۲۰ بهمن 1396
4K
۱۸ بهمن 1396
3K
۱۸ بهمن 1396
6K
۱۸ بهمن 1396
3K
۱۸ بهمن 1396
6K
۱۸ بهمن 1396
3K
۱۸ بهمن 1396
3K
۱۷ بهمن 1396
3K
۱۷ بهمن 1396
4K
📸میگن تو چرا همش سرت توو گوشیته؟ آخه مگه من جز گوشیم کسی ام دارم؟

📸میگن تو چرا همش سرت توو گوشیته؟ آخه مگه من جز گوشیم کسی ام دارم؟

۱۷ بهمن 1396
3K
📸با احتیاط بخند دل است دیگر یکدفعه دیدی نزد...

📸با احتیاط بخند دل است دیگر یکدفعه دیدی نزد...

۱۷ بهمن 1396
4K
📸و خدا مهربان تر است... از هر دست مهربان دیگری...

📸و خدا مهربان تر است... از هر دست مهربان دیگری...

۱۷ بهمن 1396
4K
۱۷ بهمن 1396
3K
۱۷ بهمن 1396
2K
۱۷ بهمن 1396
1K
۱۴ بهمن 1396
5K
۱۴ بهمن 1396
5K
۱۴ بهمن 1396
5K
#السلام_علیکِ_یا_فاطمه_الزهرا ما در #کوچه‌های تنگ زمانه مان بر یاری امام غائب مان #سیلی که هیچ، #غصه هم نخورده ایم... ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) تسلیت باد.

#السلام_علیکِ_یا_فاطمه_الزهرا ما در #کوچه‌های تنگ زمانه مان بر یاری امام غائب مان #سیلی که هیچ، #غصه هم نخورده ایم... ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) تسلیت باد.

۱۳ بهمن 1396
5K
خدای مهربانم دلم به مهربانیت قرص است به تمام آن لحظات آخری که تو به داد دلم رسیدی

خدای مهربانم دلم به مهربانیت قرص است به تمام آن لحظات آخری که تو به داد دلم رسیدی

۱۳ بهمن 1396
4K