگرها دور کن ترس و ناامیدی و تردید را بخاک بسپار و امید و صبر و عشق را راه زندگیت قرار بده

۲ هفته پیش
4K
برایت دلخوشی‌هاےِ بسیار آرزو می‌ڪنم🙏 🌼تا غمگین ڪہ شدے 🌸یڪی از آن 🌼خوشی‌هاےِ ڪوچڪ 🌸لبخندے عمیق بر لبت بنشاند

برایت دلخوشی‌هاےِ بسیار آرزو می‌ڪنم🙏 🌼تا غمگین ڪہ شدے 🌸یڪی از آن 🌼خوشی‌هاےِ ڪوچڪ 🌸لبخندے عمیق بر لبت بنشاند

۲ هفته پیش
4K
🔰امام زمان (عج) : 🍃آنچه که موجب جدایی ما و دوستانمان گردیده وآنان را از دیدارما محروم نموده است🍃 گناهان🔥وخطاهای آنان نسبت به احکام الهی است🍃 📚احتجاج،ج2

🔰امام زمان (عج) : 🍃آنچه که موجب جدایی ما و دوستانمان گردیده وآنان را از دیدارما محروم نموده است🍃 گناهان🔥وخطاهای آنان نسبت به احکام الهی است🍃 📚احتجاج،ج2

۲ هفته پیش
4K
🔰از عارف کاسبی پرسیدند : چگونه دراین کوچه پرت و بی عابر کسب روزی می کنی⁉️ گفت : آن خدایی که فرشته مرگش مرادر هرسوراخی که باشم پیدا می کند چگونه فرشته روزیش مراگم می ...

🔰از عارف کاسبی پرسیدند : چگونه دراین کوچه پرت و بی عابر کسب روزی می کنی⁉️ گفت : آن خدایی که فرشته مرگش مرادر هرسوراخی که باشم پیدا می کند چگونه فرشته روزیش مراگم می کند⁉️

۲ هفته پیش
4K
🍃 خدایا ... منو چند تا دوست داری ⁉️

🍃 خدایا ... منو چند تا دوست داری ⁉️

۲ هفته پیش
3K