#عاشقانه #پیمان

#عاشقانه #پیمان

۵ ساعت پیش
7K
پولدار بودن با ثروتمند بودن خیلی فرق داره ...! پولدار بودن یه سری عددِ تو حساب بانکی، ولی ثروتمند بودن یه دنیا شعورِ تو فکر و ذکر و رفتار ...!

پولدار بودن با ثروتمند بودن خیلی فرق داره ...! پولدار بودن یه سری عددِ تو حساب بانکی، ولی ثروتمند بودن یه دنیا شعورِ تو فکر و ذکر و رفتار ...!

۷ روز پیش
7K
|••رفتن تو یعنی بارون تو گریه* |••رفتن تو یعنی رگای من هدیه* |••رفتن تو یعنی تا صبح بیدارم* |••رفتن تو یعنی هنوز* |••خیلی دوست دارم* (مهراب)

|••رفتن تو یعنی بارون تو گریه* |••رفتن تو یعنی رگای من هدیه* |••رفتن تو یعنی تا صبح بیدارم* |••رفتن تو یعنی هنوز* |••خیلی دوست دارم* (مهراب)

۱ هفته پیش
11K
..آسمونی شدنت مبارک عمو جون.. #آتنا_اصلانی

..آسمونی شدنت مبارک عمو جون.. #آتنا_اصلانی

۱ هفته پیش
9K
۞ امـڕوزو↜ میگذڕونَـم، ۞ بـہ↜ اُمیـد☜ فَـردآم ! ۞ ولـے هَـڕ↜چـے میگـذڕہ ۞ بیشتَـڕ میشـہ ↜دردآم !

۞ امـڕوزو↜ میگذڕونَـم، ۞ بـہ↜ اُمیـد☜ فَـردآم ! ۞ ولـے هَـڕ↜چـے میگـذڕہ ۞ بیشتَـڕ میشـہ ↜دردآم !

۱ هفته پیش
9K
من همانم ک تمام بودنم سهم تو بود.... 😞 من همانم ک پس از تو سهم سیگار شد.... 😞 من همانم چشمم را ب روی همه بستم و فقط غرق تو بودم...... 😶 من همانم ...

من همانم ک تمام بودنم سهم تو بود.... 😞 من همانم ک پس از تو سهم سیگار شد.... 😞 من همانم چشمم را ب روی همه بستم و فقط غرق تو بودم...... 😶 من همانم ک بعد از تو غرق خاکستر سیگار شد.... 😔 .......من...... بود اما دیگ نیست و ...

۲ هفته پیش
9K
ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ ✘ ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ ✔ ﺗـﺂ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـﮯ ﺩﯾـﮕـﺮ……!

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ ✘ ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ ✔ ﺗـﺂ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـﮯ ﺩﯾـﮕـﺮ……!

۲۰ خرداد 1396
20K
به به 😋

به به 😋

۱۵ خرداد 1396
14K
↙مَ‍ــــــــــن ↘ هَموْنی‍َــــــــــم ↔کِ‍ـــــــــــه↔ تَکْ تَکْ ✖مُهْرِه هٰایٓ کَ‍ــــــــمَرَمُو✖ْ هَمْ‍ــــ‍ـــوْنٰایْیْ شِکَس‍ـــــــــْتَنْ ‼ک‍ِــــــــــه یِهْ رُوْزیٓ ‼ اِعْتِمٰ‍‍ـــــــادْیٓ کِهْ بِهِش‍ـــــــُوْنْ دآشْتَمْ ▪دی‍ـــــــْوآرْیٓ بُوْد بَرآم▪ْ کِ‍ــــــــه بآ تِک‍ـــــــــْیِهْ بِهِشْ ↔خَسْتِگْیٓ کَم‍‍َـ‍ــــــرَمْ دَرْ مْیْرَفْ‍ـــــ‍ـــت↔ مُب‍ٓــــــارَکِتُوْنْ بٰآش‍ــــــِهْ ◀ کٰآرْیٓ کَرْدْی‍ــــــن▶ْ ...

↙مَ‍ــــــــــن ↘ هَموْنی‍َــــــــــم ↔کِ‍ـــــــــــه↔ تَکْ تَکْ ✖مُهْرِه هٰایٓ کَ‍ــــــــمَرَمُو✖ْ هَمْ‍ــــ‍ـــوْنٰایْیْ شِکَس‍ـــــــــْتَنْ ‼ک‍ِــــــــــه یِهْ رُوْزیٓ ‼ اِعْتِمٰ‍‍ـــــــادْیٓ کِهْ بِهِش‍ـــــــُوْنْ دآشْتَمْ ▪دی‍ـــــــْوآرْیٓ بُوْد بَرآم▪ْ کِ‍ــــــــه بآ تِک‍ـــــــــْیِهْ بِهِشْ ↔خَسْتِگْیٓ کَم‍‍َـ‍ــــــرَمْ دَرْ مْیْرَفْ‍ـــــ‍ـــت↔ مُب‍ٓــــــارَکِتُوْنْ بٰآش‍ــــــِهْ ◀ کٰآرْیٓ کَرْدْی‍ــــــن▶ْ دیْگِهْ بِه سٰآیِ‍ــــــــه خُوَّْدَمَم اِعْتِمٰآد نَدٰآرَم ↩

۱۵ خرداد 1396
15K
۱۳ خرداد 1396
16K
✔مـٰٓـٰٰٰٓٓٓا از زنـٰٓـٰٰٰٓٓٓدگیمـٰٓـٰٰٰٓٓٓون Game Overشـٰٓـٰٰٰٓٓٓدیم✔ 🔄ولــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓی بــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓاز بلنــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓد شــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓدیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـم🔄 ��نخــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٓـٰٰٓٓوردیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓم شکــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓست�� ��با اینــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓکه قلبمــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓون هــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓزاربــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓار شکــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓست�� ��خــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓوردیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓم زمیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓن ولــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓی نشــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓدیم غمــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓگین�� ⇚تقــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓدیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓرمون بــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓودش از اولــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓ همــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓین⇛ ��زنــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓدگیمــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓون میگــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓذره

✔مـٰٓـٰٰٰٓٓٓا از زنـٰٓـٰٰٰٓٓٓدگیمـٰٓـٰٰٰٓٓٓون Game Overشـٰٓـٰٰٰٓٓٓدیم✔ 🔄ولــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓی بــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓاز بلنــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓد شــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓدیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـم🔄 ��نخــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٓـٰٰٓٓوردیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓم شکــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓست�� ��با اینــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓکه قلبمــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓون هــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓزاربــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓار شکــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓست�� ��خــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓوردیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓم زمیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓن ولــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓی نشــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓدیم غمــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓگین�� ⇚تقــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓدیــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓرمون بــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓودش از اولــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓ همــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓین⇛ ��زنــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓدگیمــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓون میگــٰٓـٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٓٓذره

۱۳ خرداد 1396
14K
‏یه دختره تلگرام پیام داده : میخواهم با شما دوست شوم. به خانه‌ام بیایید دوست دارید با من رابطه جنسی داشته باشید!؟ تابلوئه بابامه فیک زده تا مچمو بگیره 😐 😂 😂

‏یه دختره تلگرام پیام داده : میخواهم با شما دوست شوم. به خانه‌ام بیایید دوست دارید با من رابطه جنسی داشته باشید!؟ تابلوئه بابامه فیک زده تا مچمو بگیره 😐 😂 😂

۱۱ خرداد 1396
18K
پسردار که شدم اگه دیدم داره سیگار میکشه میزنم تو گوشش نه برا اینکه سیگار میکشه برا اینکه پسر من نباید کم بیاره...

پسردار که شدم اگه دیدم داره سیگار میکشه میزنم تو گوشش نه برا اینکه سیگار میکشه برا اینکه پسر من نباید کم بیاره...

۴ خرداد 1396
19K
برو بابا شاشو بدبخت😲✌

برو بابا شاشو بدبخت😲✌

۲ خرداد 1396
20K
مـــــَن خِیـــــْلے وقتـــــه ✘ ــڪِـــــه نـــــَدیـدَم ✘ ڪِـــــسی نـِگـــــرانَم ْ بـاشـــــه ✘ ــعــادَتْ ــڪــردم ✘ بـــــه مـــــُهِم نبـــــۅدَن

مـــــَن خِیـــــْلے وقتـــــه ✘ ــڪِـــــه نـــــَدیـدَم ✘ ڪِـــــسی نـِگـــــرانَم ْ بـاشـــــه ✘ ــعــادَتْ ــڪــردم ✘ بـــــه مـــــُهِم نبـــــۅدَن

۳۱ اردیبهشت 1396
18K
#دکتر_حسن_روحانی

#دکتر_حسن_روحانی

۲۴ اردیبهشت 1396
23K
It doesn't always need a knife to kill someone. It just take a simple goodbye

It doesn't always need a knife to kill someone. It just take a simple goodbye

۱۶ اردیبهشت 1396
22K
دل نوشتـــــه ها(: ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻦ ... ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻢ؛ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺍﻳﻦ

دل نوشتـــــه ها(: ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻦ ... ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻢ؛ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺍﻳﻦ "ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻱ" ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ، ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻋﺎﻗلند ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ " ﭼﺮﺍ " ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻼ ﺧﺮﺍﺏ ﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ...

۱۵ اردیبهشت 1396
20K
نمی دانم چرا تحمل جمعیت را ندارم...!! تحمل زندگی فامیلی را ندارم.!! من آنقدر به #تنهایی خودم عادت کرده ام که در هر حالت دیگری خودم را بلافاصله تحت فشار و مظلوم حس می کنم... ...

نمی دانم چرا تحمل جمعیت را ندارم...!! تحمل زندگی فامیلی را ندارم.!! من آنقدر به #تنهایی خودم عادت کرده ام که در هر حالت دیگری خودم را بلافاصله تحت فشار و مظلوم حس می کنم... تا #دور هستم دلم می خواهد #نزدیک باشم و نزدیک که می شوم می بینم ...

۱۴ اردیبهشت 1396
21K
سمـــــاجتـــــم.... بــراے داشتنـتـــــ اشتبــــاه بـود! از رفتنـتـــــ فهمیـــــدم؛ چشمــــانتـــــ سهـــــم دیگــــریستـــــ ...!!! 💎 💔

سمـــــاجتـــــم.... بــراے داشتنـتـــــ اشتبــــاه بـود! از رفتنـتـــــ فهمیـــــدم؛ چشمــــانتـــــ سهـــــم دیگــــریستـــــ ...!!! 💎 💔

۱۴ اردیبهشت 1396
18K